Учителски колектив

Учителският колектив за 2023-2024 учебна година

Наградени учители от община Добричка

Традиционната церемония по повод 24 май, за награждаването на учители, ученици и читалищни институции в община Добричка, се състоя на 23 май в ДТ „Йордан Йовков“. Кметът на Община Добричка Соня Георгиева връчи плакети и грамоти на учители и изявени ученици, довели до качествени постижения в развитието на образованието и културата в общината. Грамота за всеотдайна и целенасочена работа за ефективно прилагане на целодневната организация на учебния ден, за значим принос за популяризиране на училището в страната, за участието на учениците в национални конкурси, за активно сътрудничество със социални партньори и неправителствени организации получи Директорът на училището Галина Тошкова. За активно участие в училищния живот, за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната дейност и за принос в популяризирането на учебното заведение беше наградена Марияна Вълчева – учител в ОбУ „Добри Войников”.
Обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Тема: Мотивацията в учебния процес – техники и приложение. Бърнаут.
На 26.06.2020г. между учителите на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа и СУ „Асен Златаров“, гр. Шабла се проведе обмяна на добри практики по вътрешноинституционална квалификация на тема „Организация на професионалното обучение“.
Обмениха се идеи и добри практики относно професиите, които предлагат двете училища. Разгледахме модерната база, в която се обучават учениците в двете професии, които предлага СУ „Асен Златаров“ – „Сътрудник в бизнес услуги“ и „Готвач“. Квалифицираните преподаватели по двете специалности презентираха дейността и успехите на своите ученици. Преподавателите по специалностите „Шлосерство“ и „Шивачество“ в ОбУ „Добри Войников“ споделиха своя опит и постижения. На коктейла, организиран от СУ „Асен Златаров“, двете училища си размениха тематични подаръци:
• готварски комплект, съдържащ шапка, готварска престилка и ръкавица, изработени от учениците в специалност „Шивачество“ в ОбУ „Добри Войников“ ;
• часовник, пирографиран от бъдещите шлосери от ОбУ „Добри Войников“ ;
• юбилейна книжка на училището в село Победа, издадена по повод 170 години от създаването му.
Домакините подариха книги, разказващи историята на училището им.
Повишаването на квалификацията е непрестанен процес, който би трябвало да подпомага професионалната реализация, да провокира както нови идеи, така и желанието за кариерно развитие. Ние сме наясно, че колектив, който постоянно трупа нови умения, е по-щастлив на работното си място. С придобитите знания и новите хоризонти, които се откриват пред обучаемите, колективът ни ще е по-заинтересован и откривателски настроен.