Училищен план-прием

Заповед за утвърждаване на план-прием за учебната 2017/2018 година