„Млад футболист“

Групата ми „Млад футболист“ включва 9 ученика от 5, 7, 8 и 9 клас. В някои от занятията понякога се включват и други ученици. Групата стартира занятия от 06.10.2021г.. Провеждаме ги в училищният двор, физкултурният салон или стадиона на селото. Учениците се включват активно и с желание в занятията. Дейността на групата е: спортно-тренировъчна дейност. Развиване на качества като – колективизъм, целенасоченост, воля за победа, взаимопомощ. Усъвършенстване на футболните умения. Формиране на умения за екипна игра.