2022/2023

Международния ден на най-прекрасната дума – „Благодаря!“

11 януари много страни по света отбелязват Международния ден на най-прекрасната дума – „Благодаря!“. Един прекрасен повод да изразим благодарността си на семейството, приятели, колеги и всеки, който ни е направил деня по-добър. За този ден ученици и учители от начален етап изготвиха табло на благодарността. Изказаха се благодарности за приятелите и затова, че са винаги до нас.

Коледно тържество „Вълшебството на Коледа“

На 23.12.2022г. в ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка се проведе тържество, посветено на най-тачените и най-обичани празници Коледа и Нова година. Възпитаниците на училището посрещнаха дядо Коледа и Снежанка с богата и разнообразна програма. В концерта взеха участие всички ученици – от първи до десети клас, които рецитираха, пяха и танцуваха. Танцов състав „Хоп-троп“ и театрален клуб „Сто усмивки“ съвместно представиха спектакъла „Вълшебството на Коледа“. На празника присъстваха и малчуганите от детската градина. Добрият старец и неговата красива помощничка раздадоха подаръци на всяко едно дете.

Благотворителна инициатива за общински приют

за безстопанствени животни

Учениците на  ОбУ ,,Добри Войников” с. Победа, се присъединиха към Коледната кампания, организирана от техните съученици от 8 клас, за събиране на средства за закупуване на храна за животните, обитаващи Общинския приют за безстопанствени животни в гр. Добрич. Със събраните средства те закупиха лакомства и консерви за обитателите на приюта и получиха благодарности за извършеното добро и благородно дело.

Коледни концерти на община Добричка

Ученици от нашето училище участваха в поздравителни концерти в селата Победа и Плачи дол. Нашият поздрав бе с пресъздаване традиционния дух на Бъдни вечер, с посрещането на коледарите, песен „Бяла Коледа“ и танц „Копаница“.

Коледния дух сякаш витае из въздуха и зарежда всички с настроение и положителни емоции…и нашето училище заблестя с празнична украса, сътворена от ръцете на учениците!

НАШАТА МАЛКА СТЪПКА КЪМ ПО-ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ!

Учениците от 8 клас на ОбУ,,Добри Войников“ в часовете по Предприемачество разработиха един свой проект ,,Не на найлона и пластмасата“. Той бе осъществен от учениците от 8,9,10 клас професия ,,Шивач“, които изработиха торбички за пазаруване от плат с логото на нашето училище. Така не само ще спестим пари, но и ще помогнем за опазване на околната среда! НИЕ ГО НАПРАВИХМЕ, НАПРАВЕТЕ ГО И ВИЕ, ЗАЩОТО НАЙЛОНОВИТЕ ТОРБИЧКИ ВРЕДЯТ НА ХОРАТА, ЖИВОТНИТЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА! ЗАЩОТО РАЗГРАЖДАНЕТО ИМ ОТНЕМА НАД 100 ГОДИНИ!

Изнесени родителски срещи

На 6.12.2022г. в с. Царевец, се проведе родителска среща, на която присъстваха ръководството на училището, учители и родители. Тя беше осъществена със съдействието на кмета на селото и служител от II РПУ – гр. Добрич. Родителската среща с родители от с. Плачи дол се проведе на 7.12.2022г. осъществена бе със съдействието на читалищния секретар на селото.

Урок по случай Международния ден на доброволеца

Урокът за доброволчество се осъществи в рамките на един учебен час, на 5-ти декември – Международният ден на доброволеца от медиаторите в училище. С личен пример те разказаха за тяхната работа, като доброволци, защо е полезно и какви са ползите от доброволческата работа. В края на часа изготвиха табло посветено на денят.

Екскурзия с учебна цел

На 25.11.2022г. възпитаниците на ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич посетиха Биосферен резерват „Сребърна“ и се разходиха по алеите на Крайдунавски парк гр. Силистра. Посещението е организирано по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Културните институции като образователна среда“ и е своеобразен завършек на празничните инициативи, проведени по случай 173 години от създаването на училището.

Отбелязване патрона на училището

Днес, 25.11.2022г., ученици и учители от ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич отбелязаха 173 години от създаването му. На тържеството присъстваха бивши учители и много родители. Като горди последователи на своя патрон, младите Войниковци поставиха начало на празника с драматизация по мотиви от пиесата на Добри Войников „Криворазбраната цивилизация“, актьорите от клуб „100 усмивки“ накараха публиката да се замисли за ценностите на съвременните българи с драматизацията „И преди, и сега“. Представиха се символите на училището и развитието им през годините. Всички ученици с интерес участваха в занимателните игри, посветени на патрона на училището Добри Войников – викторина, свързана с живота и делото на Войников. По – големите редиха пъзел, изобразяващ къщата музей в град Шумен. Директорът на училището госпожа Тошкова поздрави целия екип на училището за доказания през годините професионализъм и награди отличили се ученици. Училищния празник завърши с изпълнение на танцов състав „Хоп-троп“.

Репортаж на Българска медийна група ON AIR

Открито занятие от клуб „Биоекология“

На 22.11.2022 г.се проведе открито занятие в Занимания по интереси „Биоекология“, като част от мероприятията посветени на патронния празник на училището. Демонстрираха се химични опити от учениците – Силвия,Снежана и Валентин от 8 клас под ръководството на техния ръководител г-жа Гюлхан Сюлейман.

Световен ден за възпоменание на жертвите при ПТП

През 2005 г. с резолюция на ООН за Световен ден за възпоменание на жертвите при ПТП е приет всяка трета неделя от месец ноември.
Тази година това е датата 20 ноември.
В нашето училище Деня за възпоменание се отбеляза със следните инициативи:
– ученици от прогимназиален и гимназиален етап, заедно със своите учители отдадоха почит на паметта на пешеходец от с. Победа, Трифон Колев Иванов, загубил своя живот при пътнотранспортно произшествие;
– учениците от начален етап и техните учители положиха цветя на пешеходната пътека пред училище, като по този начин почетоха паметта на всички загинали
при пътни инциденти.
В резултат на пътнотранспортни произшествия всеки ден загиват над 3500 души

Почит от ученици и учители

Ученици и учители почетоха паметта на загиналото при пътнотранспортно произшествие 14-сет годишно момче от с. Бузовград Иван Седмаков. Поклон пред паметта ти, мило дете!

Ден на толерантността!

„Послание на есенния лист“

Инициатива по Безопасност на движението по пътищата – „Послание на есенния лист“. Учениците от начален етап със съдействието на служители от Второ РПУ Добрич отправиха призив към възрастните – „Пазете децата“. За всички, ученици и учители участвали в инициативата бяха предоставени флаери „Акция зима“.

Практическо занятие за евакуация при възникнал пожар се проведе

в ОбУ „Добри Войников“

На 11.11.2022 г. в ОбУ „Д. Войников“, с. Победа се проведе занятие за действие и евакуация на учениците, учителите и помощния персонал при земетресение и възникнал пожар в сградата на училището. Целта на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии и катастрофи е практическа работа по оценка и вземане на решение за организиране на спасителни дейности при усложнена обстановка, изграждане на практически умения и навици у учениците, учителския колектив и помощния персонал за организирано и без паника напускане на сградата на училището при земетресение и пожар.

Национален ученически конкурс  

„Съдби, белязани от Балканските войни“ 

Международен ден на ромския език

На 09.11.2022 г. в ОбУ „Добри Войников“, група „Фолклор на етносите“, членове на Родителския клуб, ръководството на училището, гости от ЦМЕДТ Амалипе- Атанас Атанасов, Валери Ангелов, Стефан Стефанов, Никола Георгиев и Майкъл Търн от САЩ проведоха общо мероприятие на тема „Международен ден на ромския език“. В интерактивната игра „Познай професията“ ученици и родители отговаряха на въпроси свързани с ромския език. Всички застанаха зад идеята, че майчиният език никога не трябва да се забравя.

Поощрителна награда

През месец октомври учители от ОбУ „Добри Войников” кандидатстваха по проект „Учене от крайностите” финансиран от ЕК. Въпреки, че не стигнахме до финално класиране получихме поощрение два безжични презентера от Сдружението за „Национална изследователска мрежа”.

Ден на народните будители

На 28.10.2022г., с кратко тържество, учениците от ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич, отбелязаха Деня на народните будители. Младите Войниковци с интерес взеха участие в занимателните игри, посветени на изявени личности от нашата история, борили се за българската бъднина. Изявите на учениците от клуб „100 усмивки“ и танцов състав „Хоп-Троп“ допринесоха за доброто настроение на тържеството.

Специализирано обучение в училище

На 27.10.2022г., на територията на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич се проведе специализирано обучение от информационно – образователна кампания за повишаване на осведомеността на населението за реакция при бедствия по проект ROBG – 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България с тема „НАВОДНЕНИЯТА – ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ“. Целта на занятието е повишаване компетентността и готовността на населението за справяне с критични ситуации, обучение и разпространение на информация сред хората и най-вече сред подрастващите, която да формира у тях знания, умения и готовност за посрещането на бедствие и последващата го криза.

 На обучението присъстваха ученици и учители от ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич и представители на Община Добричка. На учениците беше прожектиран кратък видеофилм на полево учение при симулация на спасителни дейности при бедствие по сценарий, проведено край язовир Одринци, общ. Добричка, обл. Добрич. Главен инспектор Тихомир Катранджиев от РДПБЗН Добрич даде полезни съвети на децата как да реагират при наводнение когато са у дома, в училище и на улицата. Презентацията на Главния инспектор продължи с кратко състезание, в което отбори на ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово и ОбУ „Добри Войников“, с. Победа показаха придобитите от специализираното занятие практически знания и умения за предварителна подготовка при потенциално наводнение, като с най-много правилни отговори се отличи отборът на  ОбУ „Добри Войников“.

Обучението завърши в училищния двор със симулация на пожар и действия при неговото погасяване от старши сержант Манол Златев.

Занятие на група за фолклорно изкуство ТС „Хоп – Троп“ по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Тъпан бие, хоро ще се вие …

Обучение на педагогическите специалисти

Във връзка с Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите и директорите на 21.10 и 22.10.2022 в к.к. Златни пясъци,  х-л „Плиска“ се проведе изнесено обучение за допълнителна квалификация на 18 педагогически специалисти от ОбУ „Добри Войников“. Заявената тема на квалификационния курс – „Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти“ с лектор д-р Александрина Величкова от ШУ ДИКПО – Варна.

Среща с членове на Родителския клуб

На 10.10.2022 г. се проведе среща с членове на Родителския клуб под надслов „Рома Прайд – Ден на ромската гордост и култура“. Първокласниците включени в група „Фолклор на етносите“ заедно с родителите се забавляваха с изработване на постери. Гости на срещата бяха ръководството на училището, Ипек Люман и Джанер Салиев- ученици в ПВМГ „Проф. д-р Георги Павлов“ гр. Добрич. Младежите заявиха, че зад успеха на всеки човек на първо място стои образованието и с упоритост, и постоянство всеки ще преуспее.

„От баба знам и вече мога“

Увличаща младежка инициатива се проведе с ученици в ОбУ „Добри Войников”, по проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“. Позабравена традиция която съчетава умения и опит за социална комуникация и плетене. Емоцията от целият процес създаде приятелска атмосфера положителна енергия, комфорт и уют сред учениците.

Спортуваме с мама и татко

На 30.09.2022г. родители, включени в Родителския клуб на ОбУ „Добри Войников“, взеха участие в отбелязването на  Европейския ден на спорта, част от кампанията NowWeMove и Европейската седмица на спорта #BeActive.

Европейския ден на спорта

Днес, 30.09.2022г., ОбУ „Добри Войников“ отбеляза Европейския ден на спорта, част от кампанията NowWeMove и Европейската седмица на спорта #BeActive, официално подкрепени от Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта. Тази година специалната тема на деня е „Спорт без отпадъци“. В инициативата с удоволствие се включиха всички учители и много родители. Спортните занимания започнаха с кръшно българско хоро и продължиха с крос, волейбол и футбол за учениците от прогимназиален и гимназиален етап, щафетни игри и дърпане на въже за учениците от начален етап и най-голямата изненада – демонстрация на гимнастика „Табата“ за младите дами от прогимназиален и гимназиален етап.

Европейски ден на езиците

В нашето училище Денят бе отбелязан с викторина с участието на ученици от 6-ти, 7, 8 и 9-ти клас. Всички присъстващи на празника научиха много интересни тематични факти.

Заедно по най-безопасния път до училище

В началото на всяка учебна година, учениците от първи и втори клас, заедно с родители преминават по най-безопасния път до училище.

Откриване на учебната 2022/2023 г.

Да е здрава и успешна новата учебна година!