„Подобряване на качеството…“

РОЖДЕН ДЕН В ПИГ

На 13.03.2015 г. в ПИГ IV – 7,8 клас празнувахме рождения ден на Анги. Имаше много настроение, смях и веселие. Ангелина получи цветя и подаръци от своите съученици и приятели. Рожденичката бе поздравена от директора – г-жа Г. Тошкова, от възпитателя на групата – г-жа М. Вълчева и от класния си ръководител – г-жа Сл. Димова. На празника присъстваха още г-н Г. Славов и г-жа Д. Петрова. Имаше и родители. Веселбата беше голяма, а тортата – много вкусна.

За 8 март всички ученици от ПИГ 2 – 3 и 4 клас приготвиха с много любов поздравителни картички за своите майки. С трепет и внимание изработиха всеки детайл.
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПИГ
Учениците от ПИГ-5,6 клас и ПИГ-7,8 клас, заедно със своите възпитатели, посетиха читалището в село Победа. Те разгледаха организираната от община Добричка и кметство село Победа фотоизложба „300 чешми – живата вода на Добруджа”, издирени от краеведа Иван Жечев. Учениците бяха много впечатлени и с голям интерес търсеха и откриваха чешмите в родните си села.
Във връзка с кампанията „България чете”, предстоящия патронен празник и 165 години от основаването на ОУ „Добри Войников” беше посетена и читалищната библиотека. Читалищният секретар разказа за жизнения и творчески път на Добри Войников. Учениците с нескрито любопитство се разходиха във вълшебния свят на книгите.

В рамките на Войниковите дни – 17.11. – 21.11. децата от ПИГ II – 3 и 4 клас посетиха местната библиотека, където им беше изнесена беседа за живота и творчеството на патрона на училището – Добри Войников. След това те с интерес разгледаха книгите от фонда на библиотеката, откривайки цял нов свят от цветни, интригуващи и нови заглавия. Запознаха се и с правилника на библиотеката за заемане на книги.

  Учебна 2014/2015 годиназа начало за ПИГ

 

Учебна 2013/2014 година1

Дейности в ПИГ за Деня на Европа по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”:

  •       Лектория – Ден на Европа;
  •       Състезания „Опознай Европа!”

 

  Василица – ромската Нова година!

Под този надслов днес, 11.01. 2013г. премина  празник  в  ОУ „Добри Войников”  с. Победа, общ. Добричка.  На тържеството  присъстваха родители, учители, общественост.  Децата  разказаха  легенди за Банго Васил,  рецитираха стихове,  пяха песни,  танцуваха,  сурвакаха. Благославяха за здраве и берекет. Празникът завърши с общо веселие.

В чест на „Василица”  учениците  подредиха  изложба от рисунки и предмети,  изработени от тях.  Изработените  новогодишни  картички подариха  на  своите родители. СИП  „Богатството на етносите”  изработи  сурвакниците за сурвакарите.

Един незабравим ден за ученици, учители и гости!

Учебна 2012/2013 година

BG051РО001-3.1.06

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес

Целодневната организация на учебния процес в ОУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка е възстановена от учебната 2009/2010 година, но само за пътуващи ученици в две сборни групи, по една в начален и прогимназиален етап.В началото на учебната 2011/2012 година бяха сформирани 3 сборни ПИГ.При стартиране работата по Проект BG051PO001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния ден” групите се увеличиха на 4 ПИГ,   включиха и желаещите непътуващи ученици. Общият брой на обхванатите в целодневна организация на учебния ден ученици от училището е 96. Групите обхващат ученици от 2 класа с близки възрастови особености и способности.С учениците в ПИГ ежедневно работят възпитатели и учители по предмети, които подпомагат развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество. Общите усилия са насочени към създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание.

При работата в групите се създава възможност за общуване и опознаване между деца от различни възрастови, социални, етнически и културни общности, за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес.