„Шанс за …“

ПРОЕКТ "ШАНС ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА, ЗАСТРАШЕНИ ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА"