Актуално през новата учебна година

На фокус

Вижте материали за MS Teams

Организация на учебния ден, Начало и край на учебния ден, Почивките между учебните часове… вижте още

Образование в условията на Ковид-19

В прекрасния слънчев 15 септември дворът на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа се изпълни с ученици, учители и родители на първокласници.

Във връзка с пандемията от коронавирус и епидемиологичната обстановка, присъстващите родители на ученици от втори до десети  клас наблюдаваха тържественото откриване извън училищния двор.

Присъстваха Иван Пейчев – заместник-кмет „Устройство на територията, строителство, общинска собственост, приватизация, опазване на околната среда“ на Община Добричка, Галин Иванов – кмет на с. Победа и бивши учители.

Иван Пейчев представи поздравителен адрес от кмета на Община Добричка Соня Георгиева.

Директорът Галина Тошкова поздрави всички присъстващи и най-вече малките първокласници и осмокласниците, които избраха да продължат образованието си в нашите профилирани паралелки. Представени бяха новите учители и медиатора Мира Кирилова.

Учениците бяха запознати с мерките за работа в училище през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19.

Празникът продължи с тържеството на малките първокласници, а останалите ученици влязоха в класните стаи или проведоха своя час в класната стая на открито.

РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, С. ПОБЕДА, ОБЩ. ДОБРИЧКА, ОБЛ. ДОБРИЧ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ НА УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С  ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

ИНСТРУКТАЖ НА ПОМОЩНО – ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ ВЪВ ВРЪЗКА С  ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

ИНСТРУКТАЖ НА МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ ВЪВ ВРЪЗКА С  ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

12 ИДЕИ ЗА РОДИТЕЛИ В КОВИД КРИЗА

още планове