„Етнопаритра“

По проект „ЕТНОПАЛИТРА“ към ЦОИДУЕМ

(конкурсна процедура 33.9-2011)

работят ученици, учители, родители и Училищно настоятелство

към ОУ „Добри Войников“ с. Победа,

подкрепени от клуб „Златна ябълка“от СОУ „Климент Охридски“ гр. Добрич,

Читалище „Романо дром – 2002“ гр. Добрич,

ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница, ОУ „Братя Миладинови“ с. Черна

  


Проект „Етнопалитра” предлага:

  • грижа, внимание и интеркултурни познания на учениците;
  • повишава качеството на образование и обучение като увеличава възможностите за комуникация;
  • съдейства за утвърждаване на училището като привлекателен център с конкурентна образователна среда за всички деца от прилежащите села, като компенсира скромните бюджетни възможности за извънкласни форми в училище;
  • предлага нови подходи за привличане на родителите към училищните инициативи и училищния живот;
  • разширява и обогатява чувството за принадлежност у децата към общността и училището.

Цели на проекта

1. Създаване на среда и условия за развитие и изява на личностните качества и потенциал на учениците от етническите малцинства в училище като средство за подобряване и насърчаване на тяхната комуникативност, адаптивност, мотивация за учене и участие в живота на училището и родителска подкрепа.
2. Активно използване на извънкласните дейности за интегриране на учениците от етническите малцинства, за опознаване, развиване и съхраняване на културните различия на малцинствените етнически групи и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
3. Усъвършенстване на интеркултурната компетентност и професионалните умения на учителите за работа в мултиетническа среда и преодоляване на предразсъдъците.

 Задачи на проекта

1.1. Сформиране на извънкласни клубни форми, осигуряващи развитие и изява на личностните качества и потенциал на учениците и родителите от етническите малцинства в училище.

1.2. Теоретично, нагледно и практическо запознаване на учениците с автентични обичаи, обреди и занаяти на различни етнически групи.

1.3. Осигуряване на обучения за учителите за повишаване на интеркултурната компетентност за работа в мултиетническа среда.

1.4. Популяризиране на ромската култура и традиции.

29.09.2012 г. Театрално-музикална студия ,,Звънче” (секция „Фолклор“) – участници  в „Трети събор на българите от Северна Добруджа“ в с. Дъбовик, общ. Генерал Тошево.

Представяне на секция "Компютърни дейности"

22.05.2012 г. Спортен празник

Ден на самоуправление в училището по инициатива на Ученически парламент.

Семинар с учители

вижте

 

Педагогическа и интеркултурна компетентност на учителя

Педагогически интервенции в мултикултурна среда

Дата: 28 април 2012 г., Лектор: проф. Иван Иванов

Организатор на семинара: ОУ „Добри Войников”

с. Победа, общ. Добричка

ОУ „Добри Войников“ отбеляза националният празник 3-ти март. Всички ученици и учители се събраха във фоаето на училището, където бяха представени презентации за български възрожденски революционери и за Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г. Началото и краят на всеки учебен час бе оповестяван с патриотични песни, които звучаха и по време на всички междучасия.

139 години от Обесването на Васил Левски – VІІ клас при ОУ "Д. Войников", с. Победа представи пиеса по мотиви от разказите на ИВан Вазов "Апостолът в премеждие" и "Чистият път "

ПРАЗНУВАНЕ НА "ВАСИЛИЦА" В РОМСКАТА МАХАЛА НА С. ПОБЕДА, ОБЩ. ДОБРИЧКА

ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

 

                                                                                   2                         3                         4                         5

Разпределяне на задачите…

Благотворително раздаване на дрехи под надслов "Дрехи за всеки"

Лектория "Ние можем да спрем насилието и агресията сред децата"

Фондация "Ръка за помощ" и Ученически парламент – Лектория "Пубертет и контрацепция"

Новини от 01.12.2011 г.

Отбелязване на Световния ден за борба против СПИН от Ученически парламент и Младежко звено на БЧК при училището

Новини от 12.11.2011 г.

Практически семинар на тема: "Подходи и методи за работа в мултикултурна среда. Мениджмънт на етнокултурното разнообразие в училище, ромска култура и идентичност"

Лектор: доц. д-р Янка Тоцева

Участници – учители в мултикултурни училища

Новини от 10.11.2011 г.

Детска театрална студия "Зорница" гр. Добрич с ръководител Ема Георгиева гостува на ОУ "Добри Войников" с постановка на Джани Родари. Професионалните актьори дадоха ценни съвети на младите "артисти" от Театрално-музикална студия "Звънче" при училището.

От извора се пие най-чистата вода…

Театрално-музикална студия "Звънче":

Ателие "Сръчко":

Клуб "Спорт":

Родителски клуб

Ученически парламент