Обществен съвет

Учебна 2023/2024 година

Документи от Заседания на Обществен съвет

Становище 3 от заседание на Обществен съвет

Финансов план

Протокол 3 от заседание на Обществен съвет

Покана 3 от заседание на Обществен съвет

Искане 3 от заседание на Обществен съвет

Документи от Заседания на Обществен съвет

 

Становище 2 от покана за Обществен съвет

Протокол 2 от заседание на Обществен съвет

Покана 2 от заседание на Обществен съвет

Искане 2 от заседание на Обществен съвет

Документи от Заседания на Обществен съвет

Бюджет

Становище 1 от заседание на Обществен съвет

Покана 1 от заседание на Обществен съвет

Протокол 1 от заседание от Обществен съвет

Искане 1 от заседание на Обществен съвет

Учебна 2022/2023 година

Документи от Заседания на Обществен съвет

Становище 5 от заседание на Обществен съвет

Протокол 5 от заседание от Обществен съвет

 

Покана 5 от заседание на Обществен съвет

Искане 5 от заседание на Обществен съвет

Документи от Заседания на Обществен съвет

Становище 3 от заседание на Обществен съвет

Протокол 3 от заседание от Обществен съвет

Покана 3 от заседание на Обществен съвет

Искане 3 от заседание на Обществен съвет

Документи от Заседания на Обществен съвет

Протокол 1 от заседание от Обществен съвет

Протокол 2 от заседание от Обществен съвет

Учебна 2021/2022 година

Документи от Заседания на Обществен съвет

Протокол 5 от заседание от Обществен съвет

Искане 5 от заседание на Обществен съвет

Документи от Заседания на Обществен съвет

Протокол 4 от заседание от Обществен съвет

Становище 4 от заседание на Обществен съвет

Покана 4 от заседание на Обществен съвет

Искане 4 от заседание на Обществен съвет

Документи от Заседания на Обществен съвет

Документи от заседание 3 на Обществен съвет

Отчет 30.06.2022

Протокол 3 от заседание от Обществен съвет

Становище 3 от заседание на Обществен съвет

Покана 3 от заседание на Обществен съвет

Искане 3 от заседание на Обществен съвет

Документи от заседание 2 на Обществен съвет

Материали

Протокол 2 от заседание от Обществен съвет

Финансов план

Формуляр за финансов и съдържателен отчет

Становище 2 от заседание на Обществен съвет

Предложение за учебници и учебни комплекти I и IV клас

Покана 2 от заседание на Обществен съвет

Искане 2 от заседание на Обществен съвет

Документи от заседание 1 на Обществен съвет

Становище 1 от заседание на Обществен съвет

Покана 1 от заседание на Обществен съвет

Покана 1 от заседание на Обществен съвет

Материали и отчет към 31.12.2021г.

Искане 1 от заседание на Обществен съвет

Учебна 2020/2021 година

Документи от Заседания на Обществен съвет

Документи от заседание 4 на Обществен съвет

Становище 4 от заседание на Обществен съвет

Протокол 4 от заседание от Обществен съвет

Покана 4 от заседание на Обществен съвет

Материали

Искане 4 от заседание на Обществен съвет

Документи от заседание 3 на Обществен съвет

Отчет 2020г.

Становище 3 от заседание на Обществен съвет

Протокол 3 от заседание от Обществен съвет

Покана 3 от заседание на Обществен съвет

Искане 3 от заседание на Обществен съвет

Документи от заседание 2 на Обществен съвет

Становище 2 от заседание на Обществен съвет

Протокол 2 от заседание на Обществен съвет

Покана 2 от заседание на Обществен съвет

Материали

Искане 2 от заседание на Обществен съвет

Документи от заседание 1 на Обществен съвет

Становище 1 от заседание на Обществен съвет

Протокол 1 от заседание от Обществен съвет

Покана 1 от заседание на Обществен съвет

Искане 1 от заседание на Обществен съвет

Учебна 2019/2020 година

Документи от Заседания на Обществен съвет

Документи от заседание 4 на Обществен съвет

Становище 3 от заседание на Обществен съвет

Протокол 4 от заседание от Обществен съвет

Покана 4 от заседание на Обществен съвет

Искане 4 от заседание на Обществен съвет

Документи от заседание 3 на Обществен съвет

Отчет за изпълнение на дейността за учебната 2019/2020 година

Становище 4 от заседание на Обществен съвет

Протокол 3 от заседание от Обществен съвет

Покана 3 от заседание на Обществен съвет

Материали

Искане 3 от заседание на Обществен съвет

Документи от заседание 2 на Обществен съвет

Становище 2 от заседание на Обществен съвет

Протокол 2 от заседание на Обществен съвет

Покана 2 от заседание на Обществен съвет

Материали и справка

Искане 2 от заседание на Обществен съвет

Документи от заседание 1 на Обществен съвет

Становище 1 от заседание на Обществен съвет

Протокол 1 от заседание от Обществен съвет

Материали 11

Материали 10

Материали 9

Материали 8

Материали 7

Материали 6

Материали 5

Материали 4

Материали 3

Материали 2

Материали 1

Искане 1 от заседание на Обществен съвет

Учебна 2018/2019 година

Документи от Заседания на Обществен съвет

Документи от заседание 4 на Обществен съвет

Становище 4 от заседание на Обществен съвет

Протокол 4 от заседание от Обществен съвет

Покана 4 от заседание на Обществен съвет

Искане 4 от заседание на Обществен съвет

Документи от заседание 3 на Обществен съвет

Материали

Отчет за получени субсидии

Отчет за дейността за учебната 2018/2019 учебна година

Становище 3 от заседание на Обществен съвет

Протокол 3 от заседание от Обществен съвет

Покана 3 от заседание на Обществен съвет

Искане 3 от заседание на Обществен съвет

Документи от заседание 2 на Обществен съвет

Становище 2 от заседание на Обществен съвет

Протокол 2 от заседание на Обществен съвет

Покана 2 от заседание на Обществен съвет

Искане 2 от заседание на Обществен съвет

Документи от заседание 1 на Обществен съвет

Становище 1 от заседание на Обществен съвет

Протокол 1 от заседание от Обществен съвет

Покана 1 от заседание на Обществен съвет

Искане 1 от заседание на Обществен съвет

Учебна 2017/2018 година

Документи от Заседания на Обществен съвет

Документи от заседание 4 на Обществен съвет

Становище 4 от заседание на Обществен съвет

Протокол 4 от заседание от Обществен съвет

Покана 4 от заседание на Обществен съвет

Искане 4 от заседание на Обществен съвет

Документи от заседание 3 на Обществен съвет

Становище 3 от заседание на Обществен съвет

Протокол 3 от заседание от Обществен съвет

Покана 3 от заседание на Обществен съвет

Искане 3 от заседание на Обществен съвет

Документи от заседание 2 на Обществен съвет

Отчет 31.12.2017г.

Отчет 2018г.

Становище 2 от заседание на Обществен съвет

Протокол 2 от заседание на Обществен съвет

Покана 2 от заседание на Обществен съвет

Искане 2 от заседание на Обществен съвет

Документи от заседание 1 на Обществен съвет

Становище 1 от заседание на Обществен съвет

Протокол 1 от заседание от Обществен съвет

Покана 1 от заседание на Обществен съвет

Искане 1 от заседание на Обществен съвет

На 09.03.2017 година се проведе заседание на Обществения съвет в ОУ „Добри Войников“, с. Победа.

Присъстваха председателят на Обществения съвет Георги Славов, представителят на Община Добричка – Марияна Станева, представител на Училищното настоятелство – Тодорка Василева, трима ученици – представители на Ученически парламент – Дарина Стоилова, Джансу Севгин и Милен Юлиянов, Надежда Георгиева – ръководител на Ученически парламент към училището и длъжностно лице, което да води протоколите на Обществения съвет.

Отсъстваха двама основни членове на Обществения съвет – единият поради постъпване в болнично заведение, а другия по семейни причини. Техните места в заседанието се заеха от Наталия Юриевна Господинова и Анка Димитрова Георгиева – резервни членове от  съвета.

Дневният ред бе следният:

  1. Представяне на проекта за бюджет на училището.
  2. Общественият съвет дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му.
  3. Общественият съвет съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.
  4. Представяне на училищния план-прием за учебната 2017/2018 г.
  5. Общественият съвет дава становище по училищния план-прием за учебната 2017/2018 г.
  6. Съгласуване избора на учебниците и учебните комплекти за I и V клас.

Състав на обществения съвет

Учебна 2016/2017 година

Документи от Заседания на Обществен съвет

Отчет за дейността за учебната 2016/2017 учебна година

Отчет и бюджет за 2017г. на ОУ „Добри Войников“

Заповед на директора на училището за утвърждаване на състава на Обществения съвет

Становище от заседание от 15.09.2017г.

Становище от заседание от 02.11.2017г.

Становища от заседание на Обществен съвет

Протокол 5 от заседание от Обществен съвет

Протокол 4 от заседание от Обществен съвет

Протокол 3 от заседание от Обществен съвет

Протокол 2 от заседание на Обществен съвет

Протокол 1 от заседание от Обществен съвет

Покана 2 от заседание на Обществен съвет

Покана 1 от заседание на Обществен съвет

Покана до председателя на Обществен съвет

Материали за II, VII и VIII клас за 2017/2018г.

Материали за I и V клас

Искания от заседание на Обществен съвет