„Заедно в грижата за всеки ученик“

Учебна 2021/2022 година

От 20.09.2021 г. стартира НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА НА УЧЕНИКА – Модул 2 – Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“. Целта е да бъде ускорена социализацията на изоставащите ученици, да се създаде положителна нагласа към към ученето и позитивна атмосфера в учебните часове по Човекът и природата, Човекът и обществото. История и цивилизации и География и икономика. Включени са учениците от IV – V клас и преподавателите Евгения Минчева, Гюлхан Сюлейман, Райна Михова и Дарина Желева. Като утвърдена добра практика Надежда Георгиева въведе и новоназначената Ирина Данаилова – учител по български език и литература.

Учебна 2020/2021 година

Модул 2. „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от начален етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиален етап”

В Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик” работят съвместно:

  • Евгения Минчева и Гюлхан Сюлейман по учебен предмет Човекът и природата с ученици от 4. клас и 5. клас
  • Валентина Белберова и Дарина Желева по учебни предмети Човекът и обществото, История и цивилизация и География и икономика с ученици от 4. клас и 5. клас
    Съвместен урок на тема „Здравословно хранене“
    Денят на Земята, Засаждане на семена, Термометър и измерване на температурата
    Съвместни часове на тема: „Граждани на България и света“

От 20.09.2021 г. стартира НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА НА УЧЕНИКА – Модул 2 – Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“. Целта е да бъде ускорена социализацията на изоставащите ученици, да се създаде положителна нагласа към към ученето и позитивна атмосфера в учебните часове по Човекът и природата, Човекът и обществото. История и цивилизации и География и икономика. Включени са учениците от IV – V клас и преподавателите Евгения Минчева, Гюлхан Сюлейман, Райна Михова и Дарина Желева. Като утвърдена добра практика Надежда Георгиева въведе и новоназначената Ирина Данаилова – учител по български език и литература.