Медиация

Ако някой те тормози, да се сбиеш се наложи или имаш ти проблеми         

със съученици по – големи и на най-различни теми.     

          Знай, че може да разчиташ във училище на някой.

 МЕДИАТОР се нарича и да пази тайни той обича.

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището. В ОбУ „Добри Войников“ заеманата длъжност на образователен медиатор е Мира Кирилова. Посещава селата: Победа, Царевец, Ген. Колево, Методиево, полк. Минково, Плачи дол и участва активно в задържането на учениците в училище. Тя организира сама много много благотворителни и дарителски кампании, при които дарява на деца от училището и на други деца в нужда якета, обувки , учебни помагала, играчки, хранителни продукти и др. Често закупува вещите и продуктите със собствени средства. Помага на семейства с битови затруднения, като им предоставя собствената си къща за временно живеене, заплаща прекарване на електричество, ремонт на водопроводна инсталация. Много често активно участва в разрешаването на семейни или мецдусъседски спорове. Организира дарения от България и чужбина към децата от училището. В повечето случаи това са подаръчни кутии или пакети подготвени от деца за деца. При провеждане на срещи с родители по населени места винаги подготвя изненада за родителите като почерпка, цветя, картичка, мартеница и др. взависимост от периода, в който се провежда срещата.

На 28 октомври образователният и здравният медиатор посетиха учениците от с. Царевец. Изнесоха им подробна беседа на тема „Лична хигиена“ и раздадоха тоалетни принадлежности.

В началото на септември със собствени средства образователният ни медиатор дари 35 ученически раници, тетрадки, химикали, блокове, химикали и др. учебни принадлежности на учениците от ОбУ „Добри Войников“.

На 31.05 и 01.06.2021 г. в гр. Велико Търново Център „Амалипе” организира присъствено обучение за образователни медиатори. Обучението имаше цел да обмени опит между образователните медиатори от различни населени места в България.

Мира Стефанова Кирилова  – образователен медиатор в ОбУ “Добри Войников“, която работи по проект  “Успехът ни обича “ към ЦОИДУЕМ, получи Златен сертификат  от обучението от Център Амалипе.

В желанието си да направим нашата училищна атмосфера още по-комфортна, творческа и мотивираща, решихме да открием кабинет по училищна медиация и медиатор, който ще разрешава спорове и конфликти по конструктивен и удовлетворяващ за всички начин. На 18.01.2019 г. екипът от учители, които взеха участие в НП „Квалификация“, модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“ от ОбУ „Добри Войников“ запознаха учениците и учители с училищното посредничество, известно още като училищна медиация. Медиацията беше демонстрирана като иновативен подход за оптимално разрешаване на проблемната ситуация отделно в начален етап и прогимназиален и гимназиален етап на училището. На учениците им беше представена информация за медиацията, казуси решени от нея, кабинета в който ще се провежда това посредничество и училищният медиатор назначен в училището. На учениците от ПЕ и ГЕ им беше пусната анонимна анкета, в която трябваше да споделят своето мнение за медиацията и да посочат кой от съучениците им от седми до девети клас би могъл да изпълнява функцията на ученик – медиатор. Анкетите бяха обобщени и резултатите посочиха че всички одобряват медиацията като метод за решаване на конфликти. На ПЕ и ГЕ им беше представено и прилагането на „менторство и тюторство“ – важен момент, чрез който се осигурява всички ученици да бъдат обхванати в програмата.
След един правилно разрешен конфликт можем да научим повече, да станем по-добри приятели, по-коректни колеги, по-сплотена общност!

Медиацията – една доказано добра педагогическа практика за справяне с училищната агресия

„Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“
Във връзка с изпълнение на национална програма “Квалификация“ 2018 г. беше избран екип от Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа за участие в Модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“. На 31 октомври екипът посети ОУ „Д-р Иван Селимински“ в град Сливен. Училището представи част от програмата за обучението на учителите като медиатори. Медиацията беше демонстрирана като иновативен подход, в който не чрез готови отговори, а чрез предоставяне на възможност засегнатите сами да изявяват своите искания, се постига оптимално разрешаване на проблемната ситуация.
Екипът посети и музея към училището, открит в чест на 100-годишнината от основаването му, запозна се с приложението на информационните и комуникационни технологии в училището и използването на разнообразни образователни платформи и софтуерни продукти (Мozabook, Уча.се, Phoenix, Scratch).