„Заедно в изкуствата и спорта“

Занятие по НП „Заедно в изкуствата и спорта“

На 03.11.2023 г. се проведе занятие по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 2, група „Малки футболисти“, на тема „Групова игра в защита. Учениците демонстрираха добри познания и умения. Новата екипировка закупена с финансови средства по проекта допълнително мотивира децата за активно участие в занятието.