Актуално 2021/2022 учебна година

На фокус

Наградени ученици и учители от община Добричка

Традиционната церемония по повод 24 май, за награждаването на учители, ученици и читалищни институции в община Добричка, се състоя днес в Драматичен театър „Йордан Йовков“. Кметът на Община Добричка Соня Георгиева връчи плакети и грамоти, на учители и изявени ученици довели до качествени постижения в развитието на образованието и културата в общината. Грамота за принос към просветата и културата, за проведена активна и позитивна дейност, за доброто представяне пред инспектиращият екип от НИО през месец април получи зам. директора на учебна дейност в училище Евгения Минчева. Отличен и награден за отличен успех, активно участие в училищния живот, за своя принос в утвърждаване авторитета на училището, за класиране на 3-то място в ученическия конкурс на тема: „Имам една мечта да учим и живеем заедно”, организиран от център „Амалипе” и награда от президента г-н Румен Радев получи Милен Алексиев от X клас, под ръководството на учителите Донка Вълчева и Райна Михова. Грамота и награда получиха и учениците от ГЕ специалност „Шивачество” професия „Шивач”, за активно участие в училищния живот, за принос в утвърждаване авторитета на училището, за изработването и даряване на повече от 15 000 защитни маски за образователни и обществени институции, под ръководството на учителите Румяна Димитрова и Събина Стоянова.

Спортен празник в училище

Отличени ученици с високи резултати

Наградените ученици, с едни от най-високите резултати, от онлайн викторините „Лешоядите – санитари на природата“ и „Натура 2000 и хищни птици“.

Ден на химика в училище

Днес отбелязахме Ден на химика. Ние от клуб „Екология“ подготвихме табло с някои от химичните знаци!

9 май  – Ден на Европа

Днес членовете на Ученическия парламент отбелязаха Деня на Европа, като изслушаха „Одата на радостта“ – химна на Европа и обогатиха познанията си за Европейския съюз и за мястото на България в него. След това изработиха постер, като всеки залепи своята звездичка върху европейското знаме с послание за свобода и мир по света.

Практическо занятие за евакуация при възникнал пожар се проведе

в ОбУ „Добри Войников“

На 05.05.2022 г. в ОбУ „Д. Войников“, с. Победа се проведе занятие за действие и евакуация на учениците, учителите и помощния персонал при възникнал пожар в сградата на училището. Целта на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии и катастрофи е практическа работа по оценка и вземане на решение за организиране на спасителни дейности при усложнена обстановка, изграждане на практически умения и навици у учениците, учителския колектив и помощния персонал за организирано и без паника напускане на сградата на училището при пожар.

Ученическо самоуправление – 2021/2022

На 28.04.2022 г. по време на втория учебен час членовете на Ученическия парламент заеха всички длъжности в училище, като организираха учебния процес и решаваха проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности в училище.

Участие в IV научен областен конкурс “Науката на живо“

За трета поредна година ученици от ОбУ „Добри Войников“ вземат участие в IV научен областен конкурс “Наука на живо“. Въпреки жестоката конкуренция, наш ученик от VI клас Ангел Иванов Ангелов спечели поощрителна награда и Грамота във втора възрастова група с проекта си „Електромагнит“ от област Физика, с ръководител г-жа Гюлхан Сюлейман учител по ЧП. Грамота за участие получи и Станислава Асенова Росенова от VIII клас с проекта си „Макет на дърворезба от солено тесто„  с ръководител г-жа Дарина Желева- учител по ИЦ и ГИ.

Посланици на дигиталната платформа „WriteReader“

Участие и отличие на конкурс „Имам една мечта – да учим и живеем заедно“

През февруари Център Амалипе обяви ученически конкурс на тема “Имам една мечта – да учим и живеем заедно“. От нашето училище в конкурса участва Милен Юлиянов Алексиев, ученик от 10 клас. В раздел видеоматериал филмът „Сбъдната мечта“ бе номиниран за награждаване. Класиран на трето място, а Милен бе отличен с грамота за участие и предметни награди от Център „Амалипе“ и президента на Република България. Чрез различен прочит на разказа „Приятелчета“ на Ирфан Мартез, Милен отправи своята мечта да учим и живеем в свят на толерантност, мир и уважение един към друг. На 08.04.2022г. от 9,30 ч. в Гербова зала на Президентството се проведе среща на президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова с учениците, отличени в конкурса „Имам една мечта – да учим и живеем заедно“. В непринудена и изключително позитивна обстановка учениците общуваха с държавните ръководители, споделиха своите мечти и получиха похвали, съвети и пожелания за бъдещи успехи от президента и вицепрезидента. Последва разходка в президентската институция, среща с гвардейците, посещение на президентската библиотека. Какво сподели Милен пред учителите, които присъстваха на срещата заедно с него – „Чувствам се толкова добре приет, толкова спокоен, като че ли съм в моето училище“.

Награда за принос на образователния медиатор в ОбУ „Добри Войников“

Днес 8 – ми април, в сградата на Младежки център Добрич се проведе церемония по връчване на сертификати за признателност. В деня на Международния ден на ромите  образователният медиатор Мира Стефанова бе удостоена с диплома от председателя на „Романо дром – 2002“ Юлиян Георгиев за национално развитие на ромската общност в Община Добричка.

 Международен ден на ромите – 8 април

С празничен концерт отбелязаха Международния ден на ромите в Община Добричка. В 10.00 часа в читалище „Д-р Йосиф Йосифов-1884 г.” в село Карапелит бе дадено началото на празничното събитие, организирано от Община Добричка. С голям ентусиазъм и вълнение участваха и учениците от ОбУ „Добри Войников”, с. Победа, включени в групата „Хоп – троп”. Обединени в посланията си за мир, толерантност и взаимно уважение, малките изпълнители представиха танц „Веселие” на сцената на читалището. Всички получиха подаръци от кмета Соня Георгиева.

Репортаж на БТА

Ромски деца написаха за своя училищен медиатор: „Аз обичам Мира!“

Посещение от „Форум за жени“ – гр. Варна

Днес учениците при Обединено училище „Добри Войников “ бяха домакини на екип от „Форум за жени“ гр.Варна. Беседата за „Образование и ранни бракове“ беше поднесена от Пламен, Цари и Вили особено вълнуващо. Децата получиха ценни примери и съвети, как биха имали по-добро бъдеще и пълноценен живот.
Посещенията на „Форума за жени“ са очаквани и от преподавателите, които виждат по-добра перспектива за своите възпитаници.
Мира Стефанова – медиатор в ОбУ „Добри Войников“, с. Победа община Добричка

Задачата е изпълнена!

Ние ще се грижим за ябълка „Слънчеви деца“ сега, а след време това ще правят нашите деца. Ябълката е дърво със силна символика. Тя е символ на любовта, брака и плодородието. Нека в нашето училище има плодородие от деца!

Дарение за децата в Украйна

Ученическият парламент при Обединено училище ,,Добри Войников“, с. Победа общ. Добричка обл. Добрич, организира участие в инициативата на МОН и БЧК ,,Деца помагат на деца“. Подготвихме десет ученически раници, колкото са класовете в училището ни, пълни с хигиенни и други материали за децата от българските неделни училища в Украйна. Учители и ученици се включиха активно при събиране на средствата и при подготовката на дарението. Демир Демиров от трети клас дари хранителни продукти.  Част от средствата за дарението бяха от Мартенския благотворителен базар в училището. Дарението беше предадено в Областния център на БЧК в гр. Добрич.

Индивидуална подкрепа за ученик със СОП по негова инициатива

Във връзка с чл. 45, ал. 6 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование, след обсъждане между екипа за подкрепа за личностно развитие на Иво Асанов Вайдинов, ученик от VIII клас и педагогическите специалисти в начален етап Райна Михова, Румяна Иванова преподавателите от IV клас и учителят по английски език в НЕ Камен Киров, осъществяват индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава. Ученикът Иво Асанов Вайдинов от VIII клас е със СОП Подкрепата включва присъствие в часовете по самоподготовка и занимания по интереси на IV клас. Посещението му е по негово желание и редовно. Материалите, върху които работи са по негов избор. Те варират от писане върху букви и цифри по пунктир, препис на текст, рисуване, изработване на предмети и др. Има специална папка, в която съхранява всичко и се чувства много горд от това. Спазва дисциплината и активно се включва в живота на класа.

„Засаждаме бъдеще с Гора.бг“

Всеки човек в живота си трябва да засади поне едно дърво. Следвайки тази сентенция и с грижа за природата и климата, днес, 22.03.2022г. – Ден на водата, учениците от клуб „Екология“ при ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич, под ръководството на г-жа Г. Сюлейман и г-жа И. Данаилова, засадиха „БЪДЕЩЕ“! Да засаждаш дървета за тези след теб, означава да разбираш смисъла на живота! Нежните плодни дръвчета вишна са предоставени безвъзмездно от екипа на „Гора.Бг“. За нас, учениците от ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка е чест и удоволствие да участваме в кампанията за засаждане на повече дървета за България и заедно да подобрим света, в който живеем и въздуха, който дишаме.

Участие в регионална среща на  ученическите парламенти

Членове на Ученическия парламент при ОбУ „Добри Войников“, взеха участие в регионална среща на  ученическите парламенти и ученици – наставници, организирана от Жанна Василева – регионален педагогически координатор към ЦМЕДТ АМАЛИПЕ. Срещата се проведе онлайн в ZOOM на 11.03.2022 г. Участниците споделиха добри практики от проведени инициативи в своите училища.

„Бъди промяната, която искаш да видиш в света.“- Махатма Ганди

Участниците в клуб „Фолклор на етносите“ с инициативата си „Бяло гълъбче за мир“ призовават заедно да направим промяната, защото мирът е пътят, по който искаме да вървим.

Учениците, педагогическите специалисти и ръководството на училището пуснаха белите посланици на мира, върху които написаха своите имена.

ЗАЯВЯВАМЕ СВОЕТО ЖЕЛАНИЕ- НИЕ ИСКАМЕ МИР ПО СВЕТА!

Тържество за 8-ми март в село Царевец и село Плачидол

С празнично очакване на Международния ден на жените се проведе среща с родители в селата от община Добричка – Царевец и Плачидол. Организацията осъществи образователния медиатор Мира Стефанова, заедно със здравния медиатор Бедрие Менду и социалния медиатор Маргарита Ганчева. Те поговориха за образованието – защо е важно да имат образование, какви възможности дава то и как да подкрепят и развиват децата си според интересите им. С дамската група обсъдиха как могат да въздействат и да използват максимално своя потенциал въпреки трудностите, с които се сблъскват. Родителите получиха подаръци от училището, изработени от учениците на ГЕ в специалност „Шлосерство”.  Всички гости останаха доволни от празника и се почерпиха с шоколадови бонбони и други лакомства.

Обучението по шивачество и шлосерство в ОбУ „Добри Войников“ – реализация за младите – публикация от Про НЮЗ

Посрещане на Баба Марта

Макар и малко позакъсняла Баба Марта дойде и в нашето училище. Заедно с децата от ДГ „Детелина“, с. Победа я посрещнахме с песни, танци и един модерен прочит на приказката „Житената питка“. Баба Марта пожела на всички ни да сме живи и здрави!

Пореден ден с награди за учениците от ОбУ „Добри Войников“

Ученици от Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа участваха в
КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЦИ И НАЙ-ОРИГИНАЛНА КАРТИЧКА ЗА 8 МАРТ,
организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Добричка и се представиха отлично.
КОНКУРС ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНА МАРТЕНИЦА
I възрастова група (I-IV кл.) – I място – Мелек Русева, Марина Колева и Ниляй Светославова от I клас
II възрастова група (V-VІІкл.) – II място – Руска Росенова, Силвия Станимирова и Шени Симеонова от VII клас
КОНКУРС ЗА КАРТИЧКИ
I възрастова група (I-IV кл.) – III място – Група ЦДО (II и III клас) с „Мартенски балерини“
II възрастова група (V-VІІкл.) – I място – Нарин Демирова и Димитър Жулиетов от V клас и Силвия Станимирова и Невим Али от VII клас от Група за занимания по интереси „Акварел”
III възрастова група (VIII – XII кл.) – I място – Гюлсевим Демирова от X клас
III възрастова група (VIII – XII кл.) – III място – Кристина Борисова от X клас.
III възрастова група (VIII – XII кл.) – III място – Анка Пенкова от X клас.
В КОНКУРСА ЗА ПРЕДСТАВЕНИ ОБЩИ КОМПОЗИЦИИ ОТ МАРТЕНИЦИ,
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ БЕШЕ КЛАСИРАНО НА I МЯСТО.
СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА ЗА ОРИГИНАЛНА ИЗРАБОТКА НА ТЕМАТИЧНА КОМПОЗИЦИЯ „ГРАДИНА С ЛАЛЕТА“ БЕШЕ ПРИСЪДЕНА НА: Гюлсевим Демирова, Кристина Борисова и Анка Пенкова, ученички от X клас в специалност „Шивачество“.

Мартенски базар отваря врати

Много ли струва това – да протегнем на някой ръка?…

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН МАРТЕНСКИ БАЗАР

Ден на Розовата фланелка в ОбУ „Добри Войников“

Днес в ОбУ „Добри Войников“ отбелязахме Деня на розовата фланелка. Инициативата премина под мотото – „Не на тормоза, но НЕ за ден!“. Направено бе сърце на приятелството, което символизираше възможността да решаваме проблемите и конфликтите без насилие и тормоз.

В Деня на розовата фланелка, членове на Ученическия парламент изразиха своята съпричастност като подариха сърца с розови фланелки на съучениците и учителите си.

Ден на Дигиталното обучение – 22 февруари

Учениците от четвърти клас отбелязаха деня на Дигиталното обучение – 22 февруари. Дигиталните образователни  игри  „Съвпадащи двойки“,  „Плъзни и пусни“,  „Нарисувайте го“, предизвикаха много емоции. Най – хубавото в този дигитален свят и час, бе това че накрая победители и победени се поздравиха с усмивка.

Отбелязваме 149 години от обесването на Васил Левски

Днес, 18.02.2022г. учениците от ОбУ „Добри Войников“ с. Победа отбелязаха 149 години от гибелта на един от най-големите герои на България – Васил Левски. Възпоменателната церемония започна с кратък рецитал, посветен на живота и делото на Апостола на свободата. С виртуална разходка децата се пренесоха в родната къща на Дякона в гр. Карлово. Бе прожектиран видеоклип, с който ученици от 2, 3, 4, 5 и 6 клас се включиха в националната инициатива сред училищата в Република България като едновременно рецитираха Ботевото стихотворение „Обесването на Васил Левски“. Впечатлен от подвига и личността на Левски, Милен Алексиев – сега ученик в 10 клас, сподели за своето първо запознанство с личността на безсмъртния герой и с вълнение рецитира същото незабравимо за него стихотворение, което е научил като ученик в първи клас. Заедно ученици и учители запяха една от най-популярните възрожденски бунтовни песни „Къде си, вярна ти любов народна“. Възпоменанието завършиха малките родолюбци от 2 клас с емоционално изпълнение на „Песен за Апостола“.

Национална инициатива за отбелязване на 149 години от гибелта на Апостола на свободата

Награда за техника на учениците от образователният онлайн тест

„Без грешки на пътя“

Ваучер за техника от образователния онлайн тест „Без грешки на пътя“ получиха възпитаниците при ОбУ „Добри Войников”. От спечеления ваучер закупихме материали необходими за учебната дейност. Наградата е част от дейностите на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Гаранционния фонд (ГФ), с които участват в международната инициатива „Заедно за безопасността на децата на пътя!“.

Неформално обучение на тема „Приятелството днес“ и работилница „Свети Валентин“, ОбУ „Добри Войников“, с. Победа | 14.02.2022 г.

„Желанието да се сприятелиш идва лесно, но приятелството е бавен процес, подобно на зреенето на плод.“

Аристотел

Приятелството днес…има ли го? Как разпознаваме приятелството? Всички ние се нуждаем от приятели, с които да споделим хубавите и лошите си моменти. Младежката организация от Младежки център Добрич посетиха младите хора от ОбУ „Добри Войников“. Те им споделиха какво е за тях приятелството, как се създава във виртуалния и в реалния живот. Чрез интерактивни игри, въпроси, дискусия и забавни моменти заедно достигнахa до извода, че за да се развие едно приятелство на първо място трябва да се създаде доверие. За финал се впуснахa в приключение – всеки изработи традиционния за деня символ, а именно ВАЛЕНТИНКА с послание за подарък на любим човек!

ЧЕСТИТ СВЕТИ ВАЛЕНТИН!

В очакване на празника, ученици от прогимназиален и гимназиален етап, с помощта на образователния медиатор и в групите за занимания по интереси, изработиха тези красиви валентинки. Малките четвъртокласници, както винаги, бяха много активни и се включиха достойно в инициативата.

8-ми февруари – Международен Ден за безопасен интернет

Учениците от начален етап в нашето училище
проведоха активност – „Кутия на съветите“. Целта бе да обясним на децата, че Интернет може да бъде полезен ресурс, но е необходимо да са внимателни с начина, по който го ползват.

 Ученици направиха дарение за МБАЛ – Добрич

„Силната любов не се мери, тя просто се дава“

Майка Тереза

По инициатива на ученици от IV клас към ОбУ „ Добри Войников“ на 24.01.22г.  бяха дарени на отделението по педиатрия към МБАЛ – Добрич 3 инхалатора „BABYHALER“ и настолни игри. Средствата, бяха събрани от сурвакане, по повод Ромската Нова година и организиран Коледен базар в училището.

Поради епидемичната обстановка в страната учениците не можаха да посетят децата в отделението и да споделят своето вълнение и съпричастност.

Дарението бе прието с благодарност от Румяна Куманова – главна медицинска сестра на МБАЛ – Добрич и Милена Георгиева – старша медицинска сестра в отделението по педиатрия.

С пари от сурваки и коледен базар ученици осигуриха инхалатори и игри за болни деца в Добрич

Образователния медиатор със специална награда

 от министър акад. Николай Денков

Мира Стефанова – от ОбУ „Добри Войников” бе удостоена със специална награда „Овластяване на ромската жена” от конкурса за медиатор на годината, организиран от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. Наградата ѝ бе връчена на 13 януари на тържество в Министерството на образованието и науката от министър акад. Николай Денков.

Отбелязване на Василица в OбУ „Добри Войников“

Василица е! На днешния ден 14 януари от най-голямо значение е кой пръв ще влезе в къщата. Децата сурвакат за здраве, благополучие, късмет и плодородие. Четвъртокласниците от група „Фолклор на етносите“ и училищния медиатор посетиха детска градина „Детелина“, с. Победа. Учениците сурвакаха малчуганите и персонала. Заедно изработиха поздравителни картички за близките им. Училищния медиатор зарадва възпитаниците на детската градина с подаръци. Сурвакарите пожелаха здраве и късмет на ръководството на училището, учениците и помощния персонал.

Мероприятие на тема „Ромската Нова година – Василица“

На 13.01.2022 г. в ОбУ „Добри Войников“, група „Фолклор на етносите“, и членове на Родителския клуб и ръководството на училището проведоха общо мероприятие на тема „Ромската Нова година – Василица“. В интерактивната игра „Открий ме“ ученици и родители отговаряха на въпроси свързани с традициите и миналото на ромите. Сурвакарите с усмивка и наричания поздравиха присъстващите. По стара ромска традиция всеки си взе парче от баницата, а късметите показаха каква ще им бъде новата година.

Детски конкурс „Най-красиво писмо до Дядо Коледа“

Учениците от III и VII клас участваха в традиционния детски конкурс „Най-красиво писмо до Дядо Коледа“ организиран от „Български пощи“ ЕАД. Всички писма получиха личен отговор от Дядо Коледа.

Коледно тържество в ОбУ „Добри Войников“

Днес учениците от ОбУ „Добри Войников“ посрещнаха дядо Коледа! Празникът започна с драматизация на забавна и поучителна пиеса „Глезеното Миме“, представена от младите актьори от театрален клуб „Сто усмивки“. Забавната сценка е избрана от един от участниците – Милен от 10 клас, който е за последна година в нашето училище и отдавна мечтае за предизвикателство – да изиграе женска роля. Получи му се много добре – изиграната от него роля на порасналото глезено Миме, с която от сърце разсмя всички ученици и учители!
Празникът продължи със сценката „Дядовата ръкавичка“, в която участваха ученици от 2, 6, 9 и 10 клас. Невим от 7- ми клас изпълни „Песничка на Червената шапчица“ на руски език, а „Песничка на Снежанка“, изпя Шени също от 7 –ми клас. Малки коледари отправиха пожелание за здрава и успешна година с песен и танц.
Тържеството продължи с поздрав от танцов състав към училището „Хоп троп“. Малките танцьори от трупата накараха сърцата на
ученици и учители да затуптят в ритъма на танца!
Директорът на училището г-жа Тошкова закри празника с кратко поздравление и пожелания за много здраве, късмет, и една успешна нова година, изпълнена с много любов и топлина.
Всички ученици получиха подаръчни кутии с лакомства и много награди.

Много подаръци от медиаторът ни Мира за възпитаниците

от ОбУ „Добри Войников“

Точно преди коледната ваканция, нашите малки ученици. получиха коледни подаръци – обувки и подаръчни кутии от образователният ни медиатор Мира Кирилова. Дарението се осъществи със средства предоставени от нея и помощта на трима нейни приятели – Мария Миндева, Карол, Нели, Красимир Бакърджиев и Яница. Децата ги поздравиха с празнична програма по случай настъпващите светли празници.

И още празнични моменти …

Коледен флашмоб

Коледни поздрави и пожелания от IV клас

По традиция учениците от 4 клас в ОбУ „Добри Войников“ поздравиха децата и персонала на ДГ „Детелина“, с. Победа. Четвъртокласниците бяха подготвили Коледен танц, пиесата „Лесно ли е да си Дядо Коледа“, поздравителни картички. По стар български обичай се хванахме на хорце. Ръководството на училището осигури подаръци за всяко дете, които Дядо Коледа раздаде.
Поздравени бяха и служителите на кметство с.Победа и НЧ „Пробуда – 1896“.

Грамота и плакет за образователния медиатор

Още едно признание за всеотдайността на нашия образователен медиатор – Мира Стефанова. Грамота и плакет от кмета на община Добричка – госпожа Соня Георгиева. Честито Мира, продължавай да раздаваш обич и надежда на всички, най-вече на децата.

Весели празници на всички!

Докосвайки се до страниците на нашата вълшебна приказна книга, се надяваме да усетите добротата, надеждата и любовта, с които тя е сътворена.
На всички наши приятели пожелаваме светли Коледни и Новогодишни празници!

Старт на традиционния Коледен базар

Отличени с награда I – во място в конкурса за коледна картичка или украса

„ВЕСЕЛА КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ“

В конкурса организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Добричка в навечерието на коледните и новогодишните празници нашето училище спечели
І – во място – Колективна награда на ученици от X кл. и ученици от II кл. в ІІI-ра възрастова група (VIII-XIIкл.).

Дарени платове от фирмите на учениците от гимназиален етап за часовете по учебна практика на специалност „Шивачество“

Ръководството на ОбУ „Добри Войников“ и учениците от гимназиален етап благодарят на фирмите „Аура“64 и ,,Балконф ЕООД“ за дарените платове за часовете по учебна практика. От сърце им желаем крепко здраве, много лични и професионални успехи! Весели празници!

Инициатива „Ученик помага на ученик“

Десетокласниците Гюлсевим и Милен бяха в помощ на малките първокласници. Решаваха заедно задачи, писаха изучени букви, рисуваха. Когато си малък и видиш колко много могат големите и ти искаш да станеш като тях. Браво на Вас, малки и големи ученици!

Среща с преуспели родители от общността

На 09.12.2021 г. се проведе среща с родители и ученици от IV клас включени в групата „Фолклор на етностите“ по проект към ЦМЕДТ Амалипе. Гост на срещата бе Росен Савов – родител на ученичка от IV клас. Той разказа за трудният живот, който е имал като малък, но с упоритост и постоянство и най-вече с учение е преуспял. В момента работи като мениджър на голф игрище в град Bad Ragaz в Швейцария. На събитието също присъстваха ръководството на училището, родители и  образователния медиатор.

Репортаж за ОбУ „Добри Вийников“ в рубриката

„Новият ден“ на радио Варна

Практическо занятие за евакуация при земетресение и пожар се проведе в ОбУ „Добри Войников“

На 02.12.2021 г. в ОбУ „Д. Войников“, с. Победа се проведе занятие за действие и евакуация на учениците, учителите и помощния персонал при земетресение и  възникнал пожар в сградата на училището.

Целта на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии и катастрофи е практическа работа по оценка и вземане на решение за организиране на спасителни дейности при усложнена обстановка, изграждане на практически умения и навици у учениците, учителския колектив и помощния персонал за организирано и без паника напускане на сградата на училището при земетресение и възникнал пожар.

Проверени бяха на практика знанията и уменията на учениците, учителите и помощния персонал за действие в сложна обстановка в условия на COVID–19.

Кастинг „Най-добър танцьор“

Днес ТС „Хоп – Троп“ проведе кастинг – „Най-добър танцьор“. Всички желаещи ученици се състезаваха в три категории танци – български народни танци, модерни и ориенталски танци. Училищната сцена оживя. Настроение, усмивки, емоции и желание за победа – това е празник. Най-добрите танцьори бяха отличени с грамоти и подаръци от ръководството на училището.

„Магията на експеримента 2“

На 25.11.2021 г. за учениците от ПЕ и ГЕ, които бяха в ОРЕС, „Магията на експеримента” се повтори. Химичните опити, представени от г-жа Г. Сюлейман, бяха интересни и забавни за всички.

 

Есенен базар под мотото „ТОЛЕРАНТНОСТ и БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ“

Eдна благородна училищна инициатива по време на „ВОЙНИКОВИ ДНИ“, посветени на 172-та годишнина на училището, се проведе на 18.11.2021 г. в Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа.
УЧЕНИЧЕСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ организира благотворителен есенен базар под мотото „ТОЛЕРАНТНОСТ и БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ“.
Ученици и учители изработиха ЗАЕДНО експонатите за базара и показаха състрадание, милосърдие, разбиране и подкрепа.
Събраните средства ще бъдат дарени за лечение на ученик от училището.

„Ден на Науката“ – „МАГИЯТА НА ЕКСПЕРИМЕНТА“ в ОбУ „Добри Войников“

На 10.11.2021г. обявен като „Ден на Науката“ и във връзка с Войниковите дни се проведе мероприятие под надслов „МАГИЯТА НА ЕКСПЕРИМЕНТА“.

Пред учениците от начален курс и учениците от 7 клас, учители и ръководството на училището се демонстрираха много и интересни за децата химически опити от г-жа Гюлхан Сюлейман – учител по Химия и ООС. Дъга от разтвори изследвани с индикатор; Изчезване на метала цинк в солна киселина; Изследване на плътността на различните вещества и плаване и потъване на предмети в тях; Получаване на въглероден диоксид и кислород; Горене на магнезия и други експерименти бяха част от шоуто и децата ги проследиха с огромен интерес и въодушевление!

 Международен ден на Ромския език

„Да знаеш много езици значи да имаш много ключове за една врата” – Волтер.

На 05.11.2021г. като продължение на инициативите посветени на „Войниковите дни“, отбелязахме Международния ден на Ромския език с членове на родителски клуб и ученици от IV клас, включени в групата „Фолклор на етносите“ по проект към ЦМЕДТ Амалипе. Срещата се проведе в стаята на IV клас. Родители и деца заедно разказваха приказки на ромски език; изработиха постер посветен на семейството. Владеенето на езици е богатство за всеки човек. Учениците от ученическия парламент доказаха тази теза чрез игра, в която бяха включени английски и руски думи – езици, които се изучават в нашето училище. Гости на събитието бяха: Жанна Василева и Атанас Атанасов – координатори към ЦМЕДТ Амалипе, ръководството на училището, родители и ученици. Ораганизатори на срещата бяха ръководителите на Родителският клуб.

Среща с дамите от „Форум за жени“ – град Варна

Днес, 04.11.2021г. Светла Желязкова, Царина Стефанова, представители от форум за жени, град Варна проведоха беседа с учениците от V до X клас от ОбУ „Добри Войников“, с. Победа на тема: „Раннните бракове“. С това стартираха училищните инициативи от „Войникови дни“ посветени на 172 -та годишнина на училището.

Отбелязване на 1 ноември – Ден на народните будители

В навечерието на един от най-българските празници 1 ноември – Денят на народните будители, бяха организирани поредица от мероприятия с учениците от ОбУ „Добри Войников“. Те нарисуваха картини, изработиха табла за празника, за да увековечат делото на будителите. Нека всички съхраним това, което сме получили от тези именити българи – будителите, дали времето, знанията, душата си, а дори и живота си за развитието на българския народ. Поклон пред тях!

Има още

Актуално

На фокус


По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Културните институции като образователна среда“ се проведоха четири екскурзии с учебна цел:

На 2.06.2021 г. и на 7.06.2021 г. посетихме Етнографска къща, Музей Градски парк, Дом паметник „Йордан Йовков” и комплекс „Старият Добрич” в гр. Добрич.

На 11.06.2021 г. посетихме Историко-етнографски комплекс „Неофит Рилски“,  Планетариум и  Аквариум в гр. Варна и Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ и Ботаническа градина в гр. Балчик, а на 28.06.2021 г. Къща-музей „Добри Войников”, гр. Шумен и Двор на Кирилицата – Плиска.

още конкурси и награди

още по проект „Успехът ни обича“

Дейност 10: „Земя като една човешка длан“ – екскурзия до гр. Трявна и гр. Елена проведена в периода 29.05. – 31.05.2021г. Посетени бяха следните туристически обекти: Даскаловата къща, Славейковата къща и Старото школо в гр. Трявна и Даскалоливницата в гр. Елена.

Визити до гр. Добрич и Общ иновативен час

По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Културните институции като образователна среда“ се проведоха четири екскурзии с учебна цел:

На 2.06.2021 г. и на 7.06.2021 г. посетихме Етнографска къща, Музей Градски парк, Дом паметник „Йордан Йовков” и комплекс „Старият Добрич” в гр. Добрич.

На 11.06.2021 г. посетихме Историко-етнографски комплекс „Неофит Рилски“,  Планетариум и  Аквариум в гр. Варна и Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ и Ботаническа градина в гр. Балчик, а на 28.06.2021 г. Къща-музей „Добри Войников”, гр. Шумен и Двор на Кирилицата – Плиска.

На 25.06.2021 г. на стадиона с. Победа се проведе финално занятие по проект „Занимания по интереси“ Учениците от ОбУ„ Добри Войников“ се изправиха срещу връстниците си от ОУ„ Христо Ботев“ с. Стожер. Играха се две полувремена по 25 минути, като през първото полувреме гостите от ОУ„ Христо Ботев“ с. Стожер. бяха по концентрирани пред гола и заслужено поведоха с 0 на 2. По време на почивката след извършени рокади и напътствия картината на терена се промени и домакини успяха да изравнят резултата и до края на срещата пропуснаха да куп голови положения и не можаха да се поздравят с победа. Срещата премина под знака на феърплея и нямаше никакви контузии по време на играта.

вижте още Занимания по интереси


вижте повече
Проектни дейности – 4 клас

Проектни дейности – 1-3 клас

Обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Тема: Мотивацията в учебния процес – техники и приложение. Бърнаут    вижте повече

Празнична украса  –  24 май

вижте повече

Нашите рисунки за конкурса – „Великденски ангели“… вижте повече

На 20.04.2021 г. в ОбУ „Добри Войников“ се провежда Ден на ученическото самоуправление…  вижте повече

Занятие за действие и евакуация на учениците, учителите и помощния персонал при възникнал пожар в сградата на училището вижте повече

Вижте изявите по проект „Успехът ни обича“ 

Ученици и учители отбелязахме националния празник на България 3-ти март…   вижте повече

 

 

Видео
На 1 март в ОбУ „Добри Войников” посрещнахме Баба Марта. Тя подари на всички ученици мартеници и  им пожела здраве през цялата година.

Група  „Добруджанче” и група „Българе”…  вижте повече

Васил Левски – 148 години безсмъртие

Ученици и учители в ОбУ „Добри Войников” отбелязаха 148 години от гибелта на Васил Левски. В продължение на няколко дни с песни, стихотворения, презентации бе почетена паметта на великия българин.   вижте повече

Седмично разписание


   вижте още
Празнуваме Василица! Учениците от начален етап…  вижте повече


„ПО КОЛЕДА СЕ СЛУЧВАТ ЧУДЕСА!“
ЕКИПЪТ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ КЪМ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА, БЛАГОДАРИ НА „ФОРУМ ЗА ЖЕНИ“, ГР. ВАРНА, С ЛИДЕР…    вижте повече

Ученици, обучаващи се в специалност „Шлосерство“ в ОбУ „Добри Войников“, работят по проект „Успехът ни обича”, финансиран от ЦОИДУЕМ. През месец ноември 2020 г. в рамките на пет проектни занятия, в Дейност 7 – група „Първи стъпки към успеха”, заедно с ръководителя на групата инж. Събина Стоянова, изработиха за предстоящите празници две коледни елхи.

Материалите, необходими за изработване на изделията – метален профил и ламарина, са осигурени с планирани средства по проекта. Доброволецът Християн Вайков от фирма „Радо дизайн“ – град Добрич, оказа помощ като предостави услугите си на заварчик. Металните красавици, дело на нашите възпитаници ще красят училищното фоайе.

Посрещаме празниците в нетипична обстановка, в условията на COVID – 19.

Нека отворим сърцата си за доброто и си пожелаем здрава, щастлива и успешна 2021 година. вижте повече за работата по проекта

                                                       вижте повече