Стипендии

Стипендии за първи срок на учебната 2020/2021 годинаСПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ СТИПЕНДИИ ПРЕЗ ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ОБРАЗЦИ

Заявление – Декларация за доход

Образци на заявления за отпускане на стипендия за:

  • Постигнати образователни резултати
  • Ученици без родител/и
  • Подпомагане на ученици с трайни увреждания
  • Еднократна стипендия
  • Целева стипендия