„Заедно с грижата за всеки ученик“

Учебна 2021/2022 година

От 20.09.2021 г. стартира НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА НА УЧЕНИКА – Модул 2 – Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“. Целта е да бъде ускорена социализацията на изоставащите ученици, да се създаде положителна нагласа към към ученето и позитивна атмосфера в учебните часове по Човекът и природата, Човекът и обществото. История и цивилизации и География и икономика. Включени са учениците от IV – V клас и преподавателите Евгения Минчева, Гюлхан Сюлейман, Райна Михова и Дарина Желева. Като утвърдена добра практика Надежда Георгиева въведе и новоназначената Ирина Данаилова – учител по български език и литература.