„Образование за утрешния ден“

Обучение по НП „Образование за утрешния ден”

На 2 и 3 декември 2023г. в Културно-исторически комплекс „Двор на кирилицата” в гр. Плиска, учители от ОбУ „Добри Войников” взеха участие в изнесено обучение на тема:„Развиване уменията на учениците за работа в дигитална среда и ефективно боравене с дигитално съдържание”. Обучението се реализира по проект „Образование за утрешния ден”,  платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Бяха представени добри практики за ефективното използване на дигиталните технологии, инструменти и съдържание за подобряване на качеството на преподаването и ученето. Учителите имаха възможност да се запознаят с вдъхновяващи примери, за това как дигиталните технологии се прилагат успешно в образователната сфера. Учителите преминали обучението получават 2 квалификационни кредита.Снимки