Учителски колектив

uch

Обучения на учители:

Обучение на учители по проект „Приказно пътешествие“

Учители от пет училища от селата Победа, Смолница, Кардам, Хитово и Крушари работят по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ към център „Амалипе“ гр. Велико Търново.
На 24 – 25.02.2017 г. те присъстваха на изнесено обучение на тема „Общуване без агресия“ с лектор Генадий Матвеев – представител на „Национална мрежа за децата“ град София. Обучението се проведе в хотел „Лотос“ гр. Балчик. Темата бе интересно поднесена и изключително полезна.
31.10-01.11.15 г. Изнесено съвместно обучение на учителите от ОУ „Добри Войников“, ЦДГ „Детелина“ и ЦДГ с. Котленци по проект „Училището като център в общността“. Темите бяха „Работа с родители и въвличането им в живота на детската градина и училището“ и „Агресия и насилие – управление на емоции“. Обучението бе ръководено от Албена Бонева и Калина Димитрова от фондация „Ръка за помощ“.
Учителите научиха много игри и практически методи, които да прилагат в работата си с децата. Обучението протече изключително забавно и приятно. Всички си тръгнаха с увереност, че наученото ще бъде полезно в бъдещата педагогическа работа.

На 01.04.2015 г. се проведе обучение „Как да преподаваме с интерактивна дъска” с лектор Елисавета Якимова от Център за творческо обучение. Участваха учители от основни училища от общ. Добричка като домакин бе нашето училище. Учителите обогатиха познанията и опита си за работа с интерактивна дъска и интерактивно устройство. Получиха сертификати.

м. март 2015 г. „Работа с интерактивна дъска в обучението по ОНГО“

м. ноември 2014 г. „Подобряване на качеството на образование и обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”

м. октомври 2014 г. „Подобряване на качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставени от центровете за професионално обучение“

м. юли 2014 г. „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяване на учениците“