„Екология и здравно образование“

Ден на химика в училище

Днес 10.05.2022г. отбелязахме Ден на химика. Ние от клуб „Екология“ подготвихме табло с някои от химичните знаци!

Заниманията в клуб по интереси  –  „Екология и здравно образование“ през изминалите дни бяха посветени на есента. Младите еколози изработиха фигури от природни материали. Освен, че работят с естествени ресурси и овладяват нови техники, участниците работят в екип и на групи, като по този начин се учат на взаимопомощ, толерантност и уважение.