Подкрепа за успех

Учебна 2021/2022 година

Работна среща по дейност 8 по проект „Подкрепа за успех“

На 29.06.2022г., в Актовата зала на СУ „Петко Р. Славейков“, се проведе работна среща, планирана от ТЕУП по дейност 8 – програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“. В срещата взеха участие директора на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич – госпожа Галина Тошкова и образователния медиатор на училището Мира Кирилова, които представиха работата на образователния медиатор през учебните 2020-2021 г. и 2021-2022 година. На работната среща бяха обменени добри практики в работата на образователните медиатори, назначени по проект „Подкрепа за успех“.

Междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ по дейност 8

Днес, 27. 06. 2022г., ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, община Добричка, област Добрич бе домакин на среща, проведена по дейност 8 – програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“. В срещата участваха ученици и учители от СУ „Любен Каравелов“ гр. Варна и ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница,  община Добричка, област Добрич.

Училището домакин посрещна своите гости с кратка фолклорна програма, подготвена от танцов състав „Хоп-Троп“ с ръководител госпожа Донка Вълчева и ревю на модни облекла, изработени от ученици през учебната година в часовете по учебна практика.

Представителите на СУ „Любен Каравелов“ гр. Варна и ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница,  община Добричка, област Добрич разгледаха работилниците по шивачество и шлосерство, където ученици от 10 клас на ОбУ „Добри Войников“ показаха своите умения в областта на шивачеството и шлосерството, като всеки гост получи малък ръчно изработен от децата подарък.

Последваха демонстрации по Природни науки. Учениците от 7 клас, под ръководството на своя преподавател госпожа Гюлхан Сюлейман, показаха как използват таблети в своята работа по биология и здравно образование. Направиха опити по физика, свързани с пречупване на светлината с помощта на господин Валентин Симеонов – преподавател по физика.

Ученици от СУ „Любен Каравелов“ гр. Варна представиха демонстрация на „Лего роботика“ – роботи, изработени от тях в „Занимания по интереси“ по проект „Подкрепа за успех“. Училищни екипи от трите училища участваха в състезание – викторина „Книгоходец“, решиха кръстословица и подредиха пъзел, свързан с тема, посветена на патрона на училището Любен Каравелов. Всички участници във състезанието получиха награди, подготвени от екипа на СУ „Любен Каравелов“, гр. Варна.

Работната среща приключи с разходка из красивата сграда и просторен училищен двор на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, община Добричка и почерпка от домакините.

Свободно работно място – образователен медиатор

ОБЯВА

 


Български език 7 клас, История и цивилизации 5 и 6 клас, Математика 7 клас, Процеси и машини в шевното производство, Руски език 6 и 7 клас

Свободно работно място –  Образователен медиатор  

ОБЯВА

Учебна 2019/2020 година

График на дейностите по групи за периода юни – септември 2019 г.

Заповед за утвърждаване на програми и графици за допълнително обучение на ученици до края на учебната 2018/2019 година