„Биоекология“

Открито занятие от клуб „Биоекология“

На 22.11.2022 г.се проведе открито занятие в Занимания по интереси „Биоекология“, като част от мероприятията посветени на патронния празник на училището. Демонстрираха се химични опити от учениците – Силвия,Снежана и Валентин от 8 клас под ръководството на техния ръководител г-жа Гюлхан Сюлейман.