„Светът в нашите ръце“

На 17.04.2019 г в клуб „Светът в нашите ръце” към занимания по интереси се проведе занятие на тема „Агресията”. Участниците във философския клуб обсъждаха видовете агресия, представиха презентация, участваха в игри, които им показаха, че по-добре е да си помагат и да работят в екип, отколкото  да са агресивни един спрямо друг.

към „Занимания по интереси“