Контакти

Обединено училище                  „Добри Войников“                           с. Победа, общ. Добричка ул.“Първа“ №38                                 

тел. 0885988470

Директор: Галина Тошкова

Официален имейл на училището:                                                   ou_d.voynikov@abv.bg

           p

WordPress

Facebook – нашата страница

Министерство на образованието и науката

РУО Добрич

Община Добричка

u4