„Млад предприемач“

Клуб „Млад предприемач 1“ и Клуб „Млад предприемач 2“
На 21.01.2019 г. ръководителите на клубове  „Млад предприемач 1“ и  „Млад предприемач 2 от Обединено училище „Добри Войников“с. Победа  проведоха  срещи за кариерно ориентиране с ученици от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и ОУ „П. Волов, гр. Добрич. Клубовете са сформирани по Наредбата за приобщаващо образование. Чрез презентация  беше представено Обединено училище „Добри Войников“с. Победа,  специалностите и професиите, които то предлага като възможности за продължаване на образованието и за придобиване на I степен на професионална квалификация. Учениците от двете училища получиха брошури и подаръци, изработени в часовете по учебна практика от нашите ученици. 

към „Занимания по интереси“