„Амалипе“

Учебна 2021/2022 година

Отбелязване на Василица в OбУ „Добри Войников“

Василица е! На днешния ден 14.01. от най-голямо значение е кой пръв ще влезе в къщата. Децата сурвакат за здраве, късмет, благополучие и плодородие. Четвъртокласниците от група „Фолклор на етносите“ и училищния медиатор посетиха детска градина „Детелина“, с. Победа. Учениците сурвакаха малчуганите и персонала. Заедно изработиха поздравителни картички за близките им. Училищния медиатор зарадва възпитаниците на детската градина с подаръци. Сурвакарите пожелаха здраве и късмет на ръководството на училището, учениците и помощния персонал.

Мероприятие на тема „Ромската Нова година – Василица“

На 13.01.2022 г. в ОбУ „Добри Войников“, група „Фолклор на етносите“, членове на Родителския клуб и ръководството на училището проведоха общо мероприятие на тема „Ромската Нова година – Василица“. В интерактивната игра „Открий ме“ ученици и родители отговаряха на въпроси с традиции и минало на ромите. Сурвакарите с усмивка и наричания поздравиха присъстващите. По стара ромска традиция всеки си взе парче от баницата, а късметите показаха каква ще им бъде новата година.

Дарени платове от фирмите на учениците от гимназиален етап за часовете по учебна практика на специалност „Шивачество“

Ръководството на ОбУ „Добри Войников“ и учениците от гимназиален етап благодарят на фирмите „Аура“64 и ,,Балконф ЕООД“ за дарените платове за часовете по учебна практика. От сърце им желаем крепко здраве, много лични и професионални успехи! Весели празници!

Международен ден на Ромския език

„Да знаеш много езици значи да имаш много ключове за една врата” – Волтер.

На 05.11.2021г. като продължение на инициативите посветени на „Войниковите дни“, отбелязахме Международния ден на Ромския език с членове на родителски клуб и ученици от IV клас, включени в групата „Фолклор на етносите“ по проект към ЦМЕДТ Амалипе. Срещата се проведе в стаята на IV клас. Родители и деца заедно разказваха приказки на ромски език; изработиха постер посветен на семейството. Владеенето на езици е богатство за всеки човек. Учениците от ученическия парламент доказаха тази теза чрез игра, в която бяха включени английски и руски думи – езици, които се изучават в нашето училище. Гости на събитието бяха: Жанна Василева и Атанас Атанасов – координатори към ЦМЕДТ Амалипе, ръководството на училището, родители и ученици. Ораганизатори на срещата бяха ръководителите на Родителският клуб.

Среща с родителски клуб

На 14.10.2021 г. се проведе среща с членове на Родителския клуб под надслов „Да бъдем толерантни“. Четвъртокласниците включени в група „Фолклор на етносите“ по проект към „Амалипе” заедно с родителите се забавляваха с подреждането на пъзели и изработване на постери. Всички застанаха зад идеята, че трябва да сме толерантни всеки ден.


На 31.05 и 01.06.2021 г. в гр. Велико Търново Център „Амалипе” организира присъствено обучение за образователни медиатори. Обучението имаше цел да обмени опит между образователните медиатори от различни населени места в България.

Мира Стефанова Кирилова  – образователен медиатор в ОбУ “Добри Войников“, която работи по проект  “Успехът ни обича “ към ЦОИДУЕМ, получи Златен сертификат  от обучението от Център Амалипе.

На 01. 12. 2018 г. учители от ОбУ „Добри Войников“ взеха участие в обучение  на тема „Всеки ученик ще бъде отличник“: практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност. Обучението беше по  проект „Квалификация на педагогическите специалисти“, организирано от ЦМЕДТ „Амалипе“. Педагогическите специалисти се запознаха с нови методики за работа с учениците.  Основната идея на обучението беше мотото „Всеки ученик ще бъде отличник“ да стане реалност в училище. На 01.12. беше и Световният ден за борба със СПИН. Присъстващите на обучението показаха своята съпричастност чрез червена лентичка, която е международният символ за солидарност към ХИВ-позитивните и тези, живеещи със СПИН.

На 20.04.2018 г. и 21.04.2018 г. във вила „Булгара“, с. Кюлевча, обл. Шумен се проведе обучение и обменна визита по проект по проект “Всеки ученик ще бъде отличник – 2” към ЦМЕДТ „Амалипе“, гр. В. Търново. В обучението взеха участие ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, ОбУ „Васил Левски“, с. Михалич, обл. Варна и ОбУ „Св. Климент Охридски“, с. Професор Иширково, обл. Силистра.
Учителите споделиха опита си в работата на обединените училища и трудностите, които срещат. Те изтъкнаха, че основното, което е мотивирало училищата да опитат трансформация към обединени, т.е. да започнат да обучават до 10 клас, е фактът, че голяма част от ромските младежи и особено девойки не продължават в средни училища след като завършат основно образование. Трите училища представиха в презентации дейностите, които развиват, постигнатите резултати и бъдещите планове за развитие на професионалното образование.

На 18.04.2018 г. в Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа се проведе Ден на отворените врати. Дейността „Обмяна на опит между ученическите парламенти и представяне на професии“, бе по проект “Всеки ученик ще бъде отличник – 2” към  ЦМЕДТ  „Амалипе“, гр. В. Търново.

Присъстваха ученици и учители  от Ученическите парламенти и седмокласници от училищата в селата Стожер, Смолница, Ведрина, Божурово, Овчарово, Дончево.

Гости на мероприятието бяха Жана Василева – представител на ЦМЕДТ „Амалипе“ , гр. Велико Търново, Наташа Захариева – началник отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Добричка, Марияна Станева – главен експерт в отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Добричка, Мирослав Георгиев – търговски представител в „Евротекс 2“ ООД, гр. Добрич, кметове и бивши учители.

Марияна Вълчева, класен ръководител на 8 клас, с помощта на своите ученици и колеги, запозна чрез презентация присъстващите със специалностите и  професиите, въведени в Обединено училище „Добри Войников“. Нашите осмокласници  показаха какво са научили досега с демонстрации в учебните ни работилници. Гостите разгледаха изложбата „Фолклорът и модата“, представена от клуб „Етнобагри“ към проект „Приказно пътешествие“ към ЦОИДУЕМ. Празникът продължи с концерт, организиран от клубовете по интереси: „Български народни танци“, „Танцът“, „Сладкопойна чучулига“ и „Сто усмивки“ по проект „Твоят час“. Всички ученици и гости се хванаха на най-дългото хоро, а малките ученици представиха  флашмоб с цветовете на българското знаме.

АТРАКТИВЕН УЧИЛИЩЕН ПРАЗНИК В С. ПОБЕДА


На 17-18 март в град Балчик се проведе Родителско-учителски тренинг по проект „Всеки ученик ще бъде отличник – 2” към ЦМЕДТ „Амалипе“.  В тренинга взеха участие 30 учители и 30 родители от ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, ОУ „Климент Охридски“, с. Смолница,  ОУ „Св. Св. Кирил и Методии“, с. Ведрина,   ОУ „Васил Левски“, с. Божурово,  ОУ „Васил Левски“, с. Хитово, СУ „Христо Смирненски“, с. Крушари.

Тренингът имаше за цел да повиши компетенциите на учителите за работа в мултикултурна среда и да ориентира капацитета на родителската общност за продължаване на образованието на децата им.

Родители и учители имаха възможност да се опознаят в неформална обстановка, учители от различни училища да обменят опит и информация помежду си.

Атрактивните методи и подходи на проф. д-р Димитрина Каменова, представени на тренинга, предизвикаха интереса на родителите, насочен към продължаване на образованиео на децата им и повишаване на мотивацията им за учене.

8 април е Международен ден на ромите. Училища, които работят по проект ,,Всеки ученик ще бъде отличник“ към Център Амалипе, гр. Велико Търново, организираха и участваха в празничен концерт в гр. Генерал Тошево. Представители на  община Добричка  бяха ОУ “Добри Войников” с. Победа и ОУ “Климент Охридски” с. Смолница.

Децата от различните етноси заедно пяха и танцуваха пред гости, учители, родители и общественост.

Преди концерта, докато учениците разглеждаха местния музей, учители и родители от съответните училища, представители на Родителски клубове, се събраха и разговаряха по проблемите на образованието на ромските деца – допускане на безпричинни отсъствия, ранни бракове, отпадане от училище, незаинтересованост на родителите по отношение на училищните въпроси. Присъстващите родители изказаха своето мнение и обещаха да помагат на училищата.
Обучение на председателите на Ученически парламенти

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, гр. Велико Търново организира тридневно обучение в град Сливен на председателите на ученическите парламенти.

В първия ден от обучението се организира среща, на която присъстваха ученици, учители, родители, общественост от гр. Сливен, представители на неправителствени организации. На тази среща присъстваха министъра на образованието професор Денков, посланиците на Франция, Швейцария, Холандия у нас. Дискутираха се проблеми за обучението на ромските деца, безпричинни отсъствия и отпадане от училище, влиянието на семейната среда. Останалите два дни учениците участваха в работата на „Училище по толерантност”, където бяха занимавани с интересни за тях проблеми. Разискваха различни полезни  въпроси.

Проведе се „Вечер на таланта”. Талантливите  деца бяха наградени. Направи се анализ на наученото и всеки участник получи сертификат и тениска със символите на „Амалипе”. От област Добрич присъстваха представители на Обединено училище „Добри Войников” с. Победа, ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница, ОУ „Васил Левски” с. Хитово и СУ „Христо Смерненски” с. Крушари.

Ученици и учители си тръгнаха заредени с много идеи и добри практики от работата на различните училища от цялата страна.
Учители от пет училища от селата Победа, Смолница, Кардам, Хитово и Крушари работят по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ към център „Амалипе“ гр. Велико Търново.
На 24 – 25.02.2017 г. те присъстваха на изнесено обучение на тема „Общуване без агресия“ с лектор Генадий Матвеев – представител на „Национална мрежа за децата“ град София. Обучението се проведе в хотел „Лотос“ гр. Балчик. Темата бе интересно поднесена и изключително полезна.

Мероприятия в чест на Василица в ОУ „Добри Войников”, село Победа, организирани от г-жа Тодорка Василева, класен ръководител на II клас

  1. Изработване на постер със снимки, предание за Банго Васил, стихотвортение.
  2. Изработване на поздравителни картички за семействата на децата.
  3. Изработване на късметчета, завързани за дряново клонче, за учители и персонал.
  4. Прожектиране на филм за Василица.
  5. Рисунки на тема „Моята Василица” в клуб „Чета и пиша с фолклора на етносите”, по проект „Твоят час“.

Международен ден на толерантността

Членове на Ученическия парламент в училище запознаха учениците с фактите на честването на този ден по света и представиха презентация, призоваваща ни да бъдем толерантни, добри, да зачитаме чуждото мнение.

В края на тържеството учители и ученици получиха пъстри брошури със стихове и мисли за приятелството и  уважението между хората и с пожелание да предаваме доброто и на други хора.

На 16.04.2016 г. в гр. Вълчи дол, обл. Варна се проведоха Регионален фестивал „Отворено сърце“ и Регионална педагогическа конференция „Превенция на отпадането на ученици от училище“, организирани по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ по програма „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище“ към ЦМЕДТ „Амалипе“.

Участваха училища от областите Добрич и Варна.

ОУ „Добри Войников“ представи презентация на тема: „Едно училище – много мечти. Работещи партньорства“.

Изпълнението на нашия танцов състав „Хоп-троп“ завладя публиката. Малките ни танцьори успяха да преборят всички участници и завоюваха първо място.

Журито беше единодушно, когато обявяваше призовите места в надпреварата. Много емоции, много радост и сълзи от щастие видяхме по лицата на победителите.

Присъстваха и родители, които бяха изключително горди от представянето на децата си.

Picture2

От 04.04.2016 г. до 07.04.2016 г. в гр. Сливен се проведе Училище за толерантност, организирано от Център „АМАЛИПЕ“ в гр. Велико Търново.

В него участваха представители на ученическите парламенти от всички училища, участващи в проекта.

От ОУ „Д. Войников“ участва Джансу Сезгин. Тя се представи в организираната Вечер на таланта и в срещата със заместник-министъра на образованието.

Парламентарният  контрол по въпросите на образованието организираха над 150 ученици, участващи в програмата на Център „Амалипе” „Всеки ученик ще бъде отличник”. Пред тях застанаха заместник-председателят на Комисията по образованието и науката към Народното събрание Галина Захариева, заместник-министърът на образованието Диян Стаматов и д-р Йосиф Нунев, държавен експерт в образователното министерство. Те дойдоха специално до Сливен, за да се включат в Училището на толерантността, организирано от Център „Амалипе” от 4 до 7 април. Форумът уважиха и Калоян Дамянов – съветник на министър Кунева, заместник-областните управители на Сливен, както и началникът на РИО – Сливен Бисерка Михалева.

Джансу Сезгин зададе четири въпроса, а заместник-министъра се пошегува, че въпреки по-големия им брой, ще се опита да отговори.

Picture2

На 24.02.2016 г. в ОУ „Добри Войников” бе отбелязан Международният ден срещу тормоза в училище „Ден на розовата фланелка”, който тази година е под наслов „Мъже срещу тормоза: на нас ни пука за нашите деца!” и включва Националната кампания „Да бъдеш баща”.

На фона на презентация за приятелството ученици от Ученическия парламент в училище рецитираха стихове за толерантността, за обичта и уважението в семейството, за прекрасните отношения между децата и техните бащи.

Ученици от І клас представиха в сценка повода за отбелязването на този ден по света – тормоза на дете от съучениците му.

Бяха раздадени грамоти на бащи от Родителския клуб, в знак на благодарност за подкрепата срещу тормоза в училище.

Ученици, учители и гости получиха розови лентички и розови сърца като символ  на празника.

Директорът на ОУ „Добри Войников” обяви резултатите от инициативата на нашето училище за намаляване на отсъствията на учениците. Бяха присъдени три парични награди за ученици, недопуснали извинени или неизвинени отсъствия през І учебен срок на настоящата учебна година. Наградени бяха Анка Пенкова от ІV клас, Светослав Албенков от V клас и Дияна Симеонова от VІІІ клас.

Празникът продължи с песни и много танци.

Picture2

Родителският клуб при ОУ „Добри Войников”,  село Победа  организира  сбирка с  майки и баби на ученици на сладка раздумка и плетене на терлици. Беседваха върху  презентация  за ранните бракове. Разговаряха за възпитанието на децата и тяхното обучение. От готовите терлици беше подредена изложба. Срещата беше полезна и приятна.
Picture2 В чест на Василица – ромската Нова година, в ОУ „ Добри Войников” село Победа се проведе празник под надслов „Василица”. Училището работи по проект „Всеки ученик ще бъде отличник” към център „Амалипе”, град Велико Търново. Организатори на празника бяха учениците от СИП „Фолклор на етносите” и СИП „Танци на народите” към проекта.

На сцената оживяха герои от „Легенда за рома”. На синията беше подредена традиционната ромска вечеря за Нова година. С песен и стихотворение се представиха и малките първокласници. Проведе се конкурс „Мис Василица” и „Мистър Василица” като най-добрите бяха наградени. Разнообразна беше изложбата от сладки, приготвени от майките на учениците за конкурса „Най-добър кулинар”. Майката, чийто сладкиш  беше най-вкусен и красив получи грамота „Най-добър кулинар”.

Празникът завърши с веселие и почерпка.

Picture2 Урок по математика в първи клас
На 19.11.2015 г. учениците от първи клас на ОУ „Добри Войников” село Победа, община Добричка, с класен ръководител Тодорка Василева и възпитател Снежана Йовева, които работят по проект „Училището като център в общността” към НМД, проведоха отворени врати по математика. В центъра на урока беше играта. Децата решаваха задачи като играеха. В играта „Влак” най-напред избраха машинист, който да управлява влака и след това вагочетата – числа си разменяха местата, търсиха по-малък и по-голям съсед, сравняваха числата.
С играта „Аз казвам, ти изпълняваш, вие проверявате” се упражни устно смятане. При „Верижка” се внимаваше да не се прекъсне верижката. Проведе се състезание с два отбора „Ябълка” и „Морковче”, където учениците се сремяха да решават вярно и да победи техния отбор. Решиха задачи написани върху изрязана круша и крушите с вярно решените задачи залепиха на дървото на дъската.
Друга забавна игра беше „Веселите геометрични фигури”, които висяха от лампионите. На дъската също имаше залепени геометрични фигури. Учениците ги откриваха и брояха по вид и записваха броя им на определените места. Разкри се цифрата 7 и се постави в редицата на числата.
Всички ученици я изписаха. Направи се връзка с Роден край с танца „Есенен пазар”. В парада на зеленчуците се изявиха само момченцата с танца „Войници”.
Часът премина интересно за учениците. Резултатът е изписана цифра на числото 7 и решени задачи. Гости на урока бяха родителите на децата и директора на училището.
Picture2
19.11.2015 г.  Родителска среща за приемане на План за работата на родителски клуб за учебната 2015/2016 учебна година. Родителите дадоха предложения за подобряване на работата в училище. Обсъждаха важни проблеми като дисциплината и качеството на храната.

Picture2

По проект  „Всеки ученик ще бъде отличник“ към център Амалипе, Денят на толерантността 16.11. бе отбелязан със съвместно меропориятие между СОУ „Васил Левски” град Вълчи дол, ОУ „Добри Войников” село Победа и ОУ „Климент Охридски” село Смолница. Домакините на меропориятието ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница бяха приготвили празнично украсена сцена, на която се състезаваха отбори от трите училища. Учители, ученици и родители се забавляваха, играейки игри на толерантността. За финал всеки отбор приготви торта.

Празникът беше весел и забавен, изпълнен с много доброта и приятни емоции.

5-7 юни 2015 г. Нашите прекрасни малки и големи танцьори на 12 Детски ромски фестивал,,ОТВОРЕНО СЪРЦЕ“, който се проведе в гр. В. Търново.


30.04.2015 г.ОУ „Добри Войников” се включи в кампанията на ЦМЕДТ „Амалипе”, посветена на толерантността и приятелството. Общото мото на събитията е „Нека бъдем по-добри”.

Бе подготвено табло, на което учители от училището записаха свои послания за един по-добър свят. То бе изложено по време на днешната среща на общността  по повод провеждане на инициативата „Предай своя опит” по проект „Училището като център на общността”. При тази инициатива учители за един учебен час бяха публични личности от селата Победа, Котленци и гр. Добрич – председателят на фондация „Ръка за помощ”, гр. Добрич – Албена Бонева, общественият възпитател Иванка Сапунджиева, счетоводителят на Земеделска кооперация и на училищното настоятелство Красимира Иванова, директорите на ЦДГ в селата Победа и Котленци – Пепа Манева и Станка Христова, членове на пенсионерския клуб в с. Победа и бивши учители от нашето училище Станка Белева и Ганка Димитрова.

Гостите участваха в проведената инициатива като доброволци и партньори на училището ни по посочения по-горе проект.

В края на срещата те бяха поканени да се присъединят към кампанията „Нека бъдем по-добри” като напишат и закачат на изложеното табло свои мисли за добротата и толерантността.

Ето някои от тези послания:

Добрите хора имат ключ към душите на хората.

„За да повярваш в доброто, трябва да започнеш да го правиш.“ — Лев Толстой

Доброто е изкуство.

Не можеш да бъдеш добър, ако никога не можеш да дадеш от себе си на другите.

Единственото нещо, от което се нуждае злото, за да триумфира, е добрите хора да не правят нищо.

„Човек винаги е свикнал да дири причините и за доброто, и за лошото вън от себе си. А те са вътре в нас.” – Димитър Талев

Същото табло ще бъде поставено на 4.05.2015 г. и на 5.05.2015 г. във фоаето на І етаж на  училището за отправяне на още послания от ученици, родители и учители.

На 4.05.2015 г. и 5.05.2015 г. нашите ученици ще представят приказки за добротата пред децата от детските градини в селата Победа и Котленци. Ученици от начален етап ще се представят с драматизацията „Приятелчета”, спечелила грамота за отлично представяне на областна конференция в СОУ „Климент Охридски”, гр. Добрич, а Дарина Стоилова от VІ клас и Ангелина Николаева от VІІІ клас ще представят авторска приказка с презентация „Ако изчезнат всички цветове”.

В тези дни пред учениците ще се запознаят с „Учебник по доброта”, подготвен от ученици от с. Голямо Ново, общ. Търговище, а в часовете по БЕЛ-ЗИП наши възпитаници ще споделят истории за добри и толерантни хора.

29.04.2015 г. Весело междучасие „Да потанцуваме заедно“

На 29.04.2015 г. завършихме инициативата „Весело междучасие“. В продължение на седем месеца всяка сряда и всеки петък, по време на голямото междучасие, ученици, учители, а понякога и родители танцувахме танци на всички народи. Сложихме край на мероприятието за тази учебна година, но през следващата продължаваме. За всички в нашето училище няма танц който да ни се опре, няма песен, която не можем да запеем!

29.04.2015 г. Ден на ученическо самоуправление

Последната седмица на месец април е обявена в ОУ ”Добри Войников” в с. Победа за седмица  на самоуправлението.

На 29.04.2015 г. със строгостта на взискателни и отговорни учители, учениците от нашето училище преподаваха уроци по литература и математика, по музика и български език, по физическо възпитание и спорт. В този ден децата влязоха в ролята на педагози и доказаха, че оценяват високо тази професия. Целта на този традиционен ден, когато учители и ученици сменят местата си, е учениците от друг ъгъл да погледнат на живота в училище, да почувстват колко важно и отговорно е всяко излизане пред дъската за преподаване на уроците.

Директорът Галина Тошкова посрещна с усмивка в своя кабинет Ангелина Николаева от VІІІ клас, за да й отстъпи директорския стол. Двете заедно извършиха преброяването на учениците за деня.

В кабинета на главния учител Десислава Николчева от VІІ клас беше изключително сериозна в работата си и се включи в попълване на документи и работа с компютъра.

Много усилия в преподаването на уроците вложиха Милен Юлианов от ІІІ клас, Гергана Миленова от ІІ клас, Ивелина Светлинова от ІІІ клас и Зорка Павлинова от V клас, които влязоха в ролята на преподаватели, съответно в І, ІІ, ІІІ и ІV клас по БЕЛ. Учителите не спестиха  похвалите си за тях.

Влюбената в математиката Дарина Стоилова от VІ клас застана пред дъската, за да покаже, че точната наука за нея не е трудна и убеди в това съучениците си.

В V клас Султанка Заркова от VІІ клас започна преподаването на урока по музика като изискваше пълно внимание от класа.

Сезгин Исмет от VІІ клас и Петко Димитринов от VІІІ клас отговорно заместиха своите преподаватели в учебно-възпитателния процес.

Смяна на местата между възрастни и деца имаше дори в  медицинския кабинет, където Кристина Куманова от ІІ клас бързо навлезе в ролята на медицинска сестра, превърза наранения пръст на свой съученик и прегледа ученичка, оплакваща се от главоболие и болки в стомаха.

Учениците, изпълняващи ролята на непедагогическия персонал, Невин и Роза от ІV клас с желание се справиха с ангажиментите, които им бяха поверени – подготвиха закуските за раздаване в голямото междучасие, почистиха училището, а Шанет Асенов от VІІІ клас дори коси  тревата в двора, заедно с училищния параджия.

В края на деня учениците споделиха, че са научили някои от тайните на професията „учител” и гледат с други очи на педагогическия труд. Най-ентусиазираните си обещаха да изберат точно тази професия, за да бъдат максимално полезни на обществото.

Всички с нетърпение очакват утрешния ден – 30.04.2015 г., когато в ролята на учители ще влязат кметове и кметски наместници от селата Победа и Методиево, бивши учители от нашето училище, председател на земеделска кооперация, директорите на детски градини в Победа и Котленци, Албена Бонева от „Ръка за помощ”, гр. Добрич.

23.04.2015 г. Маратон по четене

На 23 април отбелязваме Международния ден на книгата. Подготовката започна две седмици преди празника. Ученици от училището посетиха читалищната библиотека, бе обявен конкурс „Най-добър в четенето“, в който всеки клас трябваше да излъчи победител. Учениците, прочели най много думи за една минута в класа си, с нетърпение очакваха обявения за 23 април „Маратон по четене“.
Днес тържеството започна с раздаването на наградите от проведената на 22 април 2015г в СОУ „Климент Охридски“, гр. Добрич областна ученическа конференция „Семейство – училище – общество“.
Ученици от I, III и V клас рецитираха стихотворения за любовта към книгата. Г-жа Славена Димова запозна всички с същността на този ден, обясни откога и защо е обявен за международен ден на книгата.
След това започна дългоочаквания маратон по четене, в който участваха Веселина Иванова от I клас, Кристина Куманова от II клас, Милен Алексиев от III клас, Ася Стефанова от IV клас, Десислава Ивайлова от V, Дарина Стоилова от VI, Десислава Николчева от VII клас и Кадер Неджми от VIII клас. Всеки от тях чете приказка или разказ в рамките на 2 минути, измервани с хронометър.
Участието в маратона по четене бе оценявано от жури в състав:
1. Галина Тошкова – директор на ОУ „Д. Войников“
2. Тодорка Василева – главен учител
Победители станаха Кристина Куманова от II клас, Милен Алексиев от III клас, Дарина Стоилова от VI клас и Кадер Неджми от VIII клас. Всички победители получиха награди – абонамент за читалищната библиотека в с. Победа и книги.
Във фоаето на ІІ етаж бе поставена „Кутия на желанията“, в съответствие с решението на ученическия парламент, в която всеки ученик ще може да пуска съобщение за своите желания и идеи, относно училищния живот. Тържеството продължи с много танци и веселие.

10835266_834970859872887_6393724183827227563_oУченици и учители от ОУ „Добри Войников“ работят с Пенсионерски клуб в село Победа. Децата ги посещават на празници, поздравяват възрастните хора, поднасят литературно- музикални програми.
На 23.04.15 г. пенсионери от село Пчеларово гостуваха на клуба в Победа. Гостите изявиха желание да разгледат и училището. Заедно те се разходиха из него, изслушаха беседа за създаването му, интересни моменти от историята и развитието му. Възхищаваха се на къта на етносите, красивите класни стаи, компютърния кабинет, подредените изложби.
Всички останаха доволни от посещението.

22.04.2015 г. Областна конференция

На 22.04.2015 г., в СОУ „Свети Климент Охридски“ гр. Добрич, се проведе Областна ученическа конференция по гражданско образование „Семейство –училище – общество“.

Нашето училище се представи с две, написани от ученици, авторови приказки и три картини, нарисувани от нашите малки художници. В първа възрастова група участвахме с написана от третокласниците, Ивелина Светлинова и Милен Юлиянов, приказка „Приятелчета“. Помощ на децата оказаха началните учителите – Донка Вълчева и Райна Михова. Във втора възрастова група, от V до VIII клас учениците Дарина Стоилова и Ангелина Николова, под ръководството на госпожа Надежда Георгиева, участваха с авторова приказка „Ако изчезнат всички цветове“.

Училището ни получи грамота за цялостно представяне и подарък картина, грамота за отлично представяне на ІІІ клас с приказката „Приятелчета“.

21.04.2015 г. Поредна инициатива „Осинови паметник“. Във връзка с тази инициатива учениците от нашето училище поднесоха цветя пред паметната плоча, поставена пред кметството и посветена на Добричката епопея през 1916 г.

След това поднесоха цветя и пред паметната плоча на загинали войници от с. Победа в периода 1916 – 1918 г., намираща се на входа на читалището в селото. Ученици от V клас посетиха читалището и разгледаха книги за историята на Добруджа.

На 21.04.15 г. учениците от VІІ и VІІІ клас изгледаха презентация за най-важните моменти от Добричката епопея – 5-7 септември 1916 г. и за живота на ген. Иван Колев.


В Областната ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“, организирана от СОУ „Климент Охридски“, гр. Добрич със свои рисунки участваха наши ученици.

„Да помогнем на приятел в беда“ – Десислава Николчева Йовчева – VII клас;

„Да спасим човешки живот“ – Симеон Кирчев Кънев – VI клас;

„Заедно на сцената“ – Зорка Павлинова Иванова – V клас

Десислава и Симеон получиха грамоти за отличното си представяне на конкурса.

Всички наградени ученици получиха подаръци от организаторите на конференцията, а ръководителите им сертификати за достойно представяне и книги на проф. Румен Вълчев – член на журито.
Между 2 и 5 април 2015 г. в град Сливен се проведе среща на ученическите парламенти от 170 училища и зелено училище „Да се опознаем и да знаем”, организирани от център „Амалипе“ гр. Велико Търново. Вижте репортаж на БНТ

Четирите дни в град Сливен протекоха с участия в сесии и ателие „Хоротека”; много емоции, грамота, усмивки и щастливи моменти за Дарина Стоилова Тодорова – представител на ОУ „Д. Войников”, с. Победа от Ученическия парламент.

На 28 и 29.03.2015 г. , в град Балчик се организира семинар на тема „Управление на стреса в работната среда“.  Участие взеха учители от селата Победа, Смолница, Ловчанци, Черна и Хитово. Семинарът се проведе със съдействието на център „Амалипе”, град Велико Търново.

24.02.2015 г. Ученическият парламент проведе заседание, на което присъства Калина Василева – представител на Тръста за социална алтернатива по проект „Всеки може да бъде отличник”, където се взеха важни решения за работата на училището като център на общността. Членовете на УП обсъдиха предложение за назначаване на наставници на ученици от ІV и VІІ клас във връзка с Националното Външно оценяване. За наставници бяха избрани двама четвъртокласници и трима седмокласници. Г-жа Калина Василева посети и часовете по СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор” и СИП „Танци на народите”.

Заседание на Ученически парламент
Във връзка с новия проект „Училището като център в общността” се проведе среща за запознаване на Ученическия парламент в училище с целите, предимствата, другите участници в проекта. Бяха представени всички тринадесет училища, спечелили в надпреварата.
Директорът на училището Галина Тошкова и Станислава Костова проведоха дискусия с представителите на парламента за набелязване на идеи как да направим живота в нашата общност по-добър. За целта използваха въвеждаща презентация. Учениците се изказваха и представиха своите желания за участие и за съвместна работа с родители и други представители на общността.
Обсъди се картографирането, изработено във връзка с изискванията на проекта. Бяха попълнени анкетни карти.

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ УЧИТЕЛИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ

Училищата от селата Победа, Смолница, Ловчанци, Черна и Хитово работят по проект „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” към център „Амалипе”, град Велико Търново. Във всяко училище има изграден Училищен парламент, Родителски клуб, а децата с голямо желание посещават СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”, където изучават традициите и фолклора на различните етноси.
Център „Амалипе” подкрепя дейностите във всяко училище по отношение на прибиране и задържане на учениците в училище, недопускане на неизвинени отсъствия, превенция на ранните бракове. Центърът апелира за работа и съдействие от страна на родителите за решаване на тези въпроси.
На проведения родителски тренинг на тема „Как да привлечем родителите в живота на училището” родители и учители от петте училища обмениха опит и мнения как родителите подпомагат дейността в училище. Заедно обсъдиха различни казуси, споделиха опит за разрешаване на подобни ситуации.
Родителският тренинг беше интересен и полезен за учителите, които отговарят на различни предизвикателства на работните си места. Участниците бяха наградени с материали, изпратени от център „Амалипе”. Лекторът на тренинга Нели Николова – координатор за Североизточна България, заяви задоволство от работата на тези училища и пожела по-високи резултати, участие в живота на училището, по-голяма помощ и загриженост от страна на ромските родители за своите деца. Със съвместната дейност се изграждат партньорски взаимоотношения между учители и родители.


14 януари 2014 – Празнуване на Василица

9 май – Ден на ученическо самоуправление p> СЛЪНЦЕТО ГРЕЕ ЕДНАКВО ЗА ВСИЧКИ! 8-МИ АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА РОМИТЕ

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

ОУ „Добри Войников” село Победа, община Добричка е базово училище по проект „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище”. Към този проект работят и пилотни училища от село Смолница, село Ловчанци и ОУ „Панайот Волов” град Добрич. Проектът е ръководен от център „Амалипе” град Велико Търново. Ученици и учители от ОУ „Добри Войников” село Победа посрещнаха Баба Марта. Тя ги закичи с мартеници и им пожела да са здрави, весели, засмени. Децата рецитираха стихове, пяха песни за Баба Марта. Учениците от трети клас представиха  руския обичай „Масленица”. В следобедните часове Баба Марта,  заедно с представители на пилотните  училища от село Смолница и село Ловчанци, поздравиха кмета на община Добричка и  РИО гр. Добрич.  Пожелаха им здраве и късмет, благополучие и плодородие.

bm13

                       Снимков материал

Разнообразни, развлекателни и иновационни дейности – възможност за изява на учениците! 09.06.2012 г. Участие на СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ в Детски ромски фестивал гр. Велико Търново 18 май 2012 г. Пресъздаване на автентичен обичай „Молитва за дъжд – Пеперуда“ от СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ Участие в Пътуваща изложба на тема: „Моята мечта за ромите в България“ 15.03.2011 г. „Празник на здравето „, подготвен от учениците от Начален етап и техните ръководители: Децата запознаха всички присъстващи с ползата от здравословно хранене с помощта на забавни стихчета, песни и драматизации. На тържеството присъства и лекарката на селото  д-р Йорданова. Накрая на празника имаше игри с присъстващите майки и баби, свързани със здравословното хранене – „Бон Апети“, „Вълшебница в кухнята“, „Нашето гардже“, „Водичка с лъжичка“ и др. На победителите бяха дадени грамоти. Всички деца и родители се забавляваха и веселяха заедно. Празникът завърши с танц на децата с майките, съпроводен с много усмивки и добро настроение. Среща на учителите с Нели Николова, координатор на „Амалипе“ Станислава Костова изнесе Открит урок във ІІ клас на тема: „Василица“ Празнуване на Василица – Ромската Нова Година ФЕСТИВАЛ „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ“ В. ТЪРНОВО – 2011 Съвместен спортен празник с ОУ „Кл. Охридски“ с. Смолница, ОУ „В. Друмев“ с. Орляк – домакин ОУ „Д. Войников“ с. Победа Открит урок на тема „В света на музиката“, наблюдаван в ОУ „Васил Друмев“ с. Орляк Изработване на оригами-цветя по случай 8-ми март, международен ден на жената Лектория за седми и осми клас ЧЕСТИТА БАБА МАРТА! ПОЗДРАВИ ОТ СИП „ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ – РОМСКИ ФОЛКЛОР“

  • „БАБА МАРТА БЪРЗАЛА, МАРТЕНИЧКИ ВЪРЗАЛА…“
  • ДЪРВО-МАРТЕНИЦА
  • НА ГОСТИ В РОМСКАТА МАХАЛА

Театрален клуб „Звънче“  – 

ПОЧИТ И ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД ЛИЧНОСТТА И ДЕЛОТО НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА!

Обучение на учители в гр. Велико Търново ОУ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ” С. ПОБЕДА ПОЗДРАВЯВАТ ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” С. СМОЛНИЦА С ОТКЪС ОТ ПИЕСАТА НА ДОБРИ ВОЙНИКОВ „КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” ПО СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ИМ ПРАЗНИК Ученици и родители заедно спортуват Клуб „РАБОТИЛНИЦИ НА СРЪЧКО“:

Весела Коледа! Щастлива Нова Година! – Пресъздаване на обичай „Коледуване“, Забавна новогодишна викторина, Български народни хора, СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“, Рокендрол, Весела поща, Бал с маски, Родители – гости на тържеството, Жури раздава заслужени награди