„Хоп-троп“

Занимания на ТС „Хоп – Троп“

Кастинг „Най-добър танцьор“

Днес ТС „Хоп – Троп“ проведе кастинг – „Най-добър танцьор“. Всички желаещи ученици се състезаваха в три категории танци – български народни танци, модерни и ориенталски танци. Училищната сцена оживя. Настроение, усмивки, емоции и желание за победа – това е празник. Най-добрите танцьори бяха отличени с грамоти и подаръци от ръководството на училището.

Предколедни занимания на ТС „Хоп – Троп“. Весело е при нас …

От 07.10.2021г. стартира дейността на група ТС „Хоп – Троп“,

по проект Занимания по интереси

КАТЕГОРИЯ: Изкуства и култура

ПОДКАТЕГОРИЯ: Танцово изкуство

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: Разучаване на хора и танци от всички фолклорни области на България; изучаване на Съвременни танци и танци на различните етноси

I. Цели:

  • запознаване със спецификата и стилистиката на танцовия фолклор, както и неговото претворяване на сцена
  • придобиване на познания за характеристиката на танца в различните фолклорни области на България
  • създаване на връзка на танцовото изкуство с другите видове изкуства

II. Очаквани резултати:

  • развитие на индивидуалните творчески заложби на учениците;
  • придобиване на естетика, концентрация, изразителност на движениятa
  • осигуряване на възможност за изява на детските постижения;
  • повишаване самочувствието на учениците и засилване мотивираността за продължаващо образование