„Малки футболисти“

От 06.10.2021 г. стартира клуб „Малки футболисти” състоящ се от девет ученици от III клас. Целта е да се развият двигателните способности на учениците. Да се разшири обема от знания за играта футбол, и да се създадат умения за групови действия в игрови условия. Според метеорологичните условия занятията се провеждат в двора на училището или в салона.