„Иновации в действие“

Учебна 2022/2023 година

Посещение по НП „Иновации в действие“

На 09.06.2023г. екип на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич, посети иновативно училище ОУ „Светлина“, с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас. Посещението беше проведено заедно с екипи от ОУ „Виделина“ – с. Сейдол, ОУ „Граф Игнатиев“ – с. Граф Игнатиево – партньори по Национална програма „Иновации в действие“. Екипите разгледаха училищната база и наблюдаваха иновативни практики и дейности. Домакините демонстрираха модел на ПБО с елементи на интегриран урок, споделиха успешни СТЕМ практики и формат на работа в дигиталната зона. В рамките на визитата училищата – партньори посетиха и интерактивния музей „Акве Калиде“, където се потопиха чрез виртуална разходка – от епохата на траките и легендата за Свещения извор на трите нимфи-изцелителки, през римската епоха, кръстоносните походи – до времето на Сюлейман Великолепни.

Посещение по НП „Иновации в действие“

От 29 до 31.03.2023г. екип на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич, посетиха ОУ „Виделина“, с. Сейдол, общ. Лозница, обл. Разград. Посещението беше проведено заедно с екипи от ОУ „Светлина“, с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас и ОУ „Граф Николай Игнатиев“, с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив – партньори по Национална програма „Иновации в действие“, с тема на мобилността „Обмяна на добри практики“. Училищата – гости разгледаха училищната база и наблюдаваха иновационни практики и дейности. Педагогическите специалисти от иновативно училище „Виделина“, с. Сейдол обмениха със своите колеги и партньори в програмата добри работещи практики, като им представиха презентации, подготвени от ученици от  V – VII клас на тема „Нашето училище за моята чиста България“ и час по Екология с представени различни модели на съединения, замърсяващи околната среда.

Работното посещение на екипа на ОбУ „Добри Войников“ беше обогатено и от интересна културна програма – посещения на Тракийската гробница – с. Свещари, местността Демир Баба Теке, тренировъчната база на ФК „ Лудогорец“ и археологически комплекс „Абритус“ – гр. Разград.

Учебна 2021/2022 година

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано от нас училище-партньор.

Целта е да бъде споделен добрият опит между училищата.

Посещение по НП „Иновации в действие“

От 11 до 13.07.2022г. екип на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич, посети ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот, общ. Плевен, обл. Плевен. Посещението беше проведено по Национална програма „Иновации в действие“, с тема на мобилността „Учим и преподаваме заедно“.
Педагогическите специалисти от иновативно училище „Антон Страшимиров“, с. Бохот, общ. Плевен, обмениха със своя партньор в програмата добри работещи практики, като им представиха работата си и постигнатите резултати от реализиран училищен проект „Learn and Play“, насочен към преодоляване на езиковата бариера на учениците в начален етап,
за които българския език не е майчин.
Работното посещение на екипа на ОбУ „Добри Войников“ беше обогатено и от интересна културна програма – посещения на Панорама „Плевенска епопея 1877г.“, гр. Плевен, „Къкринското ханче“, с. Къкрина, общ. Ловеч и една от най-забележителните български пещери – Деветашката пещера.

Посещение по Национална програма „Иновации в действие“

На 23.06.2022г. екип на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич, заедно със своите партньори ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот, общ. Плевен, обл. Плевен и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Равнец, общ. Бургас, обл. Бургас,  посети ОУ „Светлина“ с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас. Мобилността беше проведена по Национална програма „Иновации в действие“, с тема на мобилността „Учим и преподаваме заедно“.

Иновативно училище „Светлина“ с. Тополица, представи на своите партньори в програмата демонстрации в Дигиталната зона на съвместно учене и преподаване – ученици в ролята на учители, онлайн ресурси и специализиран софтуер, лабораторна работа, представяне на методите на обърнатата класна стая и проектно базирано обучение, презентации, различни образователни ресурси и модели на работа, софтуерни продукти и техните приложения. Демонстрираха се следните практики: въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и\или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване, разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Екипът на иновативно училище „Светлина“, с. Тополица, демонстрира възможности за модерно, иновативно и технологично обучение. Чрез наблюдаваните дейности и изяви на участващите училища е изградено партньорско сътрудничество между колективите и учениците в иновативните и неиновативните училища. Развита е мрежа от партньори и съмишленици, които разбират нуждите и подкрепят иновативното и технологично образование.