2021-2022

Връчване на удостоверения за завършване на I гимназиален етап на десетокласниците

Директорът на ОбУ „Добри Войников“, госпожа Галина Тошкова връчи свидетелства на десетокласниците за успешно завършване. Официално своите документи получиха и ученици от самостоятелна форма на обучение.

Посещение по НП „Иновации в действие“

От 11 до 13.07.2022г. екип на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич, посети ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот, общ. Плевен, обл. Плевен. Посещението беше проведено по Национална програма „Иновации в действие“, с тема на мобилността „Учим и преподаваме заедно“.
Педагогическите специалисти от иновативно училище „Антон Страшимиров“, с. Бохот, общ. Плевен, обмениха със своя партньор в програмата добри работещи практики, като им представиха работата си и постигнатите резултати от реализиран училищен проект „Learn and Play“, насочен към преодоляване на езиковата бариера на учениците в начален етап,
за които българския език не е майчин.
Работното посещение на екипа на ОбУ „Добри Войников“ беше обогатено и от интересна културна програма – посещения на Панорама „Плевенска епопея 1877г.“, гр. Плевен, „Къкринското ханче“, с. Къкрина, общ. Ловеч и една от най-забележителните български пещери – Деветашката пещера.

Церемония по награждаване на ученици

На Тържествено събитие, проведено на 30.06.2022г., в заседателната зала на Община Добричка, се състоя церемония по награждаване на ученици, отличили се за отличен успех и примерно поведение без противообществени прояви.

Кметът на Община Добричка, госпожа Соня Георгиева, връчи грамоти и предметни награди на Нарин Демирова от V клас, Ергюл Юсеин и Светозар Георгиев от VI клас, Руска Росенова и Шени Симеонова от VII клас, Станислава Росенова от VIII клас и Георги Бисеров от IX клас – всички ученици от ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич.  Те са предложени за награждаване от своите учители, като критериите са отличен успех, добро поведение и активно участие в онлайн обучението. Инициативата е в изпълнение на дейността „Засилване на интереса на децата и младежите в извънкласни дейности, насърчаване на физическата активност, спорта и творческите способности“ по Плана за работа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2022 г.

Изпращане на абитуриентите от випуск 2022

С кратка развлекателна програма ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, община Добричка, изпрати своя 10 клас! За нас те не са просто десетокласници, а НАШИТЕ Анка, Антон, Валентин, Гюлсевим, Милен, Марин и Кристина! Времето минава неусетно! Отлетяха десет години от момента, в който те – малки, плахи и объркани пристъпиха прага на родното училище. А сега вече са пораснали млади хора, отправили поглед в бъдещето! Подарявайки на всеки учител цвете, учениците изразиха своята благодарност за безценната работа, професионализма, търпението и усилията, които са положили за тях. В този емоционален момент нито ученици, нито учители не успяха да скрият своите сълзи и вълнения! От свое име и от името на всички учители, Директорът на училището – госпожа Галина Тошкова пожела на учениците да бъдат преди всичко здрави, разумни и да следват мечтите си! Ще ни липсвате! На добър час, мили деца!

Работна среща по дейност 8 по проект „Подкрепа за успех“

На 29.06.2022г., в Актовата зала на СУ „Петко Р. Славейков“, се проведе работна среща, планирана от ТЕУП по дейност 8 – програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“. В срещата взеха участие директора на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич – госпожа Галина Тошкова и образователния медиатор на училището Мира Кирилова, които представиха работата на образователния медиатор през учебните 2020-2021 г. и 2021-2022 година. На работната среща бяха обменени добри практики в работата на образователните медиатори, назначени по проект „Подкрепа за успех“.

29 юни – Национанален Ден на безопасност на движението по пътя

Днес ученици и учители  от Обединено училище „Добри Войников“ отбелязахме 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата.  Бяха представени  информационни материали от интернет страницата на ДАБДП. Учениците изгледаха и коментираха няколко образователни видеоклипа по темата. Всички получиха листовки със съвети за безопасност при движението по пътищата и пожелания за безпроблемна лятна ваканция.

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите на Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“, Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор

на пълен работен ден за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г.

Продължителност на заетостта: до 31.12.2022 г.

Документи се подават лично на адрес: Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич

Срок за подаване на документи: до 14.00 на 04 юли 2022 г.

Обява образователен медиатор

Междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ по дейност 8

Днес, 27. 06. 2022г., ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, община Добричка, област Добрич бе домакин на среща, проведена по дейност 8 – програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“. В срещата участваха ученици и учители от СУ „Любен Каравелов“ гр. Варна и ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница,  община Добричка, област Добрич.

Училището домакин посрещна своите гости с кратка фолклорна програма, подготвена от танцов състав „Хоп-Троп“ с ръководител госпожа Донка Вълчева и ревю на модни облекла, изработени от ученици през учебната година в часовете по учебна практика.

Представителите на СУ „Любен Каравелов“ гр. Варна и ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница,  община Добричка, област Добрич разгледаха работилниците по шивачество и шлосерство, където ученици от 10 клас на ОбУ „Добри Войников“ показаха своите умения в областта на шивачеството и шлосерството, като всеки гост получи малък ръчно изработен от децата подарък.

Последваха демонстрации по Природни науки. Учениците от 7 клас, под ръководството на своя преподавател госпожа Гюлхан Сюлейман, показаха как използват таблети в своята работа по биология и здравно образование. Направиха опити по физика, свързани с пречупване на светлината с помощта на господин Валентин Симеонов – преподавател по физика.

Ученици от СУ „Любен Каравелов“ гр. Варна представиха демонстрация на „Лего роботика“ – роботи, изработени от тях в „Занимания по интереси“ по проект „Подкрепа за успех“. Училищни екипи от трите училища участваха в състезание – викторина „Книгоходец“, решиха кръстословица и подредиха пъзел, свързан с тема, посветена на патрона на училището Любен Каравелов. Всички участници във състезанието получиха награди, подготвени от екипа на СУ „Любен Каравелов“, гр. Варна.

Работната среща приключи с разходка из красивата сграда и просторен училищен двор на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, община Добричка и почерпка от домакините.

Посещение по Национална програма „Иновации в действие“

На 23.06.2022г. екип на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич, заедно със своите партньори ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот, общ. Плевен, обл. Плевен и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Равнец, общ. Бургас, обл. Бургас,  посети ОУ „Светлина“ с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас. Мобилността беше проведена по Национална програма „Иновации в действие“, с тема на мобилността „Учим и преподаваме заедно“.

Иновативно училище „Светлина“ с. Тополица, представи на своите партньори в програмата демонстрации в Дигиталната зона на съвместно учене и преподаване – ученици в ролята на учители, онлайн ресурси и специализиран софтуер, лабораторна работа, представяне на методите на обърнатата класна стая и проектно базирано обучение, презентации, различни образователни ресурси и модели на работа, софтуерни продукти и техните приложения. Демонстрираха се следните практики: въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и\или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване, разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Екипът на иновативно училище „Светлина“, с. Тополица, демонстрира възможности за модерно, иновативно и технологично обучение. Чрез наблюдаваните дейности и изяви на участващите училища е изградено партньорско сътрудничество между колективите и учениците в иновативните и неиновативните училища. Развита е мрежа от партньори и съмишленици, които разбират нуждите и подкрепят иновативното и технологично образование.

ОБЯВА

В Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа, по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, през учебната 2022-2023 г. ще бъдат сформирани общо 4 групи и отбори:

 по Модул 1. „ИЗКУСТВА”

  • група за танцов фолклор „Хоп – Троп“;
  • група „Сто усмивки“ – за театрално изкуство,

по  Модул 2. „СПОРТ”

  • Група по волейбол „лади волейболни надежди“ за ученици в I възрастова група – I – IV клас;
  • Група „Млади надежди “ – по футбол във II възрастова група – V – VII клас.

Училището има нужда от следните специалисти:

  1. Хореограф – за народни танци
  2. Артист в драматичен театър
  3. Треньор по футбол
  4. Треньор по волейбол.

Срок за заявяване на желание за включване в дейностите:

До 24.06.2022 г.

Откъси от любимо произведение

Милен от 10 клас чете откъси от любимото произведение на класа „Малкият принц“. Приятелството-най-красивата тайна. Ваканцията наближава и скоро ще се разделим с учителите и съучениците си за лятото. На нас, учениците от 6 клас, ни е малко тъжно да дискутираме по темата…

Двудневна екскурзия до град Елена и град Велико Търново с посещение на детски ромски фестивал „Отворено сърце“.

Фестивал отворено сърце.

Приключване на учебната година в първи клас

С тържество малките първокласници показаха на своите родители и гости колко много са научили и колко добри артисти са. Получиха своите удостоверения за завършен първи клас от Директора на училището, г-жа Галина Толкова. Весела ваканция!

Честита награда на нашата десетокласничка Гюлсевим с ръководител госпожа Марияна Вълчева

Отбелязване на 1 юни – Ден на детето в училище

На празничния 1 юни училищния двор грейна в цветовете на детството. Учители, ръководители на групи за Занимания по интереси и училищният образователен медиатор организираха занимателни игри, рисуване по памет, рисуване със закрити очи, спортни игри. Гост на празника бе Карол, която преобрази щастливите детски лица в чудни комикси. Да са ни живи и здрави всички ученици – децата на нашето училище, най-добрите деца!

Нашият принос в благотворителната кампания

Обучение с родители по проект „Равен достъп“

На 25.05.2022 г., се проведе обучение с родители по проект „Равен достъп до образование“ – Дейност 4.

Урок Кметство

Днес, 26.05.2022 г. с ученици от X клас се проведе изнесен час по Философия в кметството на с. Победа. Разгледаха  сградата на кметството и се запознаха с основните дейности, които се извършват: поддържане на реда и хигиенизирането на селото, административно обслужване, издаване на служебни документи, събиране на  месни данъци и такси. Всички ученици разгледаха с интерес сградата и разбраха защо човек не може да живее без държава.

24 МАЙ! СВЕТЪЛ ПРАЗНИК!
ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КНИЖНИНА!

ДЕН, В КОЙТО ОТДАВАМЕ ПОЧИТ НА СЛАВЯНСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ – СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ !
ДА НИ Е ЧЕСТИТ НАЙ – БЪЛГАРСКИЯТ ПРАЗНИК!
Един хубав празник! Една забележителна дата!
Ден, в който се гордеем, че сме българи,
че сме част от славянския свят,
че живеем в страна, приютила учениците на светите апостоли,
дали  писменост и книжнина на народите!

ДА БЪДЕМ БЪЛГАРИ, стремящи се към най-високата законна награда:
достойнство, амбиция и добър шанс –
и никога да не забравяме да протягаме добронамерена и подкрепяща ръка
към онези, които имат нужда
от помощ и поощрение!

На всички ученици и учители пожелаваме много здраве, упоритост и любознателност при овладяване на знанията, отговорност и желание за пълноценна реализация!

24 май – Денят на славянската писменост и култура

„На славен българин потомци ний крачим гордо ден след ден.“
С химна на ОбУ „Добри Войников“ на 23 май 2022г. започна тържеството, посветено на най-светлия празник – 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура.
В празничната програма взеха участие ученици от цялото училище. Децата нетърпеливо и развълнувано искаха да се похвалят със своите успехи и постижения в разнообразни дейности през годината. Беше прожектиран филм с участието на бъдещите филмови таланти от клуб «Сто усмивки», спечелил I-ва награда на Националната конференция по гражданско образование гр. Добрич. Учениците от шести клас разсмяха залата със драматизация на «Урок по география» на Бранислав Нушич. Първокласниците и третокласниците пяха и рецитираха. Директорът на училището госпожа Галина Тошкова отправи приветствено слово към ученици, учители и гости, а училищния празник завърши с емоционално изпълнение на танцьорите от танцов състав «Хоп-Троп».

ТС „Хоп-Троп“ с участие в празника на село Методиево

Наградени ученици и учители от община Добричка

Традиционната церемония по повод 24 май, за награждаването на учители, ученици и читалищни институции в община Добричка, се състоя днес в Драматичен театър „Йордан Йовков“. Кметът на Община Добричка Соня Георгиева връчи плакети и грамоти, на учители и изявени ученици довели до качествени постижения в развитието на образованието и културата в общината. Грамота за принос към просветата и културата, за проведена активна и позитивна дейност, за доброто представяне пред инспектиращият екип от НИО през месец април получи зам. директора на учебна дейност в училище Евгения Минчева. Отличен и награден за отличен успех, активно участие в училищния живот, за своя принос в утвърждаване авторитета на училището, за класиране на 3-то място в ученическия конкурс на тема: „Имам една мечта да учим и живеем заедно”, организиран от център „Амалипе” и награда от президента г-н Румен Радев получи Милен Алексиев от X клас, под ръководството на учителите Донка Вълчева и Райна Михова. Грамота и награда получиха и учениците от ГЕ специалност „Шивачество” професия „Шивач”, за активно участие в училищния живот, за принос в утвърждаване авторитета на училището, за изработването и даряване на повече от 15 000 защитни маски за образователни и обществени институции, под ръководството на учителите Румяна Димитрова и Събина Стоянова.

Спортен празник в училище

Отличени ученици с високи резултати

Наградените ученици, с едни от най-високите резултати, от онлайн викторините „Лешоядите – санитари на природата“ и „Натура 2000 и хищни птици“.

Ден на химика в училище

Днес отбелязахме Ден на химика. Ние от клуб „Екология“ подготвихме табло с някои от химичните знаци!

9 май  – Ден на Европа

Днес членовете на Ученическия парламент отбелязаха Деня на Европа, като изслушаха „Одата на радостта“ – химна на Европа и обогатиха познанията си за Европейския съюз и за мястото на България в него. След това изработиха постер, като всеки залепи своята звездичка върху европейското знаме с послание за свобода и мир по света.

Практическо занятие за евакуация при възникнал пожар се проведе

в ОбУ „Добри Войников“

На 05.05.2022 г. в ОбУ „Д. Войников“, с. Победа се проведе занятие за действие и евакуация на учениците, учителите и помощния персонал при възникнал пожар в сградата на училището. Целта на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии и катастрофи е практическа работа по оценка и вземане на решение за организиране на спасителни дейности при усложнена обстановка, изграждане на практически умения и навици у учениците, учителския колектив и помощния персонал за организирано и без паника напускане на сградата на училището при пожар.

Ученическо самоуправление – 2021/2022

На 28.04.2022 г. по време на втория учебен час членовете на Ученическия парламент заеха всички длъжности в училище, като организираха учебния процес и решаваха проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности в училище.

Участие в IV научен областен конкурс “Науката на живо“

За трета поредна година ученици от ОбУ „Добри Войников“ вземат участие в IV научен областен конкурс “Наука на живо“. Въпреки жестоката конкуренция, наш ученик от VI клас Ангел Иванов Ангелов спечели поощрителна награда и Грамота във втора възрастова група с проекта си „Електромагнит“ от област Физика, с ръководител г-жа Гюлхан Сюлейман учител по ЧП. Грамота за участие получи и Станислава Асенова Росенова от VIII клас с проекта си „Макет на дърворезба от солено тесто„  с ръководител г-жа Дарина Желева- учител по ИЦ и ГИ.

Посланици на дигиталната платформа „WriteReader“

Участие и отличие на конкурс „Имам една мечта – да учим и живеем заедно“

През февруари Център Амалипе обяви ученически конкурс на тема “Имам една мечта – да учим и живеем заедно“. От нашето училище в конкурса участва Милен Юлиянов Алексиев, ученик от 10 клас. В раздел видеоматериал филмът „Сбъдната мечта“ бе номиниран за награждаване. Класиран на трето място, а Милен бе отличен с грамота за участие и предметни награди от Център „Амалипе“ и президента на Република България. Чрез различен прочит на разказа „Приятелчета“ на Ирфан Мартез, Милен отправи своята мечта да учим и живеем в свят на толерантност, мир и уважение един към друг. На 08.04.2022г. от 9,30 ч. в Гербова зала на Президентството се проведе среща на президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова с учениците, отличени в конкурса „Имам една мечта – да учим и живеем заедно“. В непринудена и изключително позитивна обстановка учениците общуваха с държавните ръководители, споделиха своите мечти и получиха похвали, съвети и пожелания за бъдещи успехи от президента и вицепрезидента. Последва разходка в президентската институция, среща с гвардейците, посещение на президентската библиотека. Какво сподели Милен пред учителите, които присъстваха на срещата заедно с него – „Чувствам се толкова добре приет, толкова спокоен, като че ли съм в моето училище“.

Награда за принос на образователния медиатор в ОбУ „Добри Войников“

Днес 8 – ми април, в сградата на Младежки център Добрич се проведе церемония по връчване на сертификати за признателност. В деня на Международния ден на ромите  образователният медиатор Мира Стефанова бе удостоена с диплома от председателя на „Романо дром – 2002“ Юлиян Георгиев за национално развитие на ромската общност в Община Добричка.

 Международен ден на ромите – 8 април

С празничен концерт отбелязаха Международния ден на ромите в Община Добричка. В 10.00 часа в читалище „Д-р Йосиф Йосифов-1884 г.” в село Карапелит бе дадено началото на празничното събитие, организирано от Община Добричка. С голям ентусиазъм и вълнение участваха и учениците от ОбУ „Добри Войников”, с. Победа, включени в групата „Хоп – троп”. Обединени в посланията си за мир, толерантност и взаимно уважение, малките изпълнители представиха танц „Веселие” на сцената на читалището. Всички получиха подаръци от кмета Соня Георгиева.

Репортаж на БТА

Ромски деца написаха за своя училищен медиатор: „Аз обичам Мира!“

Посещение от „Форум за жени“ – гр. Варна

Днес учениците при Обединено училище „Добри Войников “ бяха домакини на екип от „Форум за жени“ гр.Варна. Беседата за „Образование и ранни бракове“ беше поднесена от Пламен, Цари и Вили особено вълнуващо. Децата получиха ценни примери и съвети, как биха имали по-добро бъдеще и пълноценен живот.
Посещенията на „Форума за жени“ са очаквани и от преподавателите, които виждат по-добра перспектива за своите възпитаници.
Мира Стефанова – медиатор в ОбУ „Добри Войников“, с. Победа община Добричка

Дарение за децата в Украйна

Ученическият парламент при Обединено училище ,,Добри Войников“, с. Победа общ. Добричка обл. Добрич, организира участие в инициативата на МОН и БЧК ,,Деца помагат на деца“. Подготвихме десет ученически раници, колкото са класовете в училището ни, пълни с хигиенни и други материали за децата от българските неделни училища в Украйна. Учители и ученици се включиха активно при събиране на средствата и при подготовката на дарението. Демир Демиров от трети клас дари хранителни продукти.  Част от средствата за дарението бяха от Мартенския благотворителен базар в училището. Дарението беше предадено в Областния център на БЧК в гр. Добрич.

Индивидуална подкрепа за ученик със СОП по негова инициатива

Във връзка с чл. 45, ал. 6 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование, след обсъждане между екипа за подкрепа за личностно развитие на Иво Асанов Вайдинов, ученик от VIII клас и педагогическите специалисти в начален етап Райна Михова, Румяна Иванова преподавателите от IV клас и учителят по английски език в НЕ Камен Киров, осъществяват индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава. Ученикът Иво Асанов Вайдинов от VIII клас е със СОП Подкрепата включва присъствие в часовете по самоподготовка и занимания по интереси на IV клас. Посещението му е по негово желание и редовно. Материалите, върху които работи са по негов избор. Те варират от писане върху букви и цифри по пунктир, препис на текст, рисуване, изработване на предмети и др. Има специална папка, в която съхранява всичко и се чувства много горд от това. Спазва дисциплината и активно се включва в живота на класа.

„Засаждаме бъдеще с Гора.бг“

Всеки човек в живота си трябва да засади поне едно дърво. Следвайки тази сентенция и с грижа за природата и климата, днес, 22.03.2022г. – Ден на водата, учениците от клуб „Екология“ при ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич, под ръководството на г-жа Г. Сюлейман и г-жа И. Данаилова, засадиха „БЪДЕЩЕ“! Да засаждаш дървета за тези след теб, означава да разбираш смисъла на живота! Нежните плодни дръвчета вишна са предоставени безвъзмездно от екипа на „Гора.Бг“. За нас, учениците от ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка е чест и удоволствие да участваме в кампанията за засаждане на повече дървета за България и заедно да подобрим света, в който живеем и въздуха, който дишаме.

Участие в регионална среща на  ученическите парламенти

Членове на Ученическия парламент при ОбУ „Добри Войников“, взеха участие в регионална среща на  ученическите парламенти и ученици – наставници, организирана от Жанна Василева – регионален педагогически координатор към ЦМЕДТ АМАЛИПЕ. Срещата се проведе онлайн в ZOOM на 11.03.2022 г. Участниците споделиха добри практики от проведени инициативи в своите училища.

Тържество за 8-ми март в село Царевец и село Плачидол

С празнично очакване на Международния ден на жените се проведе среща с родители в селата от община Добричка – Царевец и Плачидол. Организацията осъществи образователния медиатор Мира Стефанова, заедно със здравния медиатор Бедрие Менду и социалния медиатор Маргарита Ганчева. Те поговориха за образованието – защо е важно да имат образование, какви възможности дава то и как да подкрепят и развиват децата си според интересите им. С дамската група обсъдиха как могат да въздействат и да използват максимално своя потенциал въпреки трудностите, с които се сблъскват. Родителите получиха подаръци от училището, изработени от учениците на ГЕ в специалност „Шлосерство”.  Всички гости останаха доволни от празника и се почерпиха с шоколадови бонбони и други лакомства.

Обучението по шивачество и шлосерство в ОбУ „Добри Войников“ – реализация за младите – публикация от Про НЮЗ

Посрещане на Баба Марта

Макар и малко позакъсняла Баба Марта дойде и в нашето училище. Заедно с децата от ДГ „Детелина“, с. Победа я посрещнахме с песни, танци и един модерен прочит на приказката „Житената питка“. Баба Марта пожела на всички ни да сме живи и здрави!

Пореден ден с награди за учениците от ОбУ „Добри Войников“

Ученици от Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа участваха в
КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЦИ И НАЙ-ОРИГИНАЛНА КАРТИЧКА ЗА 8 МАРТ,
организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Добричка и се представиха отлично.
КОНКУРС ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНА МАРТЕНИЦА
I възрастова група (I-IV кл.) – I място – Мелек Русева, Марина Колева и Ниляй Светославова от I клас
II възрастова група (V-VІІкл.) – II място – Руска Росенова, Силвия Станимирова и Шени Симеонова от VII клас
КОНКУРС ЗА КАРТИЧКИ
I възрастова група (I-IV кл.) – III място – Група ЦДО (II и III клас) с „Мартенски балерини“
II възрастова група (V-VІІкл.) – I място – Нарин Демирова и Димитър Жулиетов от V клас и Силвия Станимирова и Невим Али от VII клас от Група за занимания по интереси „Акварел”
III възрастова група (VIII – XII кл.) – I място – Гюлсевим Демирова от X клас
III възрастова група (VIII – XII кл.) – III място – Кристина Борисова от X клас.
III възрастова група (VIII – XII кл.) – III място – Анка Пенкова от X клас.
В КОНКУРСА ЗА ПРЕДСТАВЕНИ ОБЩИ КОМПОЗИЦИИ ОТ МАРТЕНИЦИ,
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ БЕШЕ КЛАСИРАНО НА I МЯСТО.
СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА ЗА ОРИГИНАЛНА ИЗРАБОТКА НА ТЕМАТИЧНА КОМПОЗИЦИЯ „ГРАДИНА С ЛАЛЕТА“ БЕШЕ ПРИСЪДЕНА НА: Гюлсевим Демирова, Кристина Борисова и Анка Пенкова, ученички от X клас в специалност „Шивачество“.

Мартенски базар отваря врати

Много ли струва това – да протегнем на някой ръка?…

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН МАРТЕНСКИ БАЗАР

Ден на Розовата фланелка в ОбУ „Добри Войников“

Днес в ОбУ „Добри Войников“ отбелязахме Деня на розовата фланелка. Инициативата премина под мотото – „Не на тормоза, но НЕ за ден!“. Направено бе сърце на приятелството, което символизираше възможността да решаваме проблемите и конфликтите без насилие и тормоз.

В Деня на розовата фланелка, членове на Ученическия парламент изразиха своята съпричастност като подариха сърца с розови фланелки на съучениците и учителите си.

Отбелязваме 149 години от обесването на Васил Левски

Днес, 18.02.2022г. учениците от ОбУ „Добри Войников“ с. Победа отбелязаха 149 години от гибелта на един от най-големите герои на България – Васил Левски. Възпоменателната церемония започна с кратък рецитал, посветен на живота и делото на Апостола на свободата. С виртуална разходка децата се пренесоха в родната къща на Дякона в гр. Карлово. Бе прожектиран видеоклип, с който ученици от 2, 3, 4, 5 и 6 клас се включиха в националната инициатива сред училищата в Република България като едновременно рецитираха Ботевото стихотворение „Обесването на Васил Левски“. Впечатлен от подвига и личността на Левски, Милен Алексиев – сега ученик в 10 клас, сподели за своето първо запознанство с личността на безсмъртния герой и с вълнение рецитира същото незабравимо за него стихотворение, което е научил като ученик в първи клас. Заедно ученици и учители запяха една от най-популярните възрожденски бунтовни песни „Къде си, вярна ти любов народна“. Възпоменанието завършиха малките родолюбци от 2 клас с емоционално изпълнение на „Песен за Апостола“.

Награда за техника на учениците от образователният онлайн тест

„Без грешки на пътя“

Ваучер за техника от образователния онлайн тест „Без грешки на пътя“ получиха възпитаниците при ОбУ „Добри Войников”. От спечеления ваучер закупихме материали необходими за учебната дейност. Наградата е част от дейностите на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Гаранционния фонд (ГФ), с които участват в международната инициатива „Заедно за безопасността на децата на пътя!“.

Неформално обучение на тема „Приятелството днес“ и работилница „Свети Валентин“, ОбУ „Добри Войников“, с. Победа | 14.02.2022 г.

„Желанието да се сприятелиш идва лесно, но приятелството е бавен процес, подобно на зреенето на плод.“

Аристотел

Приятелството днес…има ли го? Как разпознаваме приятелството? Всички ние се нуждаем от приятели, с които да споделим хубавите и лошите си моменти. Младежката организация от Младежки център Добрич посетиха младите хора от ОбУ „Добри Войников“. Те им споделиха какво е за тях приятелството, как се създава във виртуалния и в реалния живот. Чрез интерактивни игри, въпроси, дискусия и забавни моменти заедно достигнахa до извода, че за да се развие едно приятелство на първо място трябва да се създаде доверие. За финал се впуснахa в приключение – всеки изработи традиционния за деня символ, а именно ВАЛЕНТИНКА с послание за подарък на любим човек!

ЧЕСТИТ СВЕТИ ВАЛЕНТИН!

В очакване на празника, ученици от прогимназиален и гимназиален етап, с помощта на образователния медиатор и в групите за занимания по интереси, изработиха тези красиви валентинки. Малките четвъртокласници, както винаги, бяха много активни и се включиха достойно в инициативата.

8-ми февруари – Международен Ден за безопасен интернет

Учениците от начален етап в нашето училище
проведоха активност – „Кутия на съветите“. Целта бе да обясним на децата, че Интернет може да бъде полезен ресурс, но е необходимо да са внимателни с начина, по който го ползват.

Ученици направиха дарение за МБАЛ – Добрич

„Силната любов не се мери, тя просто се дава“

Майка Тереза

По инициатива на ученици от IV клас към ОбУ „ Добри Войников“ на 24.01.22г.  бяха дарени на отделението по педиатрия към МБАЛ – Добрич 3 инхалатора „BABYHALER“ и настолни игри. Средствата, бяха събрани от сурвакане, по повод Ромската Нова година и организиран Коледен базар в училището.

Поради епидемичната обстановка в страната учениците не можаха да посетят децата в отделението и да споделят своето вълнение и съпричастност.

Дарението бе прието с благодарност от Румяна Куманова – главна медицинска сестра на МБАЛ – Добрич и Милена Георгиева – старша медицинска сестра в отделението по педиатрия.

Образователния медиатор със специална награда

 от министър акад. Николай Денков

Мира Стефанова – от ОбУ „Добри Войников” бе удостоена със специална награда „Овластяване на ромската жена” от конкурса за медиатор на годината, организиран от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. Наградата ѝ бе връчена на 13 януари на тържество в Министерството на образованието и науката от министър акад. Николай Денков.

Отбелязване на Василица в OбУ „Добри Войников“

Василица е! На днешния ден 14.01. от най-голямо значение е кой пръв ще влезе в къщата. Децата сурвакат за здраве, късмет, благополучие и плодородие. Четвъртокласниците от група „Фолклор на етносите“ и училищния медиатор посетиха детска градина „Детелина“, с. Победа. Учениците сурвакаха малчуганите и персонала. Заедно изработиха поздравителни картички за близките им. Училищния медиатор зарадва възпитаниците на детската градина с подаръци. Сурвакарите пожелаха здраве и късмет на ръководството на училището, учениците и помощния персонал.

Мероприятие на тема „Ромската Нова година – Василица“

На 13.01.2022 г. в ОбУ „Добри Войников“, група „Фолклор на етносите“, членове на Родителския клуб и ръководството на училището проведоха общо мероприятие на тема „Ромската Нова година – Василица“. В интерактивната игра „Открий ме“ ученици и родители отговаряха на въпроси с традиции и минало на ромите. Сурвакарите с усмивка и наричания поздравиха присъстващите. По стара ромска традиция всеки си взе парче от баницата, а късметите показаха каква ще им бъде новата година.

Детски конкурс „Най-красиво писмо до Дядо Коледа“

Учениците от III и VII клас участваха в традиционния детски конкурс „Най-красиво писмо до Дядо Коледа“ организиран от „Български пощи“ ЕАД. Всички писма получиха личен отговор от Дядо Коледа.

Коледно тържество в ОбУ „Добри Войников“

Днес учениците от ОбУ „Добри Войников“ посрещнаха дядо Коледа! Празникът започна с драматизация на забавна и поучителна пиеса „Глезеното Миме“, представена от младите актьори от театрален клуб „Сто усмивки“. Забавната сценка е избрана от един от участниците – Милен от 10 клас, който е за последна година в нашето училище и отдавна мечтае за предизвикателство – да изиграе женска роля. Получи му се много добре – изиграната от него роля на порасналото глезено Миме, с която от сърце разсмя всички ученици и учители!
Празникът продължи със сценката „Дядовата ръкавичка“, в която участваха ученици от 2, 6, 9 и 10 клас. Невим от 7- ми клас изпълни „Песничка на Червената шапчица“ на руски език, а „Песничка на Снежанка“, изпя Шени също от 7 –ми клас. Малки коледари отправиха пожелание за здрава и успешна година с песен и танц.
Тържеството продължи с поздрав от танцов състав към училището „Хоп троп“. Малките танцьори от трупата накараха сърцата на
ученици и учители да затуптят в ритъма на танца!
Директорът на училището г-жа Тошкова закри празника с кратко поздравление и пожелания за много здраве, късмет, и една успешна нова година, изпълнена с много любов и топлина.
Всички ученици получиха подаръчни кутии с лакомства и много награди.

Много подаръци от медиаторът ни Мира за възпитаниците

от ОбУ „Добри Войников“

Точно преди коледната ваканция, нашите малки ученици. получиха коледни подаръци – обувки и подаръчни кутии от образователният ни медиатор Мира Кирилова. Дарението се осъществи със средства предоставени от нея и помощта на трима нейни приятели – Мария Миндева, Карол, Нели, Красимир Бакърджиев и Яница. Децата ги поздравиха с празнична програма по случай настъпващите светли празници.

И още празнични моменти …

Коледен флашмоб

Коледни поздрави и пожелания от IV клас

По традиция учениците от 4 клас в ОбУ „Добри Войников“ поздравиха децата и персонала на ДГ „Детелина“, с. Победа. Четвъртокласниците бяха подготвили Коледен танц, пиесата „Лесно ли е да си Дядо Коледа“, поздравителни картички. По стар български обичай се хванахме на хорце. Ръководството на училището осигури подаръци за всяко дете, които Дядо Коледа раздаде.
Поздравени бяха и служителите на кметство с.Победа и НЧ „Пробуда – 1896“.

Грамота и плакет за образователния медиатор

Още едно признание за всеотдайността на нашия образователен медиатор – Мира Стефанова. Грамота и плакет от кмета на община Добричка – госпожа Соня Георгиева. Честито Мира, продължавай да раздаваш обич и надежда на всички, най-вече на децата.

Весели празници на всички!

Докосвайки се до страниците на нашата вълшебна приказна книга, се надяваме да усетите добротата, надеждата и любовта, с които тя е сътворена.
На всички наши приятели пожелаваме светли Коледни и Новогодишни празници!

Старт на традиционния Коледен базар

Отличени с награда I – во място в конкурса за коледна картичка или украса

„ВЕСЕЛА КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ“

В конкурса организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Добричка в навечерието на коледните и новогодишните празници нашето училище спечели
І място – Колективна награда на ученици от X кл. и ученици от II кл. в ІІI-ра възрастова група (VIII-XIIкл.).

Дарени платове от фирмите на учениците от гимназиален етап за часовете по учебна практика на специалност „Шивачество“

Ръководството на ОбУ „Добри Войников“ и учениците от гимназиален етап благодарят на фирмите „Аура“64 и ,,Балконф ЕООД“ за дарените платове за часовете по учебна практика. От сърце им желаем крепко здраве, много лични и професионални успехи! Весели празници!

Инициатива „Ученик помага на ученик“

Десетокласниците Гюлсевим и Милен бяха в помощ на малките първокласници. Решаваха заедно задачи, писаха изучени букви, рисуваха. Когато си малък и видиш колко много могат големите и ти искаш да станеш като тях. Браво на Вас, малки и големи ученици!

Среща с преуспели родители от общността

На 09.12.2021 г. се проведе среща с родители и ученици от IV клас включени в групата „Фолклор на етностите“ по проект към ЦМЕДТ Амалипе. Гост на срещата бе Росен Савов – родител на ученичка от IV клас. Той разказа за трудният живот, който е имал като малък, но с упоритост и постоянство и най-вече с учение е преуспял. В момента работи като мениджър на голф игрище в град Bad Ragaz в Швейцария. На събитието също присъстваха ръководството на училището, родители и  образователния медиатор.

Репортаж за ОбУ „Добри Вийников“ в рубриката

„Новият ден“ на радио Варна

Практическо занятие за евакуация при земетресение и пожар се проведе в ОбУ „Добри Войников“

На 02.12.2021 г. в ОбУ „Д. Войников“, с. Победа се проведе занятие за действие и евакуация на учениците, учителите и помощния персонал при земетресение и  възникнал пожар в сградата на училището.

Целта на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии и катастрофи е практическа работа по оценка и вземане на решение за организиране на спасителни дейности при усложнена обстановка, изграждане на практически умения и навици у учениците, учителския колектив и помощния персонал за организирано и без паника напускане на сградата на училището при земетресение и възникнал пожар.

Проверени бяха на практика знанията и уменията на учениците, учителите и помощния персонал за действие в сложна обстановка в условия на COVID–19.

„Магията на експеримента 2“

На 25.11.2021 г. за учениците от ПЕ и ГЕ, които бяха в ОРЕС, „Магията на експеримента” се повтори. Химичните опити, представени от г-жа Г. Сюлейман, бяха интересни и забавни за всички.

 

Есенен базар под мотото „ТОЛЕРАНТНОСТ и БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ“

Eдна благородна училищна инициатива по време на „ВОЙНИКОВИ ДНИ“, посветени на 172-та годишнина на училището, се проведе на 18.11.2021 г. в Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа.
УЧЕНИЧЕСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ организира благотворителен есенен базар под мотото „ТОЛЕРАНТНОСТ и БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ“.
Ученици и учители изработиха ЗАЕДНО експонатите за базара и показаха състрадание, милосърдие, разбиране и подкрепа.
Събраните средства ще бъдат дарени за лечение на ученик от училището.

„Ден на Науката“ – „МАГИЯТА НА ЕКСПЕРИМЕНТА“ в ОбУ „Добри Войников“

На 10.11.2021г. обявен като „Ден на Науката“ и във връзка с Войниковите дни се проведе мероприятие под надслов „МАГИЯТА НА ЕКСПЕРИМЕНТА“.

Пред учениците от начален курс и учениците от 7 клас, учители и ръководството на училището се демонстрираха много и интересни за децата химически опити от г-жа Гюлхан Сюлейман – учител по Химия и ООС. Дъга от разтвори изследвани с индикатор; Изчезване на метала цинк в солна киселина; Изследване на плътността на различните вещества и плаване и потъване на предмети в тях; Получаване на въглероден диоксид и кислород; Горене на магнезия и други експерименти бяха част от шоуто и децата ги проследиха с огромен интерес и въодушевление!

Среща с дамите от „Форум за жени“ – град Варна

Днес, 04.11.2021г. Светла Желязкова, Царина Стефанова, представители от форум за жени, град Варна проведоха беседа с учениците от V до X клас от ОбУ „Добри Войников“, с. Победа на тема: „Раннните бракове“. С това стартираха училищните инициативи от „Войникови дни“ посветени на 172 -та годишнина на училището.

Отбелязване на 1 ноември – Ден на народните будители

В навечерието на един от най-българските празници 1 ноември – Денят на народните будители, бяха организирани поредица от мероприятия с учениците от ОбУ „Добри Войников“. Те нарисуваха картини, изработиха табла за празника, за да увековечат делото на будителите. Нека всички съхраним това, което сме получили от тези именити българи – будителите, дали времето, знанията, душата си, а дори и живота си за развитието на българския народ. Поклон пред тях!
Ученическият парламент при ОбУ „Добри Войников“ честити на всички учители и ученици предстоящия празник с пожелания за здраве и неугасващ стремеж към запазване на българската духовност!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

„ Кой събужда умовете…

….На будителите скромни

 Българинът китка свива“

Ние учениците от IV клас, решихме да отбележим празника на Народните будители по този начин.

Ден на пешеходната безопасност – „Посланията на есенния лист

Днес 22.10.2021г. учениците от Начален етап в нашето училище се включиха в Националната кампания „Посланията на есенния лист”, инициирана от Националния дворец на децата (НДД). Целта на кампанията е да се фокусира вниманието на децата, учениците, водачите на моторни превозни средства върху необходимостта от засилване на бдителността по време на движение по пътищата в есенно-зимните условия. Написани послания от детските ръце, прикрепени върху есенен лист бяха дадени на шофьори преминаващи с автомобилите си край училище. Инициативата се реализира с подкрепата и съдействието на инспектор Димитър Янев към II РПУ гр. Добрич.

Дигитални устройства за нуждаещи се ученици

Със заповед на Министъра на образованието и науката и на Директора на РЗИ – гр. Добрич, в периода от 15.10.2021г.  до 31.10.2021г. обучението на учениците от V, VI, VIII, IX и X клас се провежда от разстояние в електронна среда. Екипи от учители на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, предоставиха таблети и лаптопи по домовете на учениците за обезпечаване на образователния процес. Техническите устройства са осигурени по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Среща с родителски клуб

На 14.10.2021 г. се проведе среща с членове на Родителския клуб под надслов „Да бъдем толерантни“. Четвъртокласниците включени в група „Фолклор на етносите“ по проект към „Амалипе” заедно с родителите се забавляваха с подреждането на пъзели и изработване на постери. Всички застанаха зад идеята, че трябва да сме толерантни всеки ден.

Изнесени родителски срещи

На 07.10.2021г. в с. Царевец, се проведе родителска среща, на която присъстваха ръководството на училището, учители и родители. Тя беше осъществена със съдействието на кмета на селото и служител от II РПУ – гр. Добрич. Родителската среща с родители от с. Плачи дол се проведе на 12.10.2021г., осъществена бе със съдействието на читалищния секретар на селото.
Целта на тези родителски срещи беше родителите да се запознаят с мерките и правилата в условията на COVID -19. Друг важен въпрос, който се разисква бе редовното посещение на учениците в училище.
Рома Прайд – Ден на ромската гордост и култура
Ученици от втори и трети клас рисуваха своите мечти за свят на приятелства, щастливо детство и сбъднати детски мечти.

Ден на музиката в ОбУ „Добри Войников“

В Деня на музиката училищният двор се изпълни с детски смях, танци, песни и най-вече с много веселие.

„Алея на мечтите“

На 28 септември учениците от четвърти клас, заедно със своите ръководители, изготвиха цветно табло „Алея на мечтите“, на което записаха своите чувства и мечти. Инициатива за сплотяване на класа и разкрасяване на класната стая.

Посещение с благотворителна цел

Днес 28 септември лидер на „Форум за жени с доброволческа дейност“, гр. Варна, посети отново нашето училище. С подаръци подготвени от дарители от гр. Златоград, бяха зарадвани първокласниците на ОбУ „Добри Войников“. Благодарим на дарителите!

Европейски ден на езиците

Днес, на 27.09.2021г. в двора на ОбУ „Добри Войников“ беше отбелязан Европейски ден на езиците, който се чества на 26 септември. Учениците от прогимназиален и гимназиален етап нарисуваха знамена на различни държави и написаха „Здравей!“ и „Обичам те!“ на езика на тези държави. Прочетоха текстове за приятелството на английски и руски езици, които се изучават в училище.

Европейски ден на спорта в училище

24.09.2021 г. е обявен за международен ден на спорта в училище.
Ученици и учители от ОбУ „Добри Войников” се включиха в инициативата „Европейски ден на спорта в училище” под мотото Now We Move.
По време на организирания отдих се проведоха следните мероприятия:
– учениците от начален, прогимназиален и гимназиален етап заедно с учители и училищно ръководство се включиха в инициативата с танцуването на народни танци и Зумба за деца.
– с малките ученици се проведоха Подвижно щафетни игри, които преминаха под девиза – „Важна е не победата, а участието“.
– за големите учениците бе организирано бягане на 800м.
– в края на деня се проведе волейболна среща между учениците от прогимназиален и гимназиален етап.
Днес заедно, ученици и учители показахме, че спорта и танците наистина създават приятелства.

 

Ден без загинали на пътя

21 септември 2021 г. е обявен от министъра на вътрешните работи за Ден без загинали на пътя. Мотото на деня е „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“. В училище организирахме следнaта инициатива за отбелязване на събитието: – „Нашето обещание“ – ученици от 1 до 10 клас заявиха писмено, че ще бъдат внимателни участници в движението на пътя; ще спазват правилата за безопасно поведение; ще помагат на възрастните хора и по-малките деца при нужда като пешеходци; ще напомнят на всички, че на пътя ЖИВОТА е най-важен; – „Ученици обучават ученици“ – инициатива, с която десетокласниците на ОбУ „Добри Войников“ се включиха в отбелязването на Европейския ден без жертви на пътя. По време на голямото междучасие те разясняваха на своите съученици правилата по БДП, показваха им как трябва да пресичат уличното платно независимо, че имат предимство на пешеходната пътека. Напомниха на по-малките ученици, че трябва да спрат и да се уверят, че водачът на автомобила ги е възприел. Безопасността на пътя е отговорност на всеки и ние сме убедени, че с индивидуалния си принос ще постигнем резултата – Без Жертви На Пътя! УК по БДП благодари на всички учители и ученици за проявената активност!

Откриване на учебната 2021/2022 г.

ПЕТНАЙСТИ Е, И ПАК СЕПТЕМВРИ И НИКАК ТОЙ НЕ Е ОБИКНОВЕН… Откриването на учебната година в нашето училище е празник за всички – учители, ученици и родители. Гости на нашия празник бяха госпожа Соня Георгиева – кмет на община Добричка, г-н Галин Иванов – кмет на с. Победа, кметове на съставните села, бивши учители и представители на местната общественост. Големият и красив училищен двор отново се изпълни с детска глъч, смях, песни и танци. Най-развълнувани и нетърпеливи да влязат в класната стая бяха малките първолачета. Посрещнати с усмивка и топлина от своите учители те прекрачиха прага на училището с усмивка и много мечти. Пожелаваме им всички техни очаквания да станат реални, да бъдат здрави и много ученолюбиви. Посрещнахме първият учебен ден с надежда за здрава и успешна учебна година.

Честит първи учебен ден!