Държавен план-прием

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ вижте сайта на 8. клас

Заповед за определяне на състава на училищна комисия по приема на ученици от VIII клас в Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа за учебната 2017/2018 година