„Сръчни ръце“

От  07.10.2021г. стартира дейността на работилница „Сръчни ръце“ с учениците от VII, IX и X клас.

В групата са включени ученици от гимназиален етап, специалност – „Шивачество‘‘. Обучението се осъществява в учебната работилница по шивачество, която е оборудвана с необходимите машини и съоръжения, инструменти и помощно оборудване. В групата участват деца с изразен завишен интерес по професията. По време на обучението учениците затвърждават получените знания от часовете по задължителна и избираема подготовка по професията „Шивач‘‘, изработват от отпадъчни и маломерни парчета плат различни изделия и детайли, както и различни сувенири свързани с традиционните ни празници: Коледа, Баба Марта, Първа пролет и др. Заниманията ще дадат възможност на учениците да развият въображението си чрез проектиране и моделиране на съвременни облекла, усет към красивото и развиване на творческите им заложби.