Важно!

КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО – ВИДЕО

На 07.05.20 г. екипи от учители от ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка разнесе по домовете на 67 семейства на наши ученици от 7 села хранителни продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ и пакетирани хранителни продукти за домашно приготвяне за стойността на средствата за закуска за периода на извънредното положение в Р България.

Вход към виртуална класна стая на MS Teams

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ УЧИТЕЛИ ПО ООП, СЧИТАНО ОТ 16.03.2020 Г. ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 Г. В УСЛОВИЯТА НА ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ