Актуално през новата учебна година

Изява на Клуб „Интеркултурен празничен календар“ към проект „Приказно пътешествие“  вижте повече

вижте повече

Механизъм против насилието

  • Заповед на Началник на РУО – Добрич;
  • Приложение 1 – Карта на услугите;
  • Приложение 2 – Информация за същността на социалните услуги;
  • Приложение 3 – Добри практики;
  • Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. практически ситуации.