Консултации

Учебна 2021/2022 година

График компютърен кабинет II срок за учебната 2021/2022 година

Разпределение за учебните часове по спортни дейности за II срок за учебната 2021/2022 година

График на класните ръководители и учители за II срок в ЦДО – втори час на класа за учебната 2021/2022 година

График за допълнителни консултации по учебни предмети за II срок за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на личностна подкрепа за II срок на учениците за учебната 2021/2022 година

График на класните ръководители и учители за I срок в ЦДО – втори час на класа за учебната 2021/2022 година

График за допълнителни консултации по учебни предмети за I срок на учениците за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на личностна подкрепа за I срок на учениците за учебната 2021/2022 година

Допълнителни консултации, Личностна подкрепа на ученика по учебни предмети

Втори час на класа