COVID – 19

МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУС (COVID-19)

Коронавирус (COVID-19) е респираторен вирус, който се предава по въздушно-капков път, при пипане на заразени повърхности или директно по пътя ръка-нос, ръка-очи, ръка-уста, ръка-ръка, но само ако ръката на здравия е имала контакт с болен.

Симптомите му са кашлица, висока температура, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост.

Според Световната здравна организация (СЗО) инкубационният период варира между 2 и 14 дни.

От особена важност е вземането на превантивни мерки за предпазване от заразяване, посочени от СЗО и Министерство на външните работи, а именно:

 • избягване на контакт с болни хора, особено на такива с кашлица и/или повишена температура;
 • прилагане на общите хигиенни правила по отношение на хигиена на ръцете и хигиена на храната;
 • измиване на ръцете със сапун и вода или използване на дезинфекционен разтвор на алкохолна основа, след кихане и кашляне, при грижа за болен, преди, по време и след приготвяне на храна, преди хранене, след използване на тоалетна, след всеки контакт с животни и когато ръцете са видимо замърсени;
 • почистване на ръцете редовно с дезинфектант на поне 60 %-ова алкохолна основа и/или миене с вода и сапун;
 • при кихане и кашляне покриване на устата и носа със свивката на лакътя или със салфетка, която се изхвърля веднага в затворен кош/контейнер;
 • избягване предприемането на пътувания извън границите на страната, особено към места с установени случаи на коронавирус;
 • избягване на контакт с хора, ако Вие самият кашляте или се чувствате зле;
 • ако имате температура, кашлица и затруднено дишане особено след пътуване извън страната, своевременно потърсете лекар и го уведомете къде сте пътували първо по ТЕЛЕФОН;
 • ако се разболеете по време на пътуване, уведомете екипажа и своевременно потърсете медицинска помощ;
 • категорично се препоръчва се да не се пътува до Италия, Китай и други страни с установени случаи на корона вирус;
 • ако все пак сте пътували до Китай, Италия или други страни с установени случаи на коронавирус, след завръщането си останете вкъщи под домашна карантина за срок от 14 дни и информирайте личния си лекар ПО ТЕЛЕФОНА, НЕ НА МЯСТО;
 • при слагане на маска да се поставя така, че да покрива устата и носа. След всяка употреба еднократната маска да се изхвърля незабавно и ръцете да се измиват;
 • използване на различни ножове и дъски за рязане на сурово месо и преработени храни;
 • миене на ръцете веднага след пипане на сурово месо и преди докосване на преработени храни;
 • консумирайте само храна, която е преминала достатъчна термична обработка;
 • избягвайте да влизате в контакт и да пътувате с болни животни;
 • избягване на контакт с животни, техните екскременти или изпражнения;
 • при излизане от вкъщи носете ръкавици и не ги сваляйте докато сте в обществен транспорт и на публични места. Бъдете внимателни с дръжките на вратите. При възможност отваряйте или затваряйте с лакътя си. Носете ръкавици, когато натискате дръжката или мийте ръцете си веднага след това.

Спазването на много добра хигиена – миене и дезинфекцията на ръцете е ключът към предпазване от инфекцията. Ръцете трябва да се мият често и обилно със сапун и вода за най-малко 20 секунди. Ако сапун и вода не са налични, може да се използва дезинфекциращ препарат за ръце на алкохолна основа с поне 60 % алкохол.

Да се избягва допир на очите, носа и устата с немити ръце!

Маските за лице помагат да се предотврати по-нататъшното разпространение на инфекция от тези, които са болни към други хора около тях. Маските за лице не са толкова ефективни за защита на тези, които не са заразени.

Открита е телефонна линия към Министерство на здравеопазването при въпроси, свързани с коронавируса (COVID-19): 02 807 87 57 от понеделник до петък от 08:30 часа до 17:00 часа.

Училищен план в условия на Covid 2021-2022

Правила и мерки 2021-2022

Инструктаж – учители, ученици, обслужващ персонал, мед. лице 2021-2022

Училищен план в условия на Covid

Правила и мерки

Инструктаж – учители, ученици, обслужващ персонал, мед. лице