„Акварел“

Група за занимания по интереси „Акварел” е създадена през учебната 2020/2021г. и продължава дейността си и през настоящата 2021/2022 учебна година. Първото занятие се проведе на 07.10.2021 г. Съставът на групата  е изцяло обновен. Състои се от 6 ученици, които ще работят самостоятелно и в група, като използват определени материали и техники. Целите са развиване на творческото и нестандартно мислене чрез създаване на собствени арт проекти, формиране на различни навици и умения, естетически усет и емоционална интелигентност, както и развитие на социални умения за работа в екип, изразяване на мнение и общуване.