Самостоятелна форма

АВГУСТОВСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

График за провеждане на изпити по учебни предмети за оформяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение в Прогимназиален етап и Гимназиален етап