Самостоятелна форма

Учебна 2022/2023 година

График за априлска изпитна сесия за Самостоятелна форма на обучение за гимназиален етап за учебната 2022/2023 година

График за априлска изпитна сесия за Самостоятелна форма на обучение прогимназиален етап за учебната 2022/2023 година

График за ноемврийска изпитна сесия за Самостоятелна форма на обучение гимназиален етап за учебната 2022/2023 година 

График за ноемврийска изпитна сесия за Самостоятелна форма на обучение за прогимназиален етап за учебната 2022/2023 година

Учебна 2021/2022 година

График за юнска изпитна сесия за Самостоятелна форма на обучение гимназиален етап за учебната 2021/2022 година

График за юнска изпитна сесия за Самостоятелна форма на обучение прогимназиален етап за учебната 2021/2022 година

График за априлска изпитна сесия за Самостоятелна форма на обучение  прогимназиален етап за учебната 2021/2022 година

Заповед форми на обучение

График за ноемврийска изпитна сесия за Самостоятелна форма на обучение прогимназиален етап за учебната 2021/2022 година

График за ноемврийска изпитна сесия за Самостоятелна форма на обучение- гимназиален етап за учебната 2021/2022 година 

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В СФО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

График за провеждане на изпити по учебни предмети за оформяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение в Прогимназиален етап и Гимназиален етап

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

вижте образци за заявления за записване в самостоятелна форма на обучение