„Всеки може да рисува“

На 6 октомври 2021 година стартира проект „Занимания по интереси“ – група „Всеки може да рисува“. Учениците от V, VI и VII клас всяка сряда пренасят красотата на природата върху листа. Създаването на клуба има за цел да стимулира активността и креативността у учениците, да ги сплоти и да стимулира творческия им потенциал в рамките на общото развиване на личността.