„Заедно в грижата за всеки ученик“

Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик”

Модул 2. „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от начален етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиален етап”

В Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик” работят съвместно:

  • Евгения Минчева и Гюлхан Сюлейман по учебен предмет Човекът и природата с ученици от 4. клас и 5. клас
  • Валентина Белберова и Дарина Желева по учебни предмети Човекът и обществото, История и цивилизация и География и икономика с ученици от 4. клас и 5. клас
    Съвместен урок на тема „Здравословно хранене“
    Денят на Земята, Засаждане на семена, Термометър и измерване на температурата
    Съвместни часове на тема: „Граждани на България и света“