„Класна стая под дърветата“

ПРОЕКТ – „КЛАСНА СТАЯ ПОД ДЪРВЕТАТА”

ОУ „Добри Войников”, с. Победа, участва в конкурс обявен от МОСВ и ПУДООС в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Представеният от нашето училище проект бе „Класна стая под дърветата”. За наша голяма радост това беше поредният спечелен от училището проект. С него се цели повишаване на екологичната култура и популяризиране на съвременните образователни и възпитателни  тенденции, свързани с опазването на околната среда, повишаване на екологичното самосъзнание на учениците.

Работата по проекта започна през месец юни. Беше изградена красива класна стая под дърветата.  По проекта бяха изработени и поставени две еко-табели „Растения и животни в Добруджа” и „Природни резервати в Добруджа”. Също така бяха поставени пейки и кошчета за отпадъци. Монтирани бяха спортни съоръжения.

В сградата на училището беше създаден нов еко кът. Той се състои от красиви фотоси на горска, ливадна, блатна, речна и морска екосистеми, препарирани животни и птици, хербаризирани растения и билки. Има контейнери за разделно събиране на отпадъци и табло с по-важните природозащитни дни.

На 21.10.2016 г. в ОУ „Добри Войников” по Национална кампания „За чиста околна среда – 2016 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам” по проект „Класна стая под дърветата” г-жа Донка Петрова проведе открит урок в класната стая на двора.

Урокът по „Човекът и природата” се проведе с учениците  от V и VІ клас на тема „Природата е в нас и ние сме в природата”. Присъстваха всички учители и ученици от училището. Учениците назоваваха имената на растения и животни от родния край, посочваха имената на  растения и животни, които се срещат в училищния двор, имената на защитени растения и животни. Разказаха, че на територията на село Победа има защитено растение Гинко билоба – пред кметството, а в селата Котленци, Методиево, Стефан Караджа и Царевец има щъркелови гнезда. По време на урока учениците изработиха табло „Да пазим природата”, на което те отразиха какви правила трябва да спазват, когато са сред природата – ако са туристи,  гъбари, билкари и риболовци. Учениците Ивелина и Милен от V клас отправиха призив към всички за опазване на природата и подариха по един стикер  на всички  присъстващи. Стикерът е изработен от учениците и  отразява картата на  България с надпис „Да пазим природата” и флага на България. По проекта бяха изработени и поставени две еко-табели „Растения и животни в Добруджа” и „Природни резервати в Добруджа”. Също така бяха поставени пейки и кошчета за отпадъци.

След урока беше проведено състезание на същата тема „Природата е в нас и ние сме в природата”, в което взеха участие два отбора – „Детелина” и „Еделвайс”. Всеки отбор се състоеше от 4 участника – по един ученик от ІІІ, ІV, V и VІ клас, в които се изучава предметът „Човекът и природата” . Отговорите се оценяваха от жури в състав – Председател: г-жа Галина Тошкова – директор на училището, г-жа Евгения Минчева – заместник директор и преподавател по „Човекът и природата” на ІІІ и ІV клас и г-жа Донка Петрова – преподавател по природни науки . Учениците проявиха много голям интерес. Те определяха  по  листа имената на растения, по картинки определяха имената на животни, по семената определяха  имената на  растения, да  познаят билките и за какво се използват, да запишат името на едно защитено растение и животно. Беше много забавно не само за участниците, но и за всички ученици. На първо място се класира отбор „Еделвайс”. На участниците от  отбора първенец  г-жа Тошкова  раздаде  награди, а на участниците от двата отбора връчи грамоти за участие.