Медиация

В желанието си да направим нашата училищна атмосфера още по-комфортна, творческа и мотивираща, решихме да открием кабинет по училищна медиация и медиатор, който ще разрешава спорове и конфликти по конструктивен и удовлетворяващ за всички начин. На 18.01.2019 г. екипът от учители, които взеха участие в НП „Квалификация“, модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“ от ОбУ „Добри Войников“ запознаха учениците и учители с училищното посредничество, известно още като училищна медиация. Медиацията беше демонстрирана като иновативен подход за оптимално разрешаване на проблемната ситуация отделно в начален етап и прогимназиален и гимназиален етап на училището. На учениците им беше представена информация за медиацията, казуси решени от нея, кабинета в който ще се провежда това посредничество и училищният медиатор назначен в училището. На учениците от ПЕ и ГЕ им беше пусната анонимна анкета, в която трябваше да споделят своето мнение за медиацията и да посочат кой от съучениците им от седми до девети клас би могъл да изпълнява функцията на ученик – медиатор. Анкетите бяха обобщени и резултатите посочиха че всички одобряват медиацията като метод за решаване на конфликти. На ПЕ и ГЕ им беше представено и прилагането на „менторство и тюторство“ – важен момент, чрез който се осигурява всички ученици да бъдат обхванати в програмата.
След един правилно разрешен конфликт можем да научим повече, да станем по-добри приятели, по-коректни колеги, по-сплотена общност!

Медиацията – една доказано добра педагогическа практика за справяне с училищната агресия

„Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“
Във връзка с изпълнение на национална програма “Квалификация“ 2018 г. беше избран екип от Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа за участие в Модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“. На 31 октомври екипът посети ОУ „Д-р Иван Селимински“ в град Сливен. Училището представи част от програмата за обучението на учителите като медиатори. Медиацията беше демонстрирана като иновативен подход, в който не чрез готови отговори, а чрез предоставяне на възможност засегнатите сами да изявяват своите искания, се постига оптимално разрешаване на проблемната ситуация.
Екипът посети и музея към училището, открит в чест на 100-годишнината от основаването му, запозна се с приложението на информационните и комуникационни технологии в училището и използването на разнообразни образователни платформи и софтуерни продукти (Мozabook, Уча.се, Phoenix, Scratch).