Актуално 2022/2023 учебна година

Участие на изработени изделия от ученици в изложение на занаятчии

На 05.09.2023г. по инициативата на кмета на община Добричка Соня Георгиева и подкрепата на фондация „Добруджа – история, традиции, култура“, се проведе първото изложение на производители и занаятчии от община Добричка. На нашето училище ОбУ „ Добри Войников“ с. Победа беше предоставена възможност да покажем изработени изделия от ученици от професия „Шивач“ и професия „Шлосер“. Благодарим Ви за подкрепата и възможността!

Участие в Национална програма „България образователни маршрути“

От 5 до 09 септември 2023г. ученици от ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка, област Добрич взеха участие в Национална програма „България образователни маршрути“, финансирана от МОН, която има за цел чрез обучение, възпитание и социализация учениците да затвърдят и надградят знанията и уменията, придобити в училище. По избрания образователен маршрут учениците посетиха следните обекти и културни институции: Средновековният скален барелеф „Мадарски““ конник“ и къща-музей Добри Войников в гр. Шумен, Старият град на Несебър, Музеят на солта в гр. Поморие и къща-музей на Петя Дубарова в гр. Бургас. Възпитаниците на ОбУ „Добри Войников“ приключиха пътуването с водни развлечения и силни емоции в Аквапарк „Aquamania“, КК „Албена“.

Връчване на удостоверения за завършване на I гимназиален етап на десетокласниците

Днес, 19.07.2023 г. ръководството на училището връчи на десетокласниците от випуск 2023 на Обединено училище „Добри Войников“,  удостоверения за завършен първи етап на средно образование и свидетелства за професионална квалификация.

Изпращане на Випуск 2023

На 30.06.2023г. ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка изпрати поредния випуск абитуриенти. Всеки път е с трепети и вълнения! Учениците от випуск 2023 с класен ръководител Марияна Вълчева избраха да отбележат този ден с последен Час на класа.  Без предварителен сценарий, в мил и непринуден разговор с класния ръководител и учителите от училището, които са им преподавали през годините, те си припомниха в снимки незабравими моменти от пъстрата въртележка на училищния живот – от първото им  пристъпване на училищния праг в първи клас до последната година в училище. Да бъдат здрави, силни и успешни, да бъдат себе си им пожелаха техните учители!

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

          Днес, 29.06.2023г. ученици от гимназиален и прогимназиален етап на                    ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка отбелязаха Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Целта на мероприятието е с началото на лятната ваканция да се припомни и акцентира върху вниманието към безопасността на движението по пътищата. Учениците гледаха видеофилми под мотото „На пътя животът е с предимство“ и представиха,                           изготвените от тях табла по темата.

ОБЯВА

Посещение по НП „Иновации в действие“

На 09.06.2023г. екип на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич, посети иновативно училище ОУ „Светлина“, с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас. Посещението беше проведено заедно с екипи от ОУ „Виделина“ – с. Сейдол, ОУ „Граф Игнатиев“ – с. Граф Игнатиево – партньори по Национална програма „Иновации в действие“. Екипите разгледаха училищната база и наблюдаваха иновативни практики и дейности. Домакините демонстрираха модел на ПБО с елементи на интегриран урок, споделиха успешни СТЕМ практики и формат на работа в дигиталната зона. В рамките на визитата училищата – партньори посетиха и интерактивния музей „Акве Калиде“, където се потопиха чрез виртуална разходка – от епохата на траките и легендата за Свещения извор на трите нимфи-изцелителки, през римската епоха, кръстоносните походи – до времето на Сюлейман Великолепни.

Конкурс

За ученици от 6 до 19 години по превенция на наркоманиите,

Организиран от Община Благоевград

На фестивал в гр. Каварна – „С България в сърцето“

Наградени учители и ученици от община Добричка

Традиционната церемония по повод 24 май, за награждаването на учители, ученици и читалищни институции в община Добричка, се състоя на 23 май в ДТ „Йордан Йовков“. Кметът на Община Добричка Соня Георгиева връчи плакети и грамоти на учители и изявени ученици, довели до качествени постижения в развитието на образованието и културата в общината. Грамота за всеотдайна и целенасочена работа за ефективно прилагане на целодневната организация на учебния ден, за значим принос за популяризиране на училището в страната, за участието на учениците в национални конкурси, за активно сътрудничество със социални партньори и неправителствени организации получи Директорът на училището Галина Тошкова. За активно участие в училищния живот, за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната дейност и за принос в популяризирането на учебното заведение беше наградена Марияна Вълчева – учител в ОбУ „Добри Войников”. За  отличен успех, активно участие в училищния живот, за своя принос в утвърждаване авторитета на училището беше наградена ученичката от VIII клас Шени Давидова.

24 май – най-светлият български празник

На 22.05.2023г. ученици и учители от ОбУ „Добри Войников“ тържествено отбелязаха най-светлия български празник – 24 май – Денят на българската просвета и култура и славянската писменост. На училищната сцена се изявиха ученици от прогимназиален и гимназиален етап като представиха драматизация на баладата „Неразделни“ от Пенчо Славейков, танцов състав „Хоп-троп“ и клуб „100 усмивки“, които съвместно представиха музикално-литературна композиция. Тържеството продължи в училищния двор със спортни игри, състезания и много заслужени  награди!

Екскурзия с учебна цел

На 19.05.2023г.  ученици от прогимназиален етап на ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич посетиха Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ гр. Варна, където видяха махалото на Фуко, а в Звездната зала положението на Слънцето, Луната и планетите сред звездите. Следваща точка от маршрута на младите Войниковци беше „Музей на стъклото“ гр. Белослав, разположен на брега на Белославското езеро, на мястото, където през 1893 г. е открит първият стъкларски завод в България. Там Учениците се потопиха в света на многоцветното стъкло – наблюдаваха няколко минутна демонстрация на различни техники за изработване на стъклени изделия и влязоха в „стъклената пещера“.  Завършек на интересното пътуване бе едно истинско приключение – разходка с лодка по течението на река Камчия, обградено от непроходими гори, лиани и гъста растителност, до устието на реката, където тя  се влива в Черно море. Посещенията бяха финансирани чрез НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”, модул „Културните институции като образователна среда“.

Планирано интерактивно занятие по Безопасност на движението по пътищата

Ученическо самоуправление – 2022/2023 учебна година

На 15.05.2023 г. по време на втория учебен час членовете на Ученическия парламент заеха всички длъжности в училище, като организираха учебния процес и решаваха проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности в училище.

Практическо занятие за евакуация при земетресение и възникнал пожар се проведе в ОбУ „Добри Войников“

На 10.05.2023 г. в ОбУ „Д. Войников“, с. Победа се проведе занятие за действие и евакуация на учениците, учителите и помощния персонал при земетресение и възникнал пожар в сградата на училището. Целта на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии и катастрофи е практическа работа по оценка и вземане на решение за организиране на спасителни дейности при усложнена обстановка, изграждане на практически умения и навици у учениците, учителския колектив и помощния персонал за организирано и без паника напускане на сградата на училището при земетресение и  пожар.

Tематични занятия по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ – Модул 1 „Изкуства“

Днес се проведоха тематични занятия по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ – Модул 1 „Изкуства“, „От извора“ – участниците в Танцов състав „Хоп – Троп“ посетиха Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“, и Открит урок бе изнесен от учениците на хореографа работещ в групата, Светлин Куцаров. Това, което видяхме докосна сърцата ни. Няма по-голямо богатство от фолклора и традициите на народа ни!

Посещение на Окръжен съд – Добрич

На 28.04.2023г. ученици от гимназиален етап на ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич, посетиха Окръжен съд – Добрич. Посещението се извърши във връзка с образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Програмата има за цел да обогати познанията на учениците за съдебната власт, да формира правна грамотност и култура сред подрастващите, да способства за повишаване степента на спазване на законите. Обучението се осъществи под формата на лекционен курс на тема “Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“. На достъпен език, съобразен с възрастта на учениците, лекторите представиха конкретни казуси от съдебната практика, обясниха какво прави съдът, какви спорове трябва да решава съдията, кои са основните участници в съдебните процеси, какви са правата на децата, влезли по една или друга причина в досег с правосъдието.

Контейнери за събиране на капачки

На 28.04.2023г. учениците от гимназиален етап специалност „Шлосерство“ от ОбУ „Добри Войников“ с. Победа поставиха в двора на училището и пред кметството на селото контейнери за събиране на капачки. Контейнерите са изработени от тях с помощта на Християн Вайков от фирма „Радо Дизайн“ Добрич.
Събраните капачки ще предадем в пунктовете за събиране, за да подпомогнем закупуването на нова техника за болницата в гр. Добрич.
Правим го, защото вярваме, че България и светът като цяло могат да станат едно по-добро за живеене място, когато всеки от нас започне да полага ежедневни усилия за това. И това е чудесно, защото учи децата на съпричастност, учи ги да бъдат добри, учи ги да помагат.

Танцов състав „Хоп – Троп“ с участие на фестивал на фолклорното изкуство „Като жива вода“, гр. Суворово

29.04 Международен ден на танца

Танцов състав ‘Хоп – Троп“ отправи поздрав към всички с танц „Танцуващи момичета’. Веселбата продължи с любими танци на учениците. „Танцът е магия, а танцьорите добри магьосници!“

Здравни беседи в ОбУ „Добри Войников“

На 27.04.2023г. учениците от гимназиален и прогимназиален етап на ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, присъстваха на лекция на тема „Психоактивни вещества“, представена от госпожа Дона Георгиева – служител на РЗИ Добрич. Учениците се увериха колко вредни могат да бъдат всички тютюносъдържащи продукти, електронни нагревателни устройства за пушене, наргиле, снус и райски газ.

На 27.04.2023г. учениците от начален етап на ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, присъстваха на лекция „Здравословно хранене и физическа активност“, представена от госпожа Севдалина Колева – служител на РЗИ Добрич. Малките ученици с интерес участваха в интерактивното обучение с дегустация на различни видове храни.

Танцов състав „Хоп-Троп“ с участие в празничен концерт за Международния ден на ромите – 8 април, организиран от община Добричка.

Гости от Държавен куклен театър – Търговище

На 06.04.2023г., учениците от ОбУ „Добри Войников“ и малчуганите от ЦДГ „Детелина“ в  с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич, имаха удоволствието да посрещнат гости от Държавен куклен театър – Търговище. На училищната сцена актьорите Моника Угренова и Димитър Караиванов представиха спектакъла „Супер доктор Димитров или приказка за мръсните ръце“ – една завладяваща, образователна, поучителна и забавна, за малки и големи, история за малката непослушна Ани, нейната майка и добрия супер доктор Димитров.

Посещение по НП „Иновации в действие“

От 29 до 31.03.2023г. екип на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич, посетиха ОУ „Виделина“, с. Сейдол, общ. Лозница, обл. Разград. Посещението беше проведено заедно с екипи от ОУ „Светлина“, с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас и ОУ „Граф Николай Игнатиев“, с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив – партньори по Национална програма „Иновации в действие“, с тема на мобилността „Обмяна на добри практики“. Училищата – гости разгледаха училищната база и наблюдаваха иновационни практики и дейности. Педагогическите специалисти от иновативно училище „Виделина“, с. Сейдол обмениха със своите колеги и партньори в програмата добри работещи практики, като им представиха презентации, подготвени от ученици от  V – VII клас на тема „Нашето училище за моята чиста България“ и час по Екология с представени различни модели на съединения, замърсяващи околната среда.

Работното посещение на екипа на ОбУ „Добри Войников“ беше обогатено и от интересна културна програма – посещения на Тракийската гробница – с. Свещари, местността Демир Баба Теке, тренировъчната база на ФК „ Лудогорец“ и археологически комплекс „Абритус“ – гр. Разград.

Участие в V научен областен научен конкурс

“Науката на живо“ – 25. 03. 2023 г.

За четвърта поредна година ученици от ОбУ „Добри Войников“ участваха в научния областен конкурс “Наука на живо“. Независимо, че участниците бяха повече от 100, Шени Давидова от VIII клас спечели поощрителна награда и Грамота във втора възрастова група с проекта си „ Символи на царската власт“ от област История, с ръководител г-жа Дарина Желева – учител по ИЦ и ГИ. Грамота за участие получи и Валентин Митев от VIII клас с проекта си „Домашен индикатор“ от област ХООС с ръководител г-жа Гюлхан Сюлейман – учител по БЗО и ХООС.

Международния ден на детската книга

Днес, 03.04.2023г. учениците от гимназиален и прогимназиален етап на ОбУ „Добри Войников“ отбелязаха Международния ден на детската книга, който по традиция се чества всяка година на 02 април. Този празник обединява децата и запазилите детското в себе си възрастни по целия свят вече повече от петдесет години. За тези, които поискаха да влязат в ролята на писатели, ученици от 7 клас представиха книжките, създадени от тях с помощта на госпожа Гюлхан Сюлейман в международно признатата платформа за ограмотяване и подобряване на езиковите умения WriteRеader и показаха на своите съученици как да си създадат своя книга в платформата. За да стане още по забавно отбелязването на празника продължи със състезание за бързо четене и изразително четене, в което участваха отбори от 5, 6, 7, 8, 9 и 10 клас. Участниците в състезанието бяха предизвикани и с „креативно“ четене (да прочетат текста с интонация, подходяща за коментар на футболен мач и шепнешком, все едно споделят нечия тайна). Отбелязването на Международния ден на детската книга завърши с награждаване на отличилите се ученици.

Ден на търпението!

25 март е Международен ден на търпението! Търпението е едно от най-важните качества, които човек трябва да притежава. За да бъдеш търпелив, трябва да умееш да контролираш ситуацията, себе си и емоциите си, да си силен и устойчив. Търпението е добродетел и е оценявано като най-ценното съкровище.
Ученици от училището се включиха в изработването на постер-послание от пословици, за да обяснят необходимостта от търпение, умение да изслушваме и да уважаваме мнението на другия. След това всеки присъстващ провери собственото си ниво на търпение чрез тест.

8 март

На 07 и 08.03.2023г. за международния ден на жените се проведоха срещи с майките и бабите на учениците от ОбУ „Добри Войников“, с. Победа в селата на община Добричка – Царевец и Плачидол. Срещите са по плана за дейността на образователните медиатори Мира Кирилова и Рефие Исмаил, назначени по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ в училище. В началото на срещите жените от Царевец и Плачи дол получиха подаръци и картички, изработени от техните деца, заедно с образователните медиатори. Обсъждаха се теми за ролята на жената в семейството и обществото, важността на образованието, осъществяване на родителските мечти за децата им. Организацията се осъществи заедно със съдействието на здравния медиатор Бедрие Менди, социалния работник Маргарита Ганчева, координатор на Център Амалипе Жанна Василева и Светла Желязкова от „Форум за жени“ гр. Варна.

Oбновената работилница на специалност „Шлосерство“

ОбУ „Добри Войников“ с. Победа – обновената работилница на специалност „Шлосерство“, професия „Шлосер“. Професията в днешно време е шанс за всеки млад човек за успешна професионална и житейска перспектива. Благодарни сме и се гордеем с новите шлосерски маси и менгемета! Благодарим за подкрепата на ръководството!

3 март – Националният празник на Република България

На 02.03.2023г. ученици и учители от ОбУ „Добри Войников“ отбелязаха 3 март – Националният празник на Република България. Младите Войниковци видяха презентация на символите на Република България и видео на едно от най-атрактивните събития в деня, в който отбелязваме националния ни празник – тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред Президентството на Република България. На училищната сцена се изявиха ученици от 5 клас, танцов състав „Хоп-троп“ и клуб „100 усмивки“, които съвместно представиха музикално-литературната композиция „Обич“.

Мартенски дни в училище

Баба Марта бързала…!
Подготовката за посрещане на Баба Марта в нашето училище започна от рано. На 27.02. бе организиран базар за мартеници, на който бяха предложени и изделия, изработени от родителите. Обявен бе конкурс за най-красиво изработена автентична мартеница от всеки клас. На 01.03. Баба Марта подари на всички мартеници, като им пожела да бъдат бели и червени, румени, засмени. Ученици от IV клас заедно с Баба Марта поздравиха и децата от ЦДГ „Детелина“,
като им вързаха мартенички за здраве.

Посрещане на Баба Марта! Театрален клуб ‘Сто усмивки“ и Танцов състав „Хоп – Троп“, заедно с всички ученици и учители от начален етап сътвориха весел първомартенски празник. Изненада поднесе госпожа Сюлейман, преподавател по английски език в ПЕ и ГЕ. Нейни ученици прочетоха на английски език и преводиха на български език история за празнуване на празника. Гости ни бяха госпожа Евгения Минчева, заместник – директор, учители и ученици. Честит празник на всички!

Отбелязваме Денят на Розовата фланелка

На 22.02 отбелязваме Денят на Розовата фланелка. Ученици и учители от нашето училище казаха заедно „Не на тормоза в училище! Но не за ден!“ Изпълниха сърцето с думи за уважение, доброта, съпричастност, отзивчивост, закрила, подкрепа, разбиране и най-вече внимание и добро отношение към всеки.

„Моята професия-сбъдната мечта“

На 21.02.2023г. в Час на Класния ръководител се проведе съвместен урок с ученици от 8 клас със специалност „Шивачество“ и „Шлосерство“ при професионалната паралелка и ученици от 7 клас на ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, на тема „Моята професия-сбъдната мечта“. Гост на бъдещите шивачи и шлосери беше госпожа Бедрие Менду – здравен медиатор. Тя разказа на учениците за началото на професионалната си кариера, за неизчерпаемото си желание да учи все нови и нови неща, да се образова и развива: първо като шивачка, после като собственик на малък бизнес, свързан с шивачеството и накрая професията, която сега упражнява като здравен медиатор. Да се учат, образоват, постоянно да търсят нови възможности за развитие, да са смели и да дерзаят, да постигат мечтите си, посъветва подрастващите в края на урока госпожа Менду.

Отбелязване 150 годишнината от гибелта на Апостола

На 17.02.2023г., на сцената на училището, възпитаниците на ОбУ „Добри Войников“ отбелязаха 150 годишнината от гибелта на Васил Левски. На фона на тематична презентация „Образът на Васил Левски в творби на български художници“ ученици от прогимназиален и гимназиален етап представиха „Какво е за мен Васил Левски“ – кратък спектакъл за живота и делото на Апостола на свободата. С любезното съдействие на госпожа Дарина Желева, учител по история в училището, младите Войниковци се запознаха с книгата „Васил Левски по спомени на Васил Караиванов – първи братовчед на Апостола“, подарена й лично от автора Петър В. Караиванов. В памет на националния ни герой, идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация, ученици от начален етап изпълниха любими песни за Васил Левски.

Международен ден за безопасния интернет

Във връзка с 8– ми февруари – Международния ден на безопасния интернет на 16 и 17 февруари обучители от Превантивно-информационен център по наркотични вещества  към  Общински съвет град Добрич проведоха занятие с ученици от прогимназиален и гимназиален етап в ОбУ „Добри Войников“. Темата на кампанията бе  посветена на усилието да се изостри вниманието на обществото, специалисти и правителствата към необходимостта от адекватни мерки за защита на децата във виртуалното пространство,  рисковете в мрежата и как децата да се пазят.

17 февруари – Международен Ден на добротата

Малките ученици четоха стихотворение за добротата, пяха песен, изписаха заедно думата ДОБРОТА. Дадоха си обещание, че ще се стараят да бъдат добри. В продължение на един месец всеки ще си отбелязва колко добрини е направил, наранил ли е някого. След месец ще се съберем отново и ще преброим добрините си и обидите, които сме отправили към някого. Тогава всеки сам ще разбере – Добър човек ли е!?

Обновения училищен стол

Цветно и красиво. Днес учениците от нашето училище бяха изненадани с новото оборудване на училищния стол, при своето обедно хранене. То е част от стратегията за обновяване на материално-техническата база както и предстоящи дейности по модернизиране на учебната база.

ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич вече може да се похвали с нова придобивка: голям екран с мултимедиен проектор, предназначен специално за сцената на училището. Да ни е честита! С нетърпение очакваме изявите на талантливите ни танцьори, актьори и певци!

Изложба на изработени изделия от гимназиален етап

С гордост и удовлетворение от собствения си труд, учениците от гимназиален етап специалност „Шивачество“ и „Шлосерство“ на ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, показаха изделията, които изработиха през 1-вия срок на учебната 2022-2023 година. Как да надграждат – да вършат работата си професионално, уверено, качествено, да творят красота, да радват хората и да получават само радостни емоции от работата си, ще ги учат и занапред техните учители.

Европейска схема за предлагане на мляко в учебните заведения – схема ,,Училищно мляко“

Учениците от начален етап разговаряха за необходимостта и ползата да се консумират плодове и мляко. Малките ученици разбраха, че едно изпито мляко ни отдалечава с един ден от доктора. Интерактивната игра „Така се прави пица“ предизвика интереса и усмивките на децата. Направиха заедно пицата и успяха да я сложат цяла във фурната. Всички „хапнаха“ по парченце от пицата и пийнаха айрянче. Ученици от втори и трети клас сглобиха пъзел с най-полезните млечни продукти.

Василица е!

Идват малки сурвакари

да сурвакат млади, стари.

Да са здрави до амина

пожелава младата дружина!

                Ученици, заедно със своите родители, направиха сурвакници за Василица- ромската Нова година. В деня на празника децата сурвакаха с тях за здраве, късмет, благополучие и плодородие своите близки, както и малчуганите и персонала от детска градина  „Детелина“- с. Победа. Училищният медиатор зарадва малките деца с подаръци. Сурвакарите пожелаха здраве и късмет на ръководството на училището, учениците и помощния персонал.

Международния ден на най-прекрасната дума – „Благодаря!“

11 януари много страни по света отбелязват Международния ден на най-прекрасната дума – „Благодаря!“. Един прекрасен повод да изразим благодарността си на семейството, приятели, колеги и всеки, който ни е направил деня по-добър. За този ден ученици и учители от начален етап изготвиха табло на благодарността. Изказаха се благодарности за приятелите и затова, че са винаги до нас.

Коледно тържество „Вълшебството на Коледа“

На 23.12.2022г. в ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка се проведе тържество, посветено на най-тачените и най-обичани празници Коледа и Нова година. Възпитаниците на училището посрещнаха дядо Коледа и Снежанка с богата и разнообразна програма. В концерта взеха участие всички ученици – от първи до десети клас, които рецитираха, пяха и танцуваха. Танцов състав „Хоп-троп“ и театрален клуб „Сто усмивки“ съвместно представиха спектакъла „Вълшебството на Коледа“. На празника присъстваха и малчуганите от детската градина. Добрият старец и неговата красива помощничка раздадоха подаръци на всяко едно дете.

Благотворителна инициатива за общински приют

за безстопанствени животни

Учениците на  ОбУ ,,Добри Войников” с. Победа, се присъединиха към Коледната кампания, организирана от техните съученици от 8 клас, за събиране на средства за закупуване на храна за животните, обитаващи Общинския приют за безстопанствени животни в гр. Добрич. Със събраните средства те закупиха лакомства и консерви за обитателите на приюта и получиха благодарности за извършеното добро и благородно дело.

Коледни концерти на община Добричка

Ученици от нашето училище участваха в поздравителни концерти в селата Победа и Плачи дол. Нашият поздрав бе с пресъздаване традиционния дух на Бъдни вечер, с посрещането на коледарите, песен „Бяла Коледа“ и танц „Копаница“.

Коледния дух сякаш витае из въздуха и зарежда всички с настроение и положителни емоции…и нашето училище заблестя с празнична украса, сътворена от ръцете на учениците!

НАШАТА МАЛКА СТЪПКА КЪМ ПО-ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ!

Учениците от 8 клас на ОбУ,,Добри Войников“ в часовете по Предприемачество разработиха един свой проект ,,Не на найлона и пластмасата“. Той бе осъществен от учениците от 8,9,10 клас професия ,,Шивач“, които изработиха торбички за пазаруване от плат с логото на нашето училище. Така не само ще спестим пари, но и ще помогнем за опазване на околната среда! НИЕ ГО НАПРАВИХМЕ, НАПРАВЕТЕ ГО И ВИЕ, ЗАЩОТО НАЙЛОНОВИТЕ ТОРБИЧКИ ВРЕДЯТ НА ХОРАТА, ЖИВОТНИТЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА! ЗАЩОТО РАЗГРАЖДАНЕТО ИМ ОТНЕМА НАД 100 ГОДИНИ!

Изнесени родителски срещи

На 6.12.2022г. в с. Царевец, се проведе родителска среща, на която присъстваха ръководството на училището, учители и родители. Тя беше осъществена със съдействието на кмета на селото и служител от II РПУ – гр. Добрич. Родителската среща с родители от с. Плачи дол се проведе на 7.12.2022г. осъществена бе със съдействието на читалищния секретар на селото.

Урок по случай Международния ден на доброволеца

Урокът за доброволчество се осъществи в рамките на един учебен час, на 5-ти декември – Международният ден на доброволеца от медиаторите в училище. С личен пример те разказаха за тяхната работа, като доброволци, защо е полезно и какви са ползите от доброволческата работа. В края на часа изготвиха табло посветено на денят.

Екскурзия с учебна цел

На 25.11.2022г. възпитаниците на ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич посетиха Биосферен резерват „Сребърна“ и се разходиха по алеите на Крайдунавски парк гр. Силистра. Посещението е организирано по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Културните институции като образователна среда“ и е своеобразен завършек на празничните инициативи, проведени по случай 173 години от създаването на училището.

Отбелязване патрона на училището

Днес, 25.11.2022г., ученици и учители от ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич отбелязаха 173 години от създаването му. На тържеството присъстваха бивши учители и много родители. Като горди последователи на своя патрон, младите Войниковци поставиха начало на празника с драматизация по мотиви от пиесата на Добри Войников „Криворазбраната цивилизация“, актьорите от клуб „100 усмивки“ накараха публиката да се замисли за ценностите на съвременните българи с драматизацията „И преди, и сега“. Представиха се символите на училището и развитието им през годините. Всички ученици с интерес участваха в занимателните игри, посветени на патрона на училището Добри Войников – викторина, свързана с живота и делото на Войников. По – големите редиха пъзел, изобразяващ къщата музей в град Шумен. Директорът на училището госпожа Тошкова поздрави целия екип на училището за доказания през годините професионализъм и награди отличили се ученици. Училищния празник завърши с изпълнение на танцов състав „Хоп-троп“.

Репортаж на Българска медийна група ON AIR

Открито занятие от клуб „Биоекология“

На 22.11.2022 г.се проведе открито занятие в Занимания по интереси „Биоекология“, като част от мероприятията посветени на патронния празник на училището. Демонстрираха се химични опити от учениците – Силвия,Снежана и Валентин от 8 клас под ръководството на техния ръководител г-жа Гюлхан Сюлейман.

Световен ден за възпоменание на жертвите при ПТП

През 2005 г. с резолюция на ООН за Световен ден за възпоменание на жертвите при ПТП е приет всяка трета неделя от месец ноември.
Тази година това е датата 20 ноември.
В нашето училище Деня за възпоменание се отбеляза със следните инициативи:
– ученици от прогимназиален и гимназиален етап, заедно със своите учители отдадоха почит на паметта на пешеходец от с. Победа, Трифон Колев Иванов, загубил своя живот при пътнотранспортно произшествие;
– учениците от начален етап и техните учители положиха цветя на пешеходната пътека пред училище, като по този начин почетоха паметта на всички загинали
при пътни инциденти.
В резултат на пътнотранспортни произшествия всеки ден загиват над 3500 души

Почит от ученици и учители

Ученици и учители почетоха паметта на загиналото при пътнотранспортно произшествие 14-сет годишно момче от с. Бузовград Иван Седмаков. Поклон пред паметта ти, мило дете!

Ден на толерантността!

„Послание на есенния лист“

Инициатива по Безопасност на движението по пътищата – „Послание на есенния лист“. Учениците от начален етап със съдействието на служители от Второ РПУ Добрич отправиха призив към възрастните – „Пазете децата“. За всички, ученици и учители участвали в инициативата бяха предоставени флаери „Акция зима“.

Практическо занятие за евакуация при възникнал пожар се проведе

в ОбУ „Добри Войников“

На 11.11.2022 г. в ОбУ „Д. Войников“, с. Победа се проведе занятие за действие и евакуация на учениците, учителите и помощния персонал при земетресение и възникнал пожар в сградата на училището. Целта на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии и катастрофи е практическа работа по оценка и вземане на решение за организиране на спасителни дейности при усложнена обстановка, изграждане на практически умения и навици у учениците, учителския колектив и помощния персонал за организирано и без паника напускане на сградата на училището при земетресение и пожар.

Национален ученически конкурс  

„Съдби, белязани от Балканските войни“ 

Международен ден на ромския език

На 09.11.2022 г. в ОбУ „Добри Войников“, група „Фолклор на етносите“, членове на Родителския клуб, ръководството на училището, гости от ЦМЕДТ Амалипе- Атанас Атанасов, Валери Ангелов, Стефан Стефанов, Никола Георгиев и Майкъл Търн от САЩ проведоха общо мероприятие на тема „Международен ден на ромския език“. В интерактивната игра „Познай професията“ ученици и родители отговаряха на въпроси свързани с ромския език. Всички застанаха зад идеята, че майчиният език никога не трябва да се забравя.

Поощрителна награда

През месец октомври учители от ОбУ „Добри Войников” кандидатстваха по проект „Учене от крайностите” финансиран от ЕК. Въпреки, че не стигнахме до финално класиране получихме поощрение два безжични презентера от Сдружението за „Национална изследователска мрежа”.

Ден на народните будители

На 28.10.2022г., с кратко тържество, учениците от ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич, отбелязаха Деня на народните будители. Младите Войниковци с интерес взеха участие в занимателните игри, посветени на изявени личности от нашата история, борили се за българската бъднина. Изявите на учениците от клуб „100 усмивки“ и танцов състав „Хоп-Троп“ допринесоха за доброто настроение на тържеството.

Специализирано обучение в училище

На 27.10.2022г., на територията на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич се проведе специализирано обучение от информационно – образователна кампания за повишаване на осведомеността на населението за реакция при бедствия по проект ROBG – 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България с тема „НАВОДНЕНИЯТА – ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ“. Целта на занятието е повишаване компетентността и готовността на населението за справяне с критични ситуации, обучение и разпространение на информация сред хората и най-вече сред подрастващите, която да формира у тях знания, умения и готовност за посрещането на бедствие и последващата го криза.

 На обучението присъстваха ученици и учители от ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич и представители на Община Добричка. На учениците беше прожектиран кратък видеофилм на полево учение при симулация на спасителни дейности при бедствие по сценарий, проведено край язовир Одринци, общ. Добричка, обл. Добрич. Главен инспектор Тихомир Катранджиев от РДПБЗН Добрич даде полезни съвети на децата как да реагират при наводнение когато са у дома, в училище и на улицата. Презентацията на Главния инспектор продължи с кратко състезание, в което отбори на ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово и ОбУ „Добри Войников“, с. Победа показаха придобитите от специализираното занятие практически знания и умения за предварителна подготовка при потенциално наводнение, като с най-много правилни отговори се отличи отборът на  ОбУ „Добри Войников“.

Обучението завърши в училищния двор със симулация на пожар и действия при неговото погасяване от старши сержант Манол Златев.

Занятие на група за фолклорно изкуство ТС „Хоп – Троп“ по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Тъпан бие, хоро ще се вие …

Обучение на педагогическите специалисти

Във връзка с Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите и директорите на 21.10 и 22.10.2022 в к.к. Златни пясъци,  х-л „Плиска“ се проведе изнесено обучение за допълнителна квалификация на 18 педагогически специалисти от ОбУ „Добри Войников“. Заявената тема на квалификационния курс – „Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти“ с лектор д-р Александрина Величкова от ШУ ДИКПО – Варна.

Среща с членове на Родителския клуб

На 10.10.2022 г. се проведе среща с членове на Родителския клуб под надслов „Рома Прайд – Ден на ромската гордост и култура“. Първокласниците включени в група „Фолклор на етносите“ заедно с родителите се забавляваха с изработване на постери. Гости на срещата бяха ръководството на училището, Ипек Люман и Джанер Салиев- ученици в ПВМГ „Проф. д-р Георги Павлов“ гр. Добрич. Младежите заявиха, че зад успеха на всеки човек на първо място стои образованието и с упоритост, и постоянство всеки ще преуспее.

„От баба знам и вече мога“

Увличаща младежка инициатива се проведе с ученици в ОбУ „Добри Войников”, по проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“. Позабравена традиция която съчетава умения и опит за социална комуникация и плетене. Емоцията от целият процес създаде приятелска атмосфера положителна енергия, комфорт и уют сред учениците.

Спортуваме с мама и татко

На 30.09.2022г. родители, включени в Родителския клуб на ОбУ „Добри Войников“, взеха участие в отбелязването на  Европейския ден на спорта, част от кампанията NowWeMove и Европейската седмица на спорта #BeActive.

Европейския ден на спорта

Днес, 30.09.2022г., ОбУ „Добри Войников“ отбеляза Европейския ден на спорта, част от кампанията NowWeMove и Европейската седмица на спорта #BeActive, официално подкрепени от Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта. Тази година специалната тема на деня е „Спорт без отпадъци“. В инициативата с удоволствие се включиха всички учители и много родители. Спортните занимания започнаха с кръшно българско хоро и продължиха с крос, волейбол и футбол за учениците от прогимназиален и гимназиален етап, щафетни игри и дърпане на въже за учениците от начален етап и най-голямата изненада – демонстрация на гимнастика „Табата“ за младите дами от прогимназиален и гимназиален етап.

Европейски ден на езиците

В нашето училище Денят бе отбелязан с викторина с участието на ученици от 6-ти, 7, 8 и 9-ти клас. Всички присъстващи на празника научиха много интересни тематични факти.

Заедно по най-безопасния път до училище

В началото на всяка учебна година, учениците от първи и втори клас, заедно с родители преминават по най-безопасния път до училище.

Откриване на учебната 2022/2023 г.

Да е здрава и успешна новата учебна година!