Ден на отворени врати

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016 Г. СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ПРИЕМА

СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 8. КЛАС

БЮДЖЕТ 2018

На 18.04.2018 г. в Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа се проведе Ден на отворените врати. Дейността „Обмяна на опит между ученическите парламенти и представяне на професии“, бе по проект “Всеки ученик ще бъде отличник – 2” към  ЦМЕДТ  „Амалипе“, гр. В. Търново.

Присъстваха ученици и учители  от Ученическите парламенти и седмокласници от училищата в селата Стожер, Смолница, Ведрина, Божурово, Овчарово, Дончево.

Гости на мероприятието бяха Жана Василева – представител на ЦМЕДТ „Амалипе“ , гр. Велико Търново, Наташа Захариева – началник отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Добричка, Марияна Станева – главен експерт в отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Добричка, Мирослав Георгиев – търговски представител в „Евротекс 2“ ООД, гр. Добрич, кметове и бивши учители.

Марияна Вълчева, класен ръководител на 8 клас, с помощта на своите ученици и колеги, запозна чрез презентация присъстващите със специалностите и  професиите, въведени в Обединено училище „Добри Войников“. Нашите осмокласници  показаха какво са научили досега с демонстрации в учебните ни работилници. Гостите разгледаха изложбата „Фолклорът и модата“, представена от клуб „Етнобагри“ към проект „Приказно пътешествие“ към ЦОИДУЕМ. Празникът продължи с концерт, организиран от клубовете по интереси: „Български народни танци“, „Танцът“, „Сладкопойна чучулига“ и „Сто усмивки“ по проект „Твоят час“. Всички ученици и гости се хванаха на най-дългото хоро, а малките ученици представиха  флашмоб с цветовете на българското знаме.