„Образование-съкровище“

CSI (Christian Solidarity International) е неправителствена организация, одобрена от Министерството на външните работи. От 1989 г. тя подкрепя хората в развиващите се страни, като открива нови перспективи чрез конкретни проекти за обучение и достъп до образование.
«Да се гарантира, че до 2015 г. всички деца навсякъде, момчета и момичета, ще могат да завършат пълния курс на начално образование« е амбициозна цел на ООН. Поради редица препятствия, 67 милиона деца все още са извън системата на образование.
CSI смята, че развитието минава през образованието. Организацията иска да се изостри чувствителността на широката общественост за значението на «образование за всички», затова 25 класа от целия свят са поканени да изразят себе си по темата за образованието.
През 2013 г. учениците от трети клас на ОУ „Добри Войников” село Победа, община Добричка с класен ръководител Тодорка Василева бяха поканени да участват в проект „Образование-съкровище”. Изпратиха им дървена кутия за съкровища с размери 26 х 18 X 13см, където учениците да поставят предмети, символизиращи частица от българското образование-съкровище. В продължение на две години децата се трудиха. Те написаха послания, писмо, снимки, изработиха предмети от природни материали, рисуваха рисунки, снимки от ежедневието в училище, в класа, в селото, символични предмети от нашата страна. Всеки предмет, поставен в кутията носи послание за децата от цял свят. Пожелаха на всички деца по земята здраве,сила, обич, толерантност и много усмивки. Със своя труд те показаха на своите приятели, че образованието е най-голямото съкровище.
Кутията беше поставена на изложба наред с кутиите на останалите 25 класа от цял свят в края на месец Октомври 2013 г. в Люксембург.