„Математиката лесна, интересна и полезна“

Подготовка за достойно представяне на НВО в края на учебната година. Повече практически упражнения в неформална учебна среда. Повишаване на мотивацията за учене. Постигане на увереност и самочувствие на знаещи и можещи ученици. Превръщане на ученето на математика в истинско забавление за учениците.

към „Занимания по интереси“