Танцов състав „Хоп Троп“

Занятие на група за фолклорно изкуство ТС „Хоп – Троп“ по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Тъпан бие, хоро ще се вие …

Занятие на ТС „Хоп Троп“

Моменти от занятията на група за танцов фолклор ТС „Хоп Троп“, по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.