Дневна форма

Учебна 2022/2023 година

Заповед форми на обучение

Учебна 2021/2022 година

Графици за провеждане септемврийска  изпитна сесия дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 година

Заповед форми на обучениеФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

График за провеждане септемврийска  изпитна сесия дневна форма на обучение за учебната 2020/2021 година

График за провеждане юлска изпитна сесия дневна форма на обучение за учебната 2020/2021 година

График за провеждане на поправителна сесия по учебни предмети