Консултации

Учебна 2023/2024 година

График за провеждане на личностна подкрепа на учениците II срок

График за допълнителни консултации по учебни предмети на учениците за учебната 2023/2024 година II срок

График за провеждане на личностна подкрепа на учениците

График на класните ръководители и учители в ЦДО – втори час на класа

График компютърен кабинет I срок

График за допълнителни консултации по учебни предмети на учениците за учебната 2023/2024 година

Учебна 2022/2023 година

График компютърен кабинет II срок

График за провеждане на личностна подкрепа на учениците за учебната 2022/2023 година за II учебен срок

График за допълнителни консултации по учебни предмети на учениците за учебната 2022/2023 година

График на класните ръководители и учители в ЦДО – втори час на класа за II учебен срок

График компютърен кабинет I срок

График на класните ръководители и учители в ЦДО – втори час на класа

График за допълнителни консултации по учебни предмети на учениците за учебната 2022/2023 година

График за провеждане на личностна подкрепа на учениците за учебната 2022/2023 година

Учебна 2021/2022 година

График компютърен кабинет II срок за учебната 2021/2022 година

Разпределение за учебните часове по спортни дейности за II срок за учебната 2021/2022 година

График на класните ръководители и учители за II срок в ЦДО – втори час на класа за учебната 2021/2022 година

График за допълнителни консултации по учебни предмети за II срок за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на личностна подкрепа за II срок на учениците за учебната 2021/2022 година

График на класните ръководители и учители за I срок в ЦДО – втори час на класа за учебната 2021/2022 година

График за допълнителни консултации по учебни предмети за I срок на учениците за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на личностна подкрепа за I срок на учениците за учебната 2021/2022 година

Допълнителни консултации, Личностна подкрепа на ученика по учебни предмети

Втори час на класа