„Без звънец“

ПРОЕКТ "БЕЗ ЗВЪНЕЦ" – КОМПОНЕНТ І "УЧИЛИЩЕ НА ДВЕ СКОРОСТИ" (Проект за деца, изоставащи от развитието си или нежелаещи да учат)