2011/2012

Откриване на учебна 2011/2012

Ех, че песен, че радост, че вик, от днес съм на мама любим ученик!

Откриване на Кът „Народни обичаи и традиции“

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ АКАДЕМИКА БГ
1 юни – Ден на детето – най-масовата рецитация на стихотворението на Иван Вазов „Аз съм българче“ по инициатива на образователен портал „Академика“ и под патронажа на Президента на Рупублика България – Георги Първанов

Приветствие
на Президента на Република България – Георги Първанов

1,2
ОУ „Д. Войников“ рецитира „Аз съм българче“

Електронна грамота, удостоверяваща участието на ОУ „Добри Войников“ с. Победа в първото едновременно рецитиране на стихотворението на Иван Вазов „Аз съм българче“

В ОУ ,,Добри Войников” село Победа се сформира летен клуб ,,Пчелица”. Учителката на бъдещия първи клас Тодорка Атанасова покани малките първокласници в училище. Заедно с нея те общуваха и с радост рисуваха, оцветяваха, направиха дърво на приятелството, изработиха шарени знаменца, пяха песни, веселиха се. Посетиха читалищната библиотека, където разглеждаха книжките. В художествената галерия се любуваха на картините. Дневните занимания завършваха със спорт и разходки.

Пътуваща изложба на тема

„Моята мечта за ромите в България“

гостува в с. Черна, общ. Добричка

 

Организатор: ЦМДТ „Амалипе“ град Велико Търново

Участници: ОУ с. Черна, ОУ с. Победа и ОУ с. Смолница от общ.  Добричка; ОУ с. Орляк от  община Тервел

Учениците от ОУ „Добри Войников“ с. Победа регистрираха участие с рисунки върху платно и картон. Есета на различни теми привлякоха вниманието на гостите. Секция „Компютърни дейности“ показа изработени дипляни, покани, поздравителни картички и грамоти.

След откриването на изложбата празникът продължи с ученическо веселие.

Амалипе – толерантност, приятелство, свобода!

вижте СИП „Фолклор на етносите“

9 май – Ден на Европа! По традиция в ОУ „Добри Войников” с. Победа се проведе Ден на ученическото самоуправление. Инициативата бе на Ученическия парламент.

За Директор на училището в този ден бе предложена и избрана Зейнеб Люцканова  – председател на Ученическия парламент.  Главен учител бе Стоян Куманов  – отговорник на ІІ клас. Във всеки клас влезе нов учител. В І клас  – Николай  Адриянов; ІІ  – Дарина Тодорова; ІІІ  – Султанка Заркова; ІV – Алис Сезгин;  V клас – Сашо Велиянов, VІ – Росен Николаев;  в VІІІ  – Демир Стоянов.

Предварителна подготовка: „Преподавателите“ разговаряха със своите „колеги”, получиха своите задачи и разяснения за работа.

Като гости в часовете бяха поканени и присъстваха възпитатели от Прогимназиален етап.

В края на деня се проведе ученико-учителски съвет,  на който като гости присъстваха и родители. Направен бе разбор на деня. Взеха се решения за предстоящото празнуване на празника на светите братя Кирил и Методий. Обсъдени бяха списъка на учениците за екскурзия до Широка лъка. Приет бе плана за провеждането на спортния празник на училището на 22 май.

Учениците се убедиха, че учителската професия е трудна, но и интересна. Повярваха, че основна роля за успеха на класа има дисциплината в час.

„Да изчистим България за един ден” – нашето училище се включи в тази инициатива и почисти двора на училището, прилежащите му тротоари и улици. Всеки клас получи чувал и участък за почистване. Събираха хартийки и други отпадъци. След почистването чувалите със смет бяха изхвърлени на определеното от кмета място.

 

Презентации:„Да запеем заедно“,„ХИМН НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

На училищния  празник в чест на 24 май – Ден на славянската писменост и българската просвета и култура, присъстваха кметове, родители, учители, членове на училищно настоятелство, спонсори.

Празникът започна със стихове за делото на  двамата братя Кирил и Методий.

Най-малките ученици (първокласниците)  показаха, че вече са грамотни. Със своите песни, стихове, танци и драматизации завладяха сърцата на публиката.

В училището работи СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” по проект „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище“ към център „Амалипе” гр. Велико Търново и музикално-театрална студия „Звънче” по проект „Етнопалитра” към  ЦОИДУЕМ. Те представиха автентичен обичай „Молитва за дъжд – Пеперуда”.

Презентации за делото на Кирил и Методий  показаха ученици от прогимназиален етап,  които работят в секция „Компютърни дейности”. Участниците в секция „Приложни дейности” и секция „Художествени дейности” подредиха изложба от предмети и рисунки.

Празникът продължи със стихове „Моето детство“ от Петя Дубарова, руски танц и ученическо веселие.

Директорът на училището Галина Тошкова поздрави ученици, учители и гости с настоящия празник.

Спортен празник

Снимки и видео

Празник на четвърти клас

Детски ромски фестивал „Отворено сърце“ гр. Велико Търново

Край огнището с баба и дядо

Представяне на секция „Компютърни дейности“ по проект „Етнопалитра“ към ЦОИДУЕМ

вижте повече за проекта

Празник на Община Добричка

13-15 юли 2012 година

Ученици и учители от ОУ ”Добри Войников”  посетиха ДЕСЕТАТА ЛЯТНА ТЕАТРАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА В РИСК по покана на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Широка лъка, обл. Смолян. Темата на спектакъла беше „Египет“. Специално изработените костюми и интериор, прекрасното изпълнение на децата и актьорите завладя сърцата на нашите ученици.

Малка група от СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор” от нашето училище поздрави всички присъстващи с танц.

Поздравителен адрес и подаръци получи ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Широка лъка от името на нашия учителски колектив.

Пътувайки през родината,  учениците се убедиха  колко е красива тя. Тръгнаха от равнината и стигнаха до красивата планина Родопи.  Минаха през Мадара с Мадарския конник, Котел с ”Музей на Възраждането” и  „Природонаучен музей”, Жеравна с къща-музей на Йордан Йовков, разходка из Широка лъка, пещерата „Дяволско гърло”, планетариум в град Смолян, връх Шипка и църквата със златните кубета.Трайни спомени ще остави в сърцата на учениците тази екскурзия.