Седмично разписание

Учебна 2023/2024 година

Седмично разписание II срок

Седмично разписание – I срок

Учебна 2022/2023 година

Седмично разписание – II срок

Седмично разписание – I срок

Учебна 2021/2022 година

Седмично разписание  – II срок

Седмично разписание  – I срок Проектни дейности – 4 клас

Проектни дейности – 1-3 клас


Седмично разписание в сила от 04.02.2021 г.