Медиация

Медиацията – една доказано добра педагогическа практика за справяне с училищната агресия

„Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“
Във връзка с изпълнение на национална програма “Квалификация“ 2018 г. беше избран екип от Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа за участие в Модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“. На 31 октомври екипът посети ОУ „Д-р Иван Селимински“ в град Сливен. Училището представи част от програмата за обучението на учителите като медиатори. Медиацията беше демонстрирана като иновативен подход, в който не чрез готови отговори, а чрез предоставяне на възможност засегнатите сами да изявяват своите искания, се постига оптимално разрешаване на проблемната ситуация.
Екипът посети и музея към училището, открит в чест на 100-годишнината от основаването му, запозна се с приложението на информационните и комуникационни технологии в училището и използването на разнообразни образователни платформи и софтуерни продукти (Мozabook, Уча.се, Phoenix, Scratch).