2019/2020

На 03.07.2020 г. учениците от VII и X  клас получиха своите удостоверения за завършено основно образование и за първи гимназиален етап на средно образование.

Учениците от двата класа бяха поздравени от класните си ръководители с презентации, представящи постиженията, успехите, екскурзиите на порасналите ученици. Звучаха прекрасни български песни и стихове за училищния живот, за първата учителка, за детството. С много любов и шеговит тон десетокласниците  поздравиха всички учители, които са им преподавали от VIII до X  клас, директора и заместник-директора – за всеки имаше специален стих.

В края на тържеството бяха раздадени удостоверенията на двата класа.

Един различен урок преди извънредното положение – „Математика за малки и големи” в ОбУ „Д. Войников”, с. Победа. На 13 март учениците от 10 клас и госпожа Марияна Вълчева, заедно с по-малките си приятели, отбелязаха в аванс рождения ден на числото пи.

На 26.06.2020г. между учителите на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа и СУ „Асен Златаров“, гр. Шабла се проведе обмяна на добри практики по вътрешноинституционална квалификация на тема „Организация на професионалното обучение“.
Обмениха се идеи и добри практики относно професиите, които предлагат двете училища. Разгледахме модерната база, в която се обучават учениците в двете професии, които предлага СУ „Асен Златаров“ – „Сътрудник в бизнес услуги“ и „Готвач“. Квалифицираните преподаватели по двете специалности презентираха дейността и успехите на своите ученици. Преподавателите по специалностите „Шлосерство“ и „Шивачество“ в ОбУ „Добри Войников“ споделиха своя опит и постижения. На коктейла, организиран от СУ „Асен Златаров“, двете училища си размениха тематични подаръци:
• готварски комплект, съдържащ шапка, готварска престилка и ръкавица, изработени от учениците в специалност „Шивачество“ в ОбУ „Добри Войников“ ;
• часовник, пирографиран от бъдещите шлосери от ОбУ „Добри Войников“ ;
• юбилейна книжка на училището в село Победа, издадена по повод 170 години от създаването му.
Домакините подариха книги, разказващи историята на училището им.
Повишаването на квалификацията е непрестанен процес, който би трябвало да подпомага професионалната реализация, да провокира както нови идеи, така и желанието за кариерно развитие. Ние сме наясно, че колектив, който постоянно трупа нови умения, е по-щастлив на работното си място. С придобитите знания и новите хоризонти, които се откриват пред обучаемите, колективът ни ще е по-заинтересован и откривателски настроен.
КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО – ВИДЕО


На 07.05.20 г. екипи от учители от ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка разнесе по домовете на 67 семейства на наши ученици от 7 села хранителни продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ и пакетирани хранителни продукти за домашно приготвяне за стойността на средствата за закуска за периода на извънредното положение в Р България.

На 02.03.2020 г. в нашето училище отбелязахме националния празник.

Ученици и учители подготвиха празничен концерт и викторина.

Много вълнение предизвикаха стиховете, танците, песните и малките актьори от нашето училище, които се превъплътиха в ролите на Балканджи Йово и неговата сестра Яна, на майка, която не дава своето дете за еничар, на Гергана от „Изворът на Белоногата”, на Георги Бенковски и Райна Княгиня.

Шени Давидова от 5 клас изпълни песента за Райна Попгеоргиева „Кой уши байряка”, а всички участници изпяха песента за Васил Левски „Кажи ми, горо, кажи ми”.

Проведе се викторина „Дългият път към свободата”. Участваха по трима ученици от 5 и 6 клас, разделени в два отбора – отбор „Шипка” и отбор „Сан Стефано”. В три кръга те попълваха онлайн тестове за Освободителната война и за българското опълчение,  разпознаваха картини за Априлското въстание, за  боевете при Шипка и подписването на мирния договор от 3 март 1878 г., подреждаха строфи от известни стихотворения на Христо Ботев и Иван Вазов. Участниците получиха грамоти за успешното си представяне.

Танцовият състав на училището изпълни танц за България и хоро „Щеркольовата”

На 3 март, по традиция, ученици и учители от нашето училище поднесоха цветя и рецитираха стихове в с. Паскалево пред Могилата на черната батарея, издигната от признателните българи в памет на загиналите за освобождаването на с. Паскалево руски воини. Там присъстваха кметът на Община на Добричка Соня Георгиева, общински съветници, както и жители и гости  на село Паскалево.
Честита Баба Марта!
На 22.02.2020 г. ученици от ОбУ „Добри Войников” участваха в IV областен конкурс – рецитал на Община Добрич „За да я има България”. Гьозде Ахмед от 1 клас, Георги Бисеров от 7 клас и Милен Алексиев от 8 клас рецитираха стихове за България и получиха грамоти за участие.
На 19.02.2020 г. учениците от ОбУ „Д. Войников“, с. Победа почетоха паметта на Васил Левски като рецитираха стихове в „Час за Левски“. Участниците бяха от прогимназиален етап. Ученици от 7 и 9 клас нарисуваха портрети на Апостола. В знак на почит и уважение към делото на Дякона бяха поднесени цветя пред неговия портрет.

На 23.01.2020 г. в часа на класа в 10 клас се проведе среща с представители на Агенция по заетостта към Дирекция „Бюро по труда“, гр. Добрич с цел кариерно ориентиране на учениците. Представени бяха възможности за професионално обучение от Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“. Наред с професионалното ориентиране на учениците беше предложена и психологическа подкрепа.
На 14.01.2020 г. в ОбУ „Добри Войников“ отбелязахме Ромската нова година. В 5 и 6 клас бяха представени презентации по ромските приказки „Градината на народите“ и „Легенда за рома“, учениците разказваха варианти на ромски приказки.

5, 6 и 7 клас изгледаха „Анимирана история на ромите“, а 8, 9 и 10 клас филм-очерк по музика на Ханс Цимер, създадена за международния ден на ромите – „Кои са ромите?“.

Проведохме дискусии на тема „Обичаи на ромската общност“ и „Как празнуваме у дома ромската нова година?“

Родителският клуб организира конкурси за най-добър рецитатор на стихотворение за приятелството, за най-елегантно ромско момиче и момче и за най-добър танцьор на ромски танци. Докато журито заседаваше в конкурса за най-добър танцьор се включиха и родителите.

В навечерието на празника се проведе конкурс за рисунка на тема „Василица“.

Победителите – ученици и родители – получиха грамоти и предметни награди от журито.


Ученическият парламент при Обединено училище „Добри Войников” организира коледни конкурси за най-красива коледна картичка и най-добре украсена класна стая. Това е нашата КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА – БАЗАР.
Втори клас също се включи с две инициативи в „Националната седмица на четенето“.
Александра от втори и Ергюл от четвърти клас посетиха ЦДГ „Детелина в с. Победа и прочетоха на децата приказката „Маша и мечока“. На следващия ден на второкласниците гостува медицинската сестра на училището, която ги запозна по интересен начин с приказката „Човекът и мечката“ като те я слушаха седнали на килима в непринудена обстановка. Накрая им рецитира две стихотворения, които още помни от времето, когато нейните синове са били малки.
На 12.12.2019 г. във връзка със седмицата на четенето в ОбУ „Добри Войников” гостуваха ученици от Професионална гимназия по аграрно стопанство гр. Добрич. Заедно с учениците от X клас от нашето училище и преподавателите по Български език и литература се проведе литературно четене. Възпитаниците на двете учебни заведения рецитираха стихове на Христо Ботев и четоха разкази на Йордан Йовков. ПГАС представиха презентация за своето училище.
На 06.12.2019 г. ученици от 10 клас и техни преподаватели посетиха ПГТС „М. В. Ломоносов” в гр. Добрич. Там участваха в кръгла маса по проект „Мисия заедно“, финансиран от ЦОИДУЕМ. Поканени бяха ученици и учители от ОбУ „П. К. Яворов“ с. Стефаново, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дончево, ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница. Домакините представиха целите и дейностите по проекта. Проведоха се и забавни игри, в които нашите ученици се представиха достойно.
На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба със СПИН. Датата е определена през 1988 година по инициатива на Световната здравна организация с цел да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи със заболяване.
Тази година Световният ден за борба срещу СПИН е под надслов „Промените се правят от общностите“.

На 02.12.2019 г. в  ОбУ “Добри Войников” по инициатива на Ученическия парламент бяха раздадени брошури, запознаващи учениците с последните данни за разпространението и борбата с една от най-страшните болести на съвремието.
На 30.11.2019 г. и 01.12. 2019 г.  в Еко комплекс „Извори“, се проведе вътрешноинституционална  квалификация на педагогическите специалисти от ОбУ „Добри Войников“.  Лектори по темата „Портфолио на педагогически специалист“ бяха Евгения Минчева – ЗДУД в ОбУ„Добри Войников“ и Галина Тошкова – директор в ОбУ„Добри Войников“.

СТАТИЯ НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ
ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА – ВИДЕО

На 31.10.2019 г. в Обединено училище „Добри Войников” бе открита тематична стена „170 години от създаването на родното училище”. На откриването присъства инж. Тошко Петков, който поздрави ученици, учители и персонал с предстоящия патронен празник и денят на народните будители. Учениците поздравиха всички присъстващи със стихове, посветени на Добри Войников и другите народни будители, а танцовият състав на училището представи народния танц Копаница.

„Наука чрез изкуство“ – така беше озаглавено днешното мероприятие, което развълнува и предизвика интереса на големите и особено на по-малките ученици. Беше подредена изложба от рисунки и макети, свързани с науките физика, биология и химия, информационни технологии.

Ученици от V до  X  представиха експерименти като свързване на електрическа верига, запалване на огън във водата, “изчезване“ на метала в киселината, установяване на вида на разтвори с различни индикатори и други. Опитите бяха изключително атрактивни за най-малките, които бурно аплодираха всеки получен резултат от експериментите.

Ученици от V-IX представиха „Макси дипляна“ като резултат от вътрешноучилищен конкурс по ИТ.

На 10.10.2019 г. ученици от девети и десети клас от нашето училище посетиха организираното от Министерството на отбраната събитие „Бъди войник“ в гр. Добрич.  Учениците разгледаха представените военна техника, въоръжение и оборудване на Сухопътни войски, ВМС, Специалните сили и служба „Военна полиция“. Имаха възможност да се запознаят отблизо с различните видове оръжия, да подържат в ръце автомати и бойно снаряжение, да се качат и да си направят снимка на военно-морски патрулен катер. 

Днес, 3.10.2019 г., във втори клас стартира инициатива „Да се събудим с приказка“. Тя е по повод честването на Патронния празник на училището, което тази година има 170-годишен юбилей.

Всеки четвъртък в рамките на един месец класът ще посреща  различен гост, който ще им чете приказка. Първа гостува директорката на училището Галина Тошкова, която им прочете „Дядо и ряпа“. После подредиха епизодите под формата на картинки, които бяха разбъркани и ги оцветиха.

Децата искат да покажат, че не само вечер е приятно да се заспива с приказка, но и сутрин денят започва чудесно, когато тя е споделена с приятели.

Откриване на учебната 2019/2020 г.

Днес отбелязахме първия учебен ден. Най-весели бяха първокласниците, които с нетърпение очакваха да минат през отрупания с цветя и балони венец, под звуците на училищния звънец.
Вълнението бе голямо и за учениците от по-големите класове, гледайки първолаците, които им навяваха спомени как и те са били преди години на тяхното място.
Малките ученици, техните родители и всички гости бяха поздравени с песни, стихове и народни хора.
Гости на нашето тържество бяха инж. Тошко Петков – кмет на община Добричка, кметове от съставните села, читалищни секретари, представители на детската градина в с. Победа, членове на обществения съвет към училището, общественият възпитател.