Контакти

 

Обединено училище                  „Добри Войников“                           с. Победа, общ. Добричка ул.“Първа“ №38                                 

Директор: Галина Тошкова

тел. 0885988470

Официален имейл на училището:   info-800042@edu.mon.bg                                     

           p

WordPress

Facebook – нашата страница

Министерство на образованието и науката

РУО Добрич

Община Добричка

u4